Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa, samt bedriver forskning inom ämnet. Verksamheten arbetar i Södra sjukvårdsregionen, men är organisatoriskt placerad under Labmedicin, Region Skåne. På dessa sidor hittar du bland annat kontaktuppgifter, information om uthyrning och utredningar, rapporter och nyhetsbrev.
Nu har Bulletin nummer 2:2017 kommit! Tema denna gång:
Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 2017 / Prevention

Vårmöte 2017
I fokus

Arbets- och Miljömedicinskt Vårmöte 2017 hölls 3-4 maj i Malmö. 
Mötets hemsida finns kvar och en stor del av mötets presentationer finns som PDF-filer där.

I fokus

Ögonfransförlängning

Nu är det många som arbetar som fransstylister (som genomför ögonfransförlängningar) som har fått besvär av cyanoakrylater i limmet, som man fäster fransarna med. Typiska besvär är kliande, rinnande näsa och nysningar under arbetet, hosta, andningssvårigheter, pip i...

läs mer

Bisfenol A

Bisfenol A i dricksvatten efter relining av vattenledningar Var finns bisfenol A? Bisfenol A är ett ämne som används för att producera polykarbonat- och epoxiplast. Mycket stora volymer produceras globalt. Polykarbonat är en klar hårdplast. Det användes tidigare, men...

läs mer

PFAS

För aktuell information om PFAS se: Forskning om PFAS i Ronneby (Lunds universitet) Tillbaka till Arbets- och miljömedicin

läs mer

Kontakt

Telefon: Mottagning/rådgivning: 046-17 31 85
Lab: 046-17 31 95
Ordinarie telefontider:
Mån – Fre: 08:30-16:00

E-post: amm@skane.se Lab: ammlab@skane.se
Postadress:
Labmedicin
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
221 85 Lund

Besöksadress: 
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3 (ingång genom byggnad 402), Scheelevägen 2, LUND
Områdeskarta som pdf-fil
Öppettider: Mån – Fre: 08:30-16:00

 

Arbets- och miljömedicin Syd