Om oss

Arbets- och miljömedicin har kompetens inom beteendemedicin, epidemiologi, miljömedicin, ergonomi, luftvägssjukdomar, yrkes- och miljöhygien, analys av miljögifter och metaller i människa och natur samt markörer för sjukdom. Vi arbetar bland annat med rutinmässigt utförda serviceanalyser, nya analysmetoder som utvecklas kontinuerligt, och har en beredskap för att snabbt utveckla och analysera substanser vid akuta situationer.
Våra tre främsta uppgifter är att:

 • Utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa. Patienterna har remiss från andra delar av hälso- och sjukvården eller företagshälsovården.
 • Förebygga ohälsa betingad av arbetsmiljön eller den allmänna miljön.
 • Vara ett lättillgängligt kunskapscentrum inom det arbetsmiljö- och miljömedicinska området. Vi anordnar en rad utbildningsaktiviteter.

Yrkeskategorier hos
Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd)

 • Läkare
 • Yrkeshygieniker
 • Miljöhygieniker
 • Kemister
 • Biomedicinska analytiker (BMA)
 • Ergonomer
 • Psykolog
 • Socionom
 • Sekreterare
 • Annan administrativ personal
 • Miljösköterskor
 • Epidemiologer

Kontakt

Telefon: Mottagning/rådgivning:
046-17 31 85
Lab: 046-17 31 95
Ordinarie telefontider:
Mån – Fre: 08:30-16:00
Telefonrådgivning mellan
21/12 2017 – 5/1 2018:
Mån – Fre: 09:00-15:00

E-post: amm@skane.se Lab: ammlab@skane.se
Postadress:
Labmedicin
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
221 85 Lund

Besöksadress: 
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3 (ingång genom byggnad 402), Scheelevägen 2, LUND
Områdeskarta som pdf-fil
Öppettider: Mån – Fre: 08:30-16:00

Arbets- och miljömedicin Syd