Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa, samt bedriver forskning inom ämnet. Verksamheten arbetar i Södra sjukvårdsregionen, men är organisatoriskt placerad under Labmedicin, Region Skåne.
På dessa sidor hittar du bland annat kontaktuppgifter, information om uthyrning och utredningar, rapporter och nyhetsbrev.

Nu har Bulletin nummer 2:2018 kommit!
Tema denna gång: Kvinnors arbetsmiljö

I fokus

Forum METALUND 27 september 2018

Forum METALUND, ett forskning-symposium om Klimat & Hälsa.
För program och anmälan följ denna länk.

Miljöhälsorapporter för Blekinge, Kronoberg och Skåne 2017.

God hälsa kan ses som en av de viktigaste förutsättningarna för ett gott liv och miljön som vi vistas i påverkar i hög grad vår hälsa. Miljöhälsorapporterna för Blekinge, Kronoberg och Skåne 2017 beskriver det rådande miljöhälsoläget i länen och är sammanställda utifrån svarande på den nationella miljöhälsoenkäten 2015. Rapporterna innehåller tretton kapitel vardera som beskriver olika exponeringar och störningar inom olika miljöområden som buller, luft, dricksvatten, solljus, allergier och grönstrukturer. I det avslutande kapitlet följs ett antal miljöhälsoindikatorer kopplade till frisk luft, god bebyggd miljö och giftfri miljö. Rapporterna är sammanställda av Arbets- och Miljömedicin Syd och går att läsa under nedanstående länkar.

Miljöhälsorapport Blekinge 2017
Miljöhälsorapport Kronoberg 2017
Miljöhälsorapport Skåne 2017

I fokus

Ögonfransförlängning

Nu är det många som arbetar som fransstylister (som genomför ögonfransförlängningar) som har fått besvär av cyanoakrylater i limmet, som man fäster fransarna med. Typiska besvär är kliande, rinnande näsa och nysningar under arbetet, hosta, andningssvårigheter, pip i...

läs mer

Bisfenol A

Bisfenol A i dricksvatten efter relining av vattenledningarVar finns bisfenol A?Bisfenol A är ett ämne som används för att producera polykarbonat- och epoxiplast. Mycket stora volymer produceras globalt. Polykarbonat är en klar hårdplast. Det användes tidigare, men...

läs mer

PFAS

För aktuell information om PFAS se: Forskning om PFAS i Ronneby (Lunds universitet)Till I fokus - Arbets- och miljömedicinTillbaka till Arbets- och...

läs mer
 

AMM Syd är en del av Region Skåne. Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Skåne får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Skånes myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.
På skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Kontakt

Telefon: Mottagning/Fråga-svar:
046-17 31 85
Lab: 046-17 31 95
Telefontider Mottagning:
Mån – Tor: 08:30-16:00
Fre: 08:30-15:00
Telefontider Fråga-svar:
Mån – Fre: 09:00-15:00
Telefontider Lab:
Mån – Tor: 08:30-16:00
Fre: 08:30-15:00

E-post: amm@skane.se Lab: ammlab@skane.se
Postadress:
Labmedicin
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Besöksadress: 
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND
Områdeskarta som pdf-fil
Öppettider: Mån – Fre: 08:30-16:00

Arbets- och miljömedicin Syd