Labremisser

Våra remisser fungerar som beställningserkännande när du beställer analyser som finns upptagna i prislista. Övriga uppdrag och större provserier offereras på begäran.

Använd gärna vår WebbRemiss där du registrerar dina prover elektroniskt på nätet och sedan skriver ut remissen som du bifogar proverna. 
Du kan också ladda ner våra pappersremisser i PDF-format (länkar nedan).
Det går också bra att rekvirera remisserna direkt från lab, se kontaktinformation till höger.

Våra remisser (pdf):

Biologiska prov, standardsortiment (BST2.8)
Biologiska prov, samlingsremiss standard (BSTS2.7)
Biologiska prov, specialsortiment (BSP2.9)
Biologiska prov marksaneringsövervakning (BMS2.2)
Tekniska prov, luft, vatten (TLV2.7)
Tekniska prov, cytostatika på ytor, panel 1 (Cyt_panel 1.v3)
(substanser som analyseras i panel 1; cyklofosfamid, ifosfamid, 5-fluorouacil, gemcitabin, etoposid)
Tekniska Prov, cytostatika på ytor, panel 2 (Cyt_panel 2.v3)
(substanser som analyseras i panel 2; cytarabin och metotrexat)

Remisserna ligger på Laboratoriemedicin – Vårdgivare Skåne och remisslänkarna ovan pekar dit.

Till WebbRemiss


 

Kontakt

046 – 17 31 95
Ordinarie telefontider:
Mån – Fre: 08:30-16:00

Yrkeshygieniker
046 – 17 31 85
Öppet 8.30-16.00

Läkare
046 – 17 31 85
Öppet 8.30-16.00