Analyser & Priser

Nedan följer en lista på de ämnen som laboratoriet erbjuder i sitt standardsortiment. Prislistan finns här som pdf-fil.

Saknar du en analys är du välkommen att kontakta laboratoriet för diskussion vad vi kan erbjuda.

Metaller

Bly*
Kadmium*
Kvicksilver
Mangan
Nickel
Metaller i luft och damm
Kvicksilver i luft

     * Analyser ackrediterade av Swedac

Isocyanater

Specifika antikroppar, IgE mot isocyanater
Metaboliter av isocyanater och aminer
Isocyanater i luft

Organiska syraanhydrider (OSA)

OSA i luft
Specifika antikroppar, IgE mot OSA
OSA-metaboliter

Cytostatika

Cyklofosfamid och Ifosfamid i urin
Cytostatika på ytor:
     Panel 1: Cyklofosfamid, Ifosfamid, 5-Fluorouracil, Etoposid, Gemcitabin
     Panel 2: Metotrexat, Cytarbin
(se faktablad – Cytostatika i arbetsmiljön)

Damm

Totaldamm
Inhalerbart damm, IOM-provtagare
Respirabelt damm

Miljögifter mm

Akrylater
Bisfenol A
Ftalater
1-hydroxypyren (1-HP)
Kotinin
Nitrosaminer
Ozon
Perfluorerade ämnen (PFC)
Pesticider
Styrenmetaboliter (mandelsyra, fenylglyoxylsyra)

Marksaneringsövervakning
Läs mer om detta analyspaket


Analysportalen

Analysförteckning för lab inom Labmedicin Skåne

SLAMM
Analysförteckning för lab vid samtliga AMM

Kontakt

046 – 17 31 95
Ordinarie telefontider:
Mån – Fre: 08:30-16:00