Telefonrådgivning

Arbets- och miljömedicin Syd erbjuder telefonrådgivning kring arbetsmedicinska och miljömedicinska frågeställningar. Rådgivningen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, andra offentliga aktörer och allmänheten.
Yrkeshygieniker eller läkare svarar på frågor som rör risk för ohälsa i samband med arbets- och miljörelaterad exponering. De kan också ge råd i fråga om skyddsutrustning och provtagningsstrategier, samt hjälpa till att tolka analysrapporter och säkerhetsdatablad. 

Telefonrådgivningen är tillgängligt på vardagar 8.30-16. AMM Syds sekreterare tar emot samtalen.

Kontakt

Telefon: Mottagning/rådgivning:
046-17 31 85
Lab: 046-17 31 95
Ordinarie telefontider:
Mån – Fre: 08:30-16:00
Telefonrådgivning mellan
21/12 2017 – 5/1 2018:
Mån – Fre: 09:00-15:00

E-post: amm@skane.se Lab: ammlab@skane.se
Postadress:
Labmedicin
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND
Områdeskarta som pdf-fil
Öppettider: Mån – Fre: 08:30-16:00

Arbets- och miljömedicin Syd