Måste arbete vara en hälsorisk?

Varför jobbar vi fortfarande i miljöer med dålig ergonomi, farliga kemikalier och buller? I Sverige är dessutom ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala faktorer på jobbet – t ex stress – ett av de vanligaste hälsoproblemen.

Forskningen har länge visat vilka arbetsmiljörisker som finns, men ändå drabbas många av ohälsa till följd av sina arbetssituationer. FORTE och AFA Försäkring är två av de stora finansiärerna av arbetsmiljöforskning i Sverige. Hur ser de på framtidens arbetsmiljöforskning och hur den ska komma samhället till gagn? Vad tänker arbetsmiljöforskarna själva? Vad bör vi forska på? Var tar forskningen slut och övergår i något annat som omsätter resultaten? Hur får vi in relevanta problem till forskningen och hur får vi ut resultaten till praktiken? Representanter från centrumbildningen för arbetsmiljöforskning MetaLund vid Lunds universitet diskuterar tillsammans med FORTE och AFA Försäkring.

Tid: 5 juli, kl 12.45 – 13.45
Plats: Hästgatan 13, innergård

Medverkande:
Catarina Nordander, Docent, Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet
Jonas Borell, Psykolog och forskare, Arbetmiljöteknik vid Designvetenskaper, Lunds universitet
Ethel Forsberg, Generaldirektör, FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)
Anders Gudmundsson, Professor, Arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, Lunds universitet
Susanna Stymne Airey, Forskningschef, AFA Försäkring
Mats Bohgard, Moderator och professor emeritus, Arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, Lunds universitet

Kontaktperson:
Jessika Sellergren, Kommunikatör, Designvetenskaper, Lunds universitet, 046-222 85 10