Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa, samt bedriver forskning inom ämnet. Verksamheten arbetar i Södra sjukvårdsregionen, men är organisatoriskt placerad under Labmedicin, Region Skåne. På dessa sidor hittar du bland annat kontaktuppgifter, information om uthyrning och utredningar, rapporter och nyhetsbrev.
Nu har Bulletin nummer 2:2017 kommit! Tema denna gång:
Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 2017 / Prevention

Flyttinfo
Vårmöte 2017
I fokus

Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) har nu flyttat från sjukhusområdet i Lund.
Våra nya lokaler ligger på Medicon Village vid Scheelevägen (hus 402A). Vi kommer fortsatt att ha samma postadress Arbets- och miljömedicin Syd, Medicon Village, 221 85 Lund, men för kyl, frys, prover och paket kommer adressen att vara Arbets- och miljömedicin, Medicon Village AB, Godsmottagningen, Byggnad 402A, Scheelevägen 8, 223 63 Lund.
Löpande information kommer att publiceras på denna plats.

Arbets- och Miljömedicinskt Vårmöte 2017 hölls 3-4 maj i Malmö. 
Mötets hemsida finns kvar och en stor del av mötets presentationer finns som PDF-filer där.

I fokus

Amm Syd i Almedalen 2017

Måste arbete vara en hälsorisk? Varför jobbar vi fortfarande i miljöer med dålig ergonomi, farliga kemikalier och buller? I Sverige är dessutom ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala faktorer på jobbet - t ex stress - ett av de vanligaste...

läs mer

Ögonfransförlängning

Nu är det många som arbetar som fransstylister (som genomför ögonfransförlängningar) som har fått besvär av cyanoakrylater i limmet, som man fäster fransarna med. Typiska besvär är kliande, rinnande näsa och nysningar under arbetet, hosta, andningssvårigheter, pip i...

läs mer

Bisfenol A

Bisfenol A i dricksvatten efter relining av vattenledningar Var finns bisfenol A? Bisfenol A är ett ämne som används för att producera polykarbonat- och epoxiplast. Mycket stora volymer produceras globalt. Polykarbonat är en klar hårdplast. Det användes tidigare, men...

läs mer

PFAS

För aktuell information om PFAS se: Forskning om PFAS i Ronneby (Lunds universitet) Tillbaka till Arbets- och miljömedicin

läs mer

Kontakt

Telefon: Mottagning/rådgivning: 046-17 31 85
Lab: 046-17 31 95
Ordinarie telefontider:
Mån – Fre: 08:30-16:00
Telefontider
26 juni – 18 augusti 2017:
Mån – Fre: 09:00-15:00

E-post: amm@skane.se Lab: ammlab@skane.se
Postadress:
Labmedicin
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
221 85 Lund

Besöksadress: 
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3 (ingång genom byggnad 402), Scheelevägen 2, LUND
Områdeskarta som pdf-fil
Öppettider: Mån – Fre: 08:30-16:00

 

Arbets- och miljömedicin Syd