Rapporter

Icon

Rapport 21:2017. Mätning av vibrationsnivåer för asfaltsvält och vibrationspump 887.26 KB 2 downloads

Jakob Riddar, Malin Engfeldt. 2017 ...
Icon

Rapport 20:2017. Hand-armvibrationer från anläggningsmaskiner 2.87 MB 0 downloads

Jakob Riddar, Catarina Nordander. 2017 ...
Icon

Rapport 19:2017. Hand-armvibrationer vid bearbetning av gjutgods 3.29 MB 0 downloads

Jakob Riddar, Birgitta Malmberg, Lotta Löfqvist. 2017 ...
Icon

Rapport 18:2017. Åtgärdsnivåer mot belastningsskada 331.79 KB 71 downloads

Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, Henrik Enquist, Catarina Nordander. 2017 ...
Icon

Rapport 17:2017. Hur mår pendlare i Skåne? 455.77 KB 10 downloads

Kristoffer Mattisson. 2017 ...
Icon

Rapport 16:2017. Miljöhälsorapport Skåne 2017 8.49 MB 79 downloads

Kristoffer Mattisson, Emilie Stroh, Estelle Larsson. 2017 ...
Icon

Rapport 15:2017. Miljöhälsorapport Kronoberg 2017 7.15 MB 38 downloads

Kristoffer Mattisson, Emilie Stroh, Estelle Larsson. 2017 ...
Icon

Rapport 14:2017. Miljöhälsorapport Blekinge 2017 7.97 MB 43 downloads

Kristoffer Mattisson, Emilie Stroh, Estelle Larsson. 2017 ...
Icon

Rapport 13:2017. Hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvården 1.54 MB 17 downloads

Kerstin Nilsson. 2017 ...
Icon

Rapport 11:2017. Technical report: Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water 1.05 MB 50 downloads

Ying Li, Daniel Mucs, Kristin Scott, Christian Lindh, et al. 2017 ...
Icon

Rapport 10:2017. Tidstrender för urinhalter av bekämpningsmedelsrester hos unga män och kvinnor. 159.12 KB 26 downloads

Erika Norén, Moosa Faniband, Daniel Oudin Åström, et al. 2017 ...
Icon

Rapport 9:2017. Arbetsmiljö och hälsa inom äldrevård. 1.65 MB 74 downloads

Inger Arvidsson, Jenny Gremark Simonsen, Lothy Granqvist, et al. 2017 ...
Icon

Rapport 8:2017. Kumulativ ländryggsbelastning under arbetslivet 549.81 KB 39 downloads

Carl Aronsson, Karin Fisk, Jenny Gremark Simonsen, Lotta Löfqvist. 2017 ...
Icon

Rapport 5:2017. Formaldehyd i luft vid äggkläckning 773.87 KB 22 downloads

Jakob Riddar. 2017 ...
Icon

Rapport 4:2017. Arbetsbelastning vid städning av hotellrum 798.85 KB 228 downloads

Camilla Dahlqvist, Lothy Granqvist, Lotta Löfqvist, Henrik Enquist, et al. 2017 ...
Icon

Rapport 3:2017. Fysisk belastning vid industrimålning baserat på observation och teknisk mätning 517.12 KB 31 downloads

Camilla Dahlqvist, Jenny Gremark Simonsen. 2017 ...
Icon

Rapport 25:2016. Dispersion modelling for particles in Scania 1.58 MB 19 downloads

Ebba Malmqvist, Ralf Rittner, Emilie Stroh, et al. 2016 ...
Icon

Rapport 24:2016. Utvärdering av folkhälsoenkät om trafikbuller i Malmö stad 1.63 MB 14 downloads

Estelle Larsson, Åsa Almqvist. 2016 ...
Icon

Rapport 23:2016. Ingen skillnad i skånska mäns spermieantal mellan åren 2000 och 2010 168.47 KB 20 downloads

Jonatan Axelsson, Lars Rylander, Anna Rignell-Hydbom. 2016 ...
Icon

Rapport 19:2016. Miljömedicinsk bedömning av vägtrafikbuller vid Kemira Kemi Helsingborg 497.46 KB 37 downloads

Estelle Larsson, Åsa Almqvist. 2016 ...
Icon

Rapport 18:2016. Cancer bland före detta anställda vid Karlskronavarvet 721.24 KB 74 downloads

Kristina Jakobsson, Maria Albin, Håkan Tinnerberg, Zoli Mikoczy. 2016 ...
Icon

Rapport 16:2016. Föräldrarnas rökning under graviditet och sönernas spermakvalitet 543.60 KB 28 downloads

Jonatan Axelsson, Lars Rylander, Anna Rignell-Hydbom. 2016 ...
Icon

Rapport 15:2016. Får gravida kvinnor arbeta i e-cigarettbutik? 192.46 KB 50 downloads

Carl Aronsson, Håkan Tinnerberg. 2016 ...
Icon

Rapport 14:2016. Fransstylist - ett fysiskt krävande yrke 183.16 KB 44 downloads

Jenny Gremark Simonsen, Lothy Granqvist. 2016 ...
Icon

Rapport 13:2016. Mätrapport: Totaldamm och dess innehåll av aluminium(fluorid) 176.96 KB 20 downloads

Jan-Eric Karlsson, Åsa Amilon. 2016 ...
Icon

Rapport 12:2016. Mätning av arbetsbelastning för höger överarm vid kontorsstädning 218.92 KB 31 downloads

Camilla Dahlqvist, Henrik Enquist, Catarina Nordander. 2016 ...
Icon

Rapport 11:2016. Mätrapport: Helkroppsvibrationer från golv 211.85 KB 20 downloads

Jan-Eric Karlsson, Jakob Riddar. 2016 ...
Icon

Rapport 9:2016. Hand-armvibrationer och ergonomisk belastning från arbete med stavvibratorer vid betonggjutning 1.93 MB 27 downloads

Jakob Riddar, Karin Wilander, Jan-Eric Karlsson, et al. 2016 ...
Icon

Rapport 8:2016. Vibrationsexponering hos patienter utredda för vibrationsskada vid AMM Syd 1.15 MB 33 downloads

Karin Wilander, Jakob Riddar, Eva Tekavec, et al. 2016 ...
Icon

Rapport 4:2016. Riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador, baserade på tekniska mätningar av exponering 246.29 KB 168 downloads

Gert-Åke Hansson, Inger Arvidsson, Catarina Nordander. 2016 ...
Icon

Rapport 2:2016. Förskolegårdar 21.26 MB 39 downloads

Åsa Almqvist, Emilie Stroh. 2016 ...
Icon

Rapport 1:2016. Trikresylfosfat - en kunskapsöversikt 131.94 KB 17 downloads

Anna-Therese Gunnskog, Bengt Sjögren, Maria Albin. 2016 ...
Icon

Rapport 27:2015. Effekter på barn vid låga blynivåer 143.30 KB 31 downloads

Staffan Skerfving, Lina Löfmark, Thomas Lundh, et al. 2015 ...
Icon

Rapport 26:2015. Mätrapport helkroppsvibrationer vid spontning 129.60 KB 10 downloads

Jakob Riddar, Jan-Eric Karlsson. 2015 ...
Icon

Rapport 25:2015. Exponering för ftalater under fostertiden, och unga skånska mäns reproduktionsfunktion 115.65 KB 25 downloads

Jonatan Axelsson, Lars Rylander, Anna Rignell-Hydbom, et al. 2015 ...
Icon

Rapport 22:2015. Exponering och effekter av bekämpningsmedel vid odling av trädgårdsprodukter 218.31 KB 9 downloads

Margareta Littorin, Klara Löfkvist, Christian Lindh. 2015 ...
Icon

Rapport 20:2015. Ögon-, luftvägs- och magtarmbesvär hos avfallshämtare 181.83 KB 14 downloads

Carl Aronsson, Jörn Nielsen, Else Åkerberg Krook. 2015 ...
Icon

Rapport 17:2015. Exponering för mikroorganismer vid arbete i fordonstvätt 277.68 KB 13 downloads

Maria Hedmer, Katrin Dierschke. 2015 ...
Icon

Rapport 15:2015. Ftalatexponering i vuxenlivet och manlig reproduktionsfunktion 125.93 KB 8 downloads

Jonatan Axelsson, Lars Rylander, Anna Rignell-Hydbom, et al. 2015 ...
Icon

Rapport 14:2015. Mätning av fysisk belastning vid ultraljudsundersökning - ekokardiografi 384.58 KB 10 downloads

Jenny Gremark Simonsen, Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, et al. 2015 ...
Icon

Rapport 13:2015. En ny signaleringsväg vid isocyanatexponering 134.37 KB 15 downloads

Julia Broström, Anna Axmon, Margareta Littorin, et al. 2015 ...
Icon

Rapport 12:2015. Risker med ögonfransförlängning 85.77 KB 20 downloads

Maria Hedmer, Katrin Dierschke. 2015 ...
Icon

Rapport 11:2015. Studier av proteiner i nässköljvätska från persulfatprovocerade frisörer 70.49 KB 14 downloads

Harriet Mörtstedt, Monica Kåredal, Neserin Ali. 2015 ...
Icon

Rapport 10:2015. Mammors exponering för luftföroreningar och typ 1 diabetes 170.43 KB 7 downloads

Ebba Malmqvist, Anna Rignell Hydbom, Håkan Tinnerberg. 2015 ...
Icon

Rapport 8:2015. Svetsares arbetsmiljö och symtom från ögon och luftvägar 120.20 KB 15 downloads

Håkan Tinnerberg, Ulla Andersson. 2015 ...
Icon

Rapport 6:2015. Vibrationsnivåer vid klyvning av gatsten 167.66 KB 6 downloads

Jakob Riddar, Istvan Balogh. 2015 ...
Icon

Rapport 2:2015. Vibrationer hos tandtekniker 147.55 KB 11 downloads

Jakob Riddar, Istvan Balogh. 2015 ...
Icon

Rapport 3:2015 Kolnanorör och kolnanodiskar på arbetsytor hos en småskalig tillverkare 118.76 KB 5 downloads

Maria Hedmer, Håkan Tinnerberg. 2015 ...
Icon

Rapport 2:2015 Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på Arbets- och miljömedicin 127.88 KB 13 downloads

Eva Tekavec, Jonathan Lyström, Catarina Nordander. 2015 ...
Icon

Rapport 21:2014 Utveckling och validering av en analysmetod för cytostatika; 5-fluorouracil 201.07 KB 8 downloads

Monica Kåredal, Birgitta Björk. 2014 ...
Icon

Rapport 20:2014 Dos-responssamband för kortvarig ökning av NO2 312.51 KB 6 downloads

Ebba Malmqvist, Håkan Tinnerberg. 2014 ...
Icon

Rapport 19:2014 Empirisk riskbedömning för bly i förorenad mark 254.02 KB 9 downloads

Håkan Tinnerberg, Maria Albin. 2014 ...
Icon

Rapport 17:2014 Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksaneringen - En pilotstudie 107.52 KB 6 downloads

Håkan Tinnerberg, Thomas Lundh, Kemist Christian Lindh. 2014 ...
Icon

Rapport 15:2014 Tidstrender för perfluorerade ämnen i plasma från svenska kvinnor 1987-2007 186.61 KB 5 downloads

Anna Axmon, Jonatan Axelsson, Kristina Jakobsson, et al. 2014 ...
Icon

Rapport 14:2014 Är det farligt med ensidigt repetitivt arbete? 513.69 KB 33 downloads

Inger Arvidsson, Catarina Nordander. 2014 ...
Icon

Rapport 12:2014 Modelleringsverktyget ART i praktiken 470.33 KB 9 downloads

Håkan Tinnerberg, Hanna Landberg. 2014 ...
Icon

Rapport 10:2014 Ozonmodellering i Malmö och Umeå 123.39 KB 5 downloads

Ebba Malmqvist. 2014 ...
Icon

Rapport 9:2014 Beredskapsplan och varningssystem för värmeböljor/höga temperaturer i Skåne 4.05 MB 13 downloads

Birgitta Malmberg, Eskil Jakobsson, Maria Albin, et al. 2014 ...
Icon

Rapport 8:2014 Exponering för perfluorerade ämnen (PFAS) i dricksvatten i Ronneby kommun 257.18 KB 26 downloads

Kristina Jakobsson, Kerstin Kronholm Diab, Christian Lindh, et al. 2014 ...
Icon

Rapport 1:2014 Mätning av fysisk belastning vid montering av oljeseparatorer för dieselfordon 540.57 KB 6 downloads

Jenny Gremark Simonsen, Lothy Granqvist, Gert-Åke Hansson. 2014 ...
Icon

Rapport 39:2013 Barn, Miljö och Hälsa: En rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2.02 MB 19 downloads

Lisa Hård, Emilie Stroh, Per-Olof Östergren, Kristina Jakobsson. 2013 ...
Icon

Rapport 33:2013 Analyser av pesticider i urin hos skånska kvinnor 2010 (Universitetsrapport) 217.50 KB 6 downloads

Margareta Littorin, Margareta Maxe, Åsa Amilon, et al. 2013 ...
Icon

Rapport 32:2013 Analyser av pesticider i urin hos skånska kvinnor 2010 (Klinikrapport) 167.46 KB 6 downloads

Margareta Littorin, Margareta Maxe, Åsa Amilon, et al. 2013 ...
Icon

Rapport 31:2013 Symptom från ögon och luftvägar hos arbetare på en skånsk kvarn 154.61 KB 7 downloads

Anabela Stan, Ulla Andersson, Eva Assarsson, et al. 2013 ...
Icon

Rapport 30:2013 Arbetsmiljö och hälsa hos operationspersonal 1.03 MB 12 downloads

Inger Arvidsson, Jenny Gremark Simonsen, Camilla Dahlqvist, et al. 2013 ...
Icon

Rapport 29:2013 Mätningar på ett tryckeri i Skåne 77.91 KB 6 downloads

Jan-Eric Karlsson, Hanna Landberg. 2013 ...
Icon

Rapport 25:2013. Arbetsmiljö och hälsa hos ultraljudsanvändare 482.34 KB 8 downloads

Jenny Gremark Simonsen, Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, et al. 2013 ...
Icon

Rapport 22:2013. Exponeringsbiomarkörer insamlade på måndag morgon som ett långtidsmått på exponering för aromatiska isocyanater 113.66 KB 6 downloads

Håkan Tinnerberg, Karin Broberg, Christian Lindh, Bo Jönsson. 2013 ...
Icon

Rapport 21:2013. Reaktioner på införandet av flexibel kontorsmiljö – en prospektiv fältstudie 375.92 KB 9 downloads

Kai Österberg, Björn Karlson, Sofia Skogsliden, Njördur Viborg. 2013 ...
Icon

Rapport 20:2013. El-olyckor i arbetet – en undersökning av kognitiv funktion efter strömgenomgång 220.14 KB 7 downloads

Kai Österberg, Sara Thomée, Kristina Jakobsson. 2013 ...
Icon

Rapport 15b:2013. Vägtrafikbuller i Skåne: Störning och läkemedelsanvändning. Populärvetenskaplig sammanfattning 508.72 KB 6 downloads

Theo Bodin, Kristoffer Mattisson, Ralf Rittner, et al. 2013 ...
Icon

Rapport 15a:2013. Vägtrafikbuller i Skåne: Störning och läkemedelsanvändning 449.03 KB 7 downloads

Theo Bodin, Kristoffer Mattisson, Ralf Rittner, et al. 2013 ...
Icon

Rapport 14:2013. Arbetsmiljö och hälsa hos lärare i grundskolan 577.47 KB 19 downloads

Inger Arvidsson, Jenny Gremark Simonsen, Camilla Dahlqvist, et al. 2013 ...
Icon

Rapport 12:2013. Mätning av smöraromer under stekning av pannkakor 88.86 KB 5 downloads

Jan-Eric Karlsson. 2013 ...
Icon

Rapport 9:2013. Luftvägsbesvär hos arbetare exponerade för metalldamm innehållande nickel  260.80 KB 8 downloads

Eva Assarsson, Jan-Eric Karlsson, Jörn Nielsen. 2013 ...
Icon

Rapport 8:2013. Mätning av fysisk belastning och bedömning av risk för muskuskeletal sjuklighet vid montering av rullager 487.77 KB 7 downloads

Gert-Åke Hansson, Istvan Balogh, Karin Wilander, Ewa Gustafsson. 2013 ...
Icon

Rapport 6:2013. DNA-skador från den toxiska metallen kadmium 205.80 KB 6 downloads

Karin Broberg Palmgren. 2013 ...
Icon

Rapport 5:2013. Genvarianter som påverkar halter av kadmium i kroppen 110.37 KB 6 downloads

Karin Broberg Palmgren. 2013 ...
Icon

Rapport 3:2013. Cancerincidens i en kohort av svenska sotare 1958-2006 111.33 KB 8 downloads

Håkan Tinnerberg. 2013 ...
Icon

Rapport 2:2013. Ozonmätningar i Malmö med omnejd 1.03 MB 6 downloads

Kristoffer Mattisson, Emilie Stroh, Håkan Tinnerberg. 2013 ...
Icon

Rapport 1:2013. Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder – en prospektiv studie 669.66 KB 8 downloads

Jenny Gremark Simonsen, Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, et al. 2013 ...
Icon

Rapport 21:2012. Överföring av bromerade difenyletrar (PBDE) från mor till barn under graviditet och amning  148.53 KB 7 downloads

Kristina Jakobsson, Johan Fång, Maria Athanasiadou, et al. 2012 ...
Icon

Rapport 17:2012. Vårdsökande och förekomst av axelbesvär i den skånska befolkningen 110.37 KB 6 downloads

Eva Tekavec, Anna Jöud, Ralf Rittner, Zoli Mikoczy, et al. 2012 ...
Icon

Rapport 16:2012. World Spirometry Day, Lund 2012-06-30 313.51 KB 5 downloads

Kerstin Kronholm Diab. 2012 ...
Icon

Rapport 15:2012. Arbetsrelaterade luftvägsbesvär, nasal reaktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos kvinnliga frisörer 62.86 KB 9 downloads

Kerstin Kronholm Diab, Bo Jönsson, Anna Axmon, Jørn Nielsen. 2012 ...
Icon

Rapport 12:2012. Miljömedicinsk bedömning angående förorenad mark på koloniområde i kv. Tuppen, Helsingborg 448.53 KB 8 downloads

Kristoffer Mattisson, Håkan Tinnerberg, Maria Albin. 2012 ...
Icon

Rapport 10:2012. Mätning av inhalerbart damm på en kvarn 306.45 KB 6 downloads

Håkan Tinnerberg. 2012 ...
Icon

Rapport 5:2012. Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor 221.31 KB 9 downloads

Staffan Skerfving, Lina Löfmark, Gerda Rentschler, Thomas Lundh. 2012 ...
Icon

Rapport 4:2012. Bly, kadmium och kvicksilver i blod hos skånska barn 2009-2011  228.70 KB 8 downloads

Staffan Skerfving, Lina Löfmark, Gerda Rentschler, Thomas Lundh. 2012 ...
Icon

Rapport 2:2012. Är konstgräsplaner farliga? 383.02 KB 25 downloads

Eva Tekavec, Kristina Jakobsson. 2012 ...
Icon

 Rapport 1:2012. Miljömedicinskt utlåtande angående luftföroreningar i Trelleborg 959.37 KB 7 downloads

Anna Lindgren, Kristoffer Mattisson, Maria Albin. 2012 ...
Icon

Rapport 40:2011. Exponering för kemiska bekämpningsmedel hos landsbygdsbefolkning i Skåne 2010-11 203.65 KB 6 downloads

Margareta Littorin, Åsa Amilon, Margareta Maxe, et al. 2011 ...
Icon

Rapport 36:2011. Formaldehyd vid utskärning av preparat - mätrapport 98.29 KB 7 downloads

Jan-Eric Karlsson. 2011 ...
Icon

Rapport 29:2011. Mätrapport från ett tryckeri i Skåne 190.15 KB 6 downloads

Jan-Eric Karlsson. 2011 ...
Icon

Rapport 26:2011. Klinisk blyförgiftning genom keramik och ayurveda-naturpreparat 413.32 KB 10 downloads

Gerda Rentschler, Staffan Skerfving, Thomas Lundh. 2011 ...
Icon

Rapport 25:2011. Exponering för toxiska metaller och uremi 131.95 KB 7 downloads

Staffan Skerfving, Thomas Lundh. 2011 ...
Icon

Rapport 24:2011. Exponering för luftföroreningar i Skåne och risk för stroke 122.52 KB 6 downloads

Anna Oudin, Kristina Jakobsson. 2011 ...
Icon

Rapport 23:2011. Effekter på sömn och självrapporterad hälsa efter en förändring av skiftschema 87.34 KB 13 downloads

Björn Karlson, Frida Eek, Palle Ørbæk, Kai Österberg. 2011 ...
Icon

Rapport 21:2011. Toxiska effekter av kadmium på njurar och skelett hos skånska kvinnor 129.46 KB 6 downloads

Staffan Skerfving, Thomas Lundh. 2011 ...
Icon

Rapport 20:2011. Exponering för toxiska metaller hos Skånes befolkning 188.92 KB 8 downloads

Staffan Skerfving, Thomas Lundh. 2011 ...
Icon

Rapport 18:2011. Tumörsjuklighet och dödlighet bland anställda exponerade för etylenoxid 171.62 KB 5 downloads

Zoli Mikoczy, Maria Albin, Håkan Tinnerberg, Jonas Björk. 2011 ...
Icon

Rapport 16:2011. Kognitiv funktionsförmåga vid arbetsrelaterad utmattning 338.33 KB 11 downloads

Kai Österberg, Björn Karlson, Åse Marie Hansen. 2011 ...
Icon

Rapport 15:2011. Utredning av PCB i marken på Stanstorp 1:6, Staffanstorp, miljömedicinsk bedömning 115.67 KB 6 downloads

Kristoffer Mattisson, Håkan Tinnerberg. 2011 ...
Icon

Rapport 14:2011. Polisarbete i yttre tjänst 398.20 KB 6 downloads

Sofia Skogsliden, Kai Österberg, Björn Karlson. 2011 ...
Icon

Rapport 10:2011. Mätning av isocyanater vid användande av skumförstärkta grovrengöringsrondeller 193.61 KB 8 downloads

Håkan Tinnerberg, Margareta Littorin. 2011 ...
Icon

Rapport 9:2011. Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder (Skolor Helsingborg) 164.51 KB 7 downloads

Jenny Gremark Simonsen, Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist et al. 2011 ...
Icon

Rapport 7:2011. Nanopartiklar i svetsmiljö och hälsoeffekter 66.67 KB 8 downloads

Jörn Nielsen. 2011 ...
Icon

Rapport 6:2011. Rapport 3:2011. Befolkningens exponering för luftföroreningar i Skåne 708.18 KB 7 downloads

Kristina Jakobsson, Ralf Rittner, Emilie Stroh. 2011 ...
Icon

Rapport 5:2011. Att arbeta i livsmedelsbutik 751.29 KB 15 downloads

Istvan Balogh, Kerstina Ohlsson, Gert-Åke Hansson, Catarina Nordander. 2011 ...
Icon

Rapport 3:2011. Den fysiska miljön i förskolan - en miljömedicinsk bedömning 8.16 MB 30 downloads

Emilie Stroh, Pernilla Almerud, Kristina Jakobsson, Lars Barregård. 2011 ...
Icon

Rapport 2010. Ögon och luftvägsbesvär vid arbete med mjuka träslag inom träindustrin 301.66 KB 13 downloads

Ulla Andersson, Else-Marie Åkerberg, Ulf Bergendorf, Jörn Nielsen, 2010 ...
Icon

Rapport 2010. Luftvägshälsa hos badhuspersonal 644.27 KB 8 downloads

Märta Björling, Else-Marie Åkerberg, Jörn Nielsen, 2010 ...
Icon

Rapport 2010. Cancerframkallande ämnen i tätortsluft – Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Malmö 2008 1.85 MB 5 downloads

Ulf Bergendorf, Katarina Friman, Håkan Tinnerberg, 2010 ...
Icon

Rapport 2010. Miljömedicinsk bedömning av den fysiska miljön i förskolor i Malmö 19.80 MB 16 downloads

Emilie Stroh, Erik Hansson, Kristina Jakobsson, 2010 ...
Icon

Rapport 2010. Diagnos vibrationsskada - vad hände sen? 159.00 KB 9 downloads

Anabela Stan, Birgitta Pålsson, Catarina Nordander, Kristina Jakobsson, 2010 ...
Icon

Rapport 2010. Miljömedicinskt utlåtande avseende luftkvaliteten i Ystad 7.25 MB 5 downloads

Maria Albin, Emilie Stroh, Ralf Rittner, 2010 ...
Icon

Rapport 2010. Bisfenol A i urin från män och kvinnor i Norr- och Västerbotten 157.87 KB 37 downloads

Christian Lindh, Bo Jönsson, Maya Berggren, Anna Beronius, et al., 2010 ...
Icon

Rapport 2009. Angående Gasverkstomten i Kristianstad 85.87 KB 9 downloads

Håkan Tinnerberg, Birgitta Malmberg, 2009 ...
Icon

Rapport 2009. Yttrande över exponering för asbest vid sanering i flerfamiljshus 89.85 KB 14 downloads

Maria Albin, Håkan Tinnerberg, 2009 ...
Icon

Rapport 2009. Förorenad mark på kvarteret Mariehage 1 Malmö - miljömedicinsk bedömning 110.87 KB 12 downloads

Håkan Tinnerberg, Kristina Jakobsson. 2009 ...
Icon

Rapport 2009. Miljö och hälsa 2009 812.50 KB 8 downloads

Kristina Jakobsson, et al., 2009 ...
Icon

Rapport 2009. Tidig upptäckt av sensoriskt bortfall för att förebygga vibrationsskada i händer 282.92 KB 10 downloads

Catarina Nordander, Anna Axmon, Isolde Romanus Egerborg, Istvan Balogh, 2009 ...
Icon

Rapport 2009. Exponeringsbedömning av förorenad mark i området Rydöbruk, Hylte kommun, Halland 141.21 KB 12 downloads

Håkan Tinnerberg, Eva Tekavec, Kristina Jakobsson, 2009 ...
Icon

Rapport 2009. Uppskattning av befolkningens exponering för kemiska bekämpningsmedel 2004-2008 2009 708.05 KB 9 downloads

Margareta Littorin, Christian Lindh, Åsa Amilon, et al., 2009 ...
  Icon

  Rapport 23:2016. Ingen skillnad i skånska mäns spermieantal mellan åren 2000 och 2010 168.47 KB 20 downloads

  Jonatan Axelsson, Lars Rylander, Anna Rignell-Hydbom. 2016 ...
  Icon

  Rapport 16:2016. Föräldrarnas rökning under graviditet och sönernas spermakvalitet 543.60 KB 28 downloads

  Jonatan Axelsson, Lars Rylander, Anna Rignell-Hydbom. 2016 ...
  Icon

  Rapport 15:2016. Får gravida kvinnor arbeta i e-cigarettbutik? 192.46 KB 50 downloads

  Carl Aronsson, Håkan Tinnerberg. 2016 ...
  Icon

  Rapport 2:2016. Förskolegårdar 21.26 MB 39 downloads

  Åsa Almqvist, Emilie Stroh. 2016 ...
  Icon

  Rapport 27:2015. Effekter på barn vid låga blynivåer 143.30 KB 31 downloads

  Staffan Skerfving, Lina Löfmark, Thomas Lundh, et al. 2015 ...
  Icon

  Rapport 25:2015. Exponering för ftalater under fostertiden, och unga skånska mäns reproduktionsfunktion 115.65 KB 25 downloads

  Jonatan Axelsson, Lars Rylander, Anna Rignell-Hydbom, et al. 2015 ...
  Icon

  Rapport 15:2015. Ftalatexponering i vuxenlivet och manlig reproduktionsfunktion 125.93 KB 8 downloads

  Jonatan Axelsson, Lars Rylander, Anna Rignell-Hydbom, et al. 2015 ...
  Icon

  Rapport 39:2013 Barn, Miljö och Hälsa: En rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2.02 MB 19 downloads

  Lisa Hård, Emilie Stroh, Per-Olof Östergren, Kristina Jakobsson. 2013 ...
  Icon

  Rapport 21:2012. Överföring av bromerade difenyletrar (PBDE) från mor till barn under graviditet och amning  148.53 KB 7 downloads

  Kristina Jakobsson, Johan Fång, Maria Athanasiadou, et al. 2012 ...
  Icon

  Rapport 3:2011. Den fysiska miljön i förskolan - en miljömedicinsk bedömning 8.16 MB 30 downloads

  Emilie Stroh, Pernilla Almerud, Kristina Jakobsson, Lars Barregård. 2011 ...
  Icon

  Rapport 2010. Miljömedicinsk bedömning av den fysiska miljön i förskolor i Malmö 19.80 MB 16 downloads

  Emilie Stroh, Erik Hansson, Kristina Jakobsson, 2010 ...
   Icon

   Rapport 18:2017. Åtgärdsnivåer mot belastningsskada 331.79 KB 71 downloads

   Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, Henrik Enquist, Catarina Nordander. 2017 ...
   Icon

   Rapport 9:2017. Arbetsmiljö och hälsa inom äldrevård. 1.65 MB 74 downloads

   Inger Arvidsson, Jenny Gremark Simonsen, Lothy Granqvist, et al. 2017 ...
   Icon

   Rapport 8:2017. Kumulativ ländryggsbelastning under arbetslivet 549.81 KB 39 downloads

   Carl Aronsson, Karin Fisk, Jenny Gremark Simonsen, Lotta Löfqvist. 2017 ...
   Icon

   Rapport 4:2017. Arbetsbelastning vid städning av hotellrum 798.85 KB 228 downloads

   Camilla Dahlqvist, Lothy Granqvist, Lotta Löfqvist, Henrik Enquist, et al. 2017 ...
   Icon

   Rapport 3:2017. Fysisk belastning vid industrimålning baserat på observation och teknisk mätning 517.12 KB 31 downloads

   Camilla Dahlqvist, Jenny Gremark Simonsen. 2017 ...
   Icon

   Rapport 14:2016. Fransstylist - ett fysiskt krävande yrke 183.16 KB 44 downloads

   Jenny Gremark Simonsen, Lothy Granqvist. 2016 ...
   Icon

   Rapport 12:2016. Mätning av arbetsbelastning för höger överarm vid kontorsstädning 218.92 KB 31 downloads

   Camilla Dahlqvist, Henrik Enquist, Catarina Nordander. 2016 ...
   Icon

   Rapport 9:2016. Hand-armvibrationer och ergonomisk belastning från arbete med stavvibratorer vid betonggjutning 1.93 MB 27 downloads

   Jakob Riddar, Karin Wilander, Jan-Eric Karlsson, et al. 2016 ...
   Icon

   Rapport 8:2016. Vibrationsexponering hos patienter utredda för vibrationsskada vid AMM Syd 1.15 MB 33 downloads

   Karin Wilander, Jakob Riddar, Eva Tekavec, et al. 2016 ...
   Icon

   Rapport 4:2016. Riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador, baserade på tekniska mätningar av exponering 246.29 KB 168 downloads

   Gert-Åke Hansson, Inger Arvidsson, Catarina Nordander. 2016 ...
   Icon

   Rapport 26:2015. Mätrapport helkroppsvibrationer vid spontning 129.60 KB 10 downloads

   Jakob Riddar, Jan-Eric Karlsson. 2015 ...
   Icon

   Rapport 14:2015. Mätning av fysisk belastning vid ultraljudsundersökning - ekokardiografi 384.58 KB 10 downloads

   Jenny Gremark Simonsen, Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, et al. 2015 ...
   Icon

   Rapport 6:2015. Vibrationsnivåer vid klyvning av gatsten 167.66 KB 6 downloads

   Jakob Riddar, Istvan Balogh. 2015 ...
   Icon

   Rapport 2:2015. Vibrationer hos tandtekniker 147.55 KB 11 downloads

   Jakob Riddar, Istvan Balogh. 2015 ...
   Icon

   Rapport 2:2015 Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på Arbets- och miljömedicin 127.88 KB 13 downloads

   Eva Tekavec, Jonathan Lyström, Catarina Nordander. 2015 ...
   Icon

   Rapport 14:2014 Är det farligt med ensidigt repetitivt arbete? 513.69 KB 33 downloads

   Inger Arvidsson, Catarina Nordander. 2014 ...
   Icon

   Rapport 1:2014 Mätning av fysisk belastning vid montering av oljeseparatorer för dieselfordon 540.57 KB 6 downloads

   Jenny Gremark Simonsen, Lothy Granqvist, Gert-Åke Hansson. 2014 ...
   Icon

   Rapport 30:2013 Arbetsmiljö och hälsa hos operationspersonal 1.03 MB 12 downloads

   Inger Arvidsson, Jenny Gremark Simonsen, Camilla Dahlqvist, et al. 2013 ...
   Icon

   Rapport 25:2013. Arbetsmiljö och hälsa hos ultraljudsanvändare 482.34 KB 8 downloads

   Jenny Gremark Simonsen, Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, et al. 2013 ...
   Icon

   Rapport 14:2013. Arbetsmiljö och hälsa hos lärare i grundskolan 577.47 KB 19 downloads

   Inger Arvidsson, Jenny Gremark Simonsen, Camilla Dahlqvist, et al. 2013 ...
   Icon

   Rapport 8:2013. Mätning av fysisk belastning och bedömning av risk för muskuskeletal sjuklighet vid montering av rullager 487.77 KB 7 downloads

   Gert-Åke Hansson, Istvan Balogh, Karin Wilander, Ewa Gustafsson. 2013 ...
   Icon

   Rapport 1:2013. Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder – en prospektiv studie 669.66 KB 8 downloads

   Jenny Gremark Simonsen, Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, et al. 2013 ...
   Icon

   Rapport 17:2012. Vårdsökande och förekomst av axelbesvär i den skånska befolkningen 110.37 KB 6 downloads

   Eva Tekavec, Anna Jöud, Ralf Rittner, Zoli Mikoczy, et al. 2012 ...
   Icon

   Rapport 9:2011. Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder (Skolor Helsingborg) 164.51 KB 7 downloads

   Jenny Gremark Simonsen, Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist et al. 2011 ...
   Icon

   Rapport 5:2011. Att arbeta i livsmedelsbutik 751.29 KB 15 downloads

   Istvan Balogh, Kerstina Ohlsson, Gert-Åke Hansson, Catarina Nordander. 2011 ...
   Icon

   Rapport 2010. Diagnos vibrationsskada - vad hände sen? 159.00 KB 9 downloads

   Anabela Stan, Birgitta Pålsson, Catarina Nordander, Kristina Jakobsson, 2010 ...
   Icon

   Rapport 2009. Tidig upptäckt av sensoriskt bortfall för att förebygga vibrationsskada i händer 282.92 KB 10 downloads

   Catarina Nordander, Anna Axmon, Isolde Romanus Egerborg, Istvan Balogh, 2009 ...
    Icon

    Rapport 17:2017. Hur mår pendlare i Skåne? 455.77 KB 10 downloads

    Kristoffer Mattisson. 2017 ...
    Icon

    Rapport 16:2017. Miljöhälsorapport Skåne 2017 8.49 MB 79 downloads

    Kristoffer Mattisson, Emilie Stroh, Estelle Larsson. 2017 ...
    Icon

    Rapport 15:2017. Miljöhälsorapport Kronoberg 2017 7.15 MB 38 downloads

    Kristoffer Mattisson, Emilie Stroh, Estelle Larsson. 2017 ...
    Icon

    Rapport 14:2017. Miljöhälsorapport Blekinge 2017 7.97 MB 43 downloads

    Kristoffer Mattisson, Emilie Stroh, Estelle Larsson. 2017 ...
    Icon

    Rapport 13:2017. Hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvården 1.54 MB 17 downloads

    Kerstin Nilsson. 2017 ...
    Icon

    Rapport 23:2016. Ingen skillnad i skånska mäns spermieantal mellan åren 2000 och 2010 168.47 KB 20 downloads

    Jonatan Axelsson, Lars Rylander, Anna Rignell-Hydbom. 2016 ...
    Icon

    Rapport 16:2016. Föräldrarnas rökning under graviditet och sönernas spermakvalitet 543.60 KB 28 downloads

    Jonatan Axelsson, Lars Rylander, Anna Rignell-Hydbom. 2016 ...
    Icon

    Rapport 9:2014 Beredskapsplan och varningssystem för värmeböljor/höga temperaturer i Skåne 4.05 MB 13 downloads

    Birgitta Malmberg, Eskil Jakobsson, Maria Albin, et al. 2014 ...
    Icon

    Rapport 39:2013 Barn, Miljö och Hälsa: En rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2.02 MB 19 downloads

    Lisa Hård, Emilie Stroh, Per-Olof Östergren, Kristina Jakobsson. 2013 ...
    Icon

    Rapport 15b:2013. Vägtrafikbuller i Skåne: Störning och läkemedelsanvändning. Populärvetenskaplig sammanfattning 508.72 KB 6 downloads

    Theo Bodin, Kristoffer Mattisson, Ralf Rittner, et al. 2013 ...
    Icon

    Rapport 15a:2013. Vägtrafikbuller i Skåne: Störning och läkemedelsanvändning 449.03 KB 7 downloads

    Theo Bodin, Kristoffer Mattisson, Ralf Rittner, et al. 2013 ...
    Icon

    Rapport 15:2012. Arbetsrelaterade luftvägsbesvär, nasal reaktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos kvinnliga frisörer 62.86 KB 9 downloads

    Kerstin Kronholm Diab, Bo Jönsson, Anna Axmon, Jørn Nielsen. 2012 ...
    Icon

    Rapport 12:2012. Miljömedicinsk bedömning angående förorenad mark på koloniområde i kv. Tuppen, Helsingborg 448.53 KB 8 downloads

    Kristoffer Mattisson, Håkan Tinnerberg, Maria Albin. 2012 ...
    Icon

    Rapport 2:2012. Är konstgräsplaner farliga? 383.02 KB 25 downloads

    Eva Tekavec, Kristina Jakobsson. 2012 ...
    Icon

    Rapport 40:2011. Exponering för kemiska bekämpningsmedel hos landsbygdsbefolkning i Skåne 2010-11 203.65 KB 6 downloads

    Margareta Littorin, Åsa Amilon, Margareta Maxe, et al. 2011 ...
    Icon

    Rapport 21:2011. Toxiska effekter av kadmium på njurar och skelett hos skånska kvinnor 129.46 KB 6 downloads

    Staffan Skerfving, Thomas Lundh. 2011 ...
    Icon

    Rapport 20:2011. Exponering för toxiska metaller hos Skånes befolkning 188.92 KB 8 downloads

    Staffan Skerfving, Thomas Lundh. 2011 ...
    Icon

    Rapport 6:2011. Rapport 3:2011. Befolkningens exponering för luftföroreningar i Skåne 708.18 KB 7 downloads

    Kristina Jakobsson, Ralf Rittner, Emilie Stroh. 2011 ...
    Icon

    Rapport 2010. Miljömedicinsk bedömning av den fysiska miljön i förskolor i Malmö 19.80 MB 16 downloads

    Emilie Stroh, Erik Hansson, Kristina Jakobsson, 2010 ...
    Icon

    Rapport 2010. Miljömedicinskt utlåtande avseende luftkvaliteten i Ystad 7.25 MB 5 downloads

    Maria Albin, Emilie Stroh, Ralf Rittner, 2010 ...
    Icon

    Rapport 2009. Miljö och hälsa 2009 812.50 KB 8 downloads

    Kristina Jakobsson, et al., 2009 ...
    Icon

    Rapport 2009. Uppskattning av befolkningens exponering för kemiska bekämpningsmedel 2004-2008 2009 708.05 KB 9 downloads

    Margareta Littorin, Christian Lindh, Åsa Amilon, et al., 2009 ...
     Icon

     Rapport 21:2017. Mätning av vibrationsnivåer för asfaltsvält och vibrationspump 887.26 KB 2 downloads

     Jakob Riddar, Malin Engfeldt. 2017 ...
     Icon

     Rapport 20:2017. Hand-armvibrationer från anläggningsmaskiner 2.87 MB 0 downloads

     Jakob Riddar, Catarina Nordander. 2017 ...
     Icon

     Rapport 19:2017. Hand-armvibrationer vid bearbetning av gjutgods 3.29 MB 0 downloads

     Jakob Riddar, Birgitta Malmberg, Lotta Löfqvist. 2017 ...
     Icon

     Rapport 24:2016. Utvärdering av folkhälsoenkät om trafikbuller i Malmö stad 1.63 MB 14 downloads

     Estelle Larsson, Åsa Almqvist. 2016 ...
     Icon

     Rapport 19:2016. Miljömedicinsk bedömning av vägtrafikbuller vid Kemira Kemi Helsingborg 497.46 KB 37 downloads

     Estelle Larsson, Åsa Almqvist. 2016 ...
     Icon

     Rapport 11:2016. Mätrapport: Helkroppsvibrationer från golv 211.85 KB 20 downloads

     Jan-Eric Karlsson, Jakob Riddar. 2016 ...
     Icon

     Rapport 9:2016. Hand-armvibrationer och ergonomisk belastning från arbete med stavvibratorer vid betonggjutning 1.93 MB 27 downloads

     Jakob Riddar, Karin Wilander, Jan-Eric Karlsson, et al. 2016 ...
     Icon

     Rapport 8:2016. Vibrationsexponering hos patienter utredda för vibrationsskada vid AMM Syd 1.15 MB 33 downloads

     Karin Wilander, Jakob Riddar, Eva Tekavec, et al. 2016 ...
     Icon

     Rapport 26:2015. Mätrapport helkroppsvibrationer vid spontning 129.60 KB 10 downloads

     Jakob Riddar, Jan-Eric Karlsson. 2015 ...
     Icon

     Rapport 6:2015. Vibrationsnivåer vid klyvning av gatsten 167.66 KB 6 downloads

     Jakob Riddar, Istvan Balogh. 2015 ...
     Icon

     Rapport 2:2015. Vibrationer hos tandtekniker 147.55 KB 11 downloads

     Jakob Riddar, Istvan Balogh. 2015 ...
     Icon

     Rapport 2:2015 Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på Arbets- och miljömedicin 127.88 KB 13 downloads

     Eva Tekavec, Jonathan Lyström, Catarina Nordander. 2015 ...
     Icon

     Rapport 2010. Diagnos vibrationsskada - vad hände sen? 159.00 KB 9 downloads

     Anabela Stan, Birgitta Pålsson, Catarina Nordander, Kristina Jakobsson, 2010 ...
     Icon

     Rapport 2009. Tidig upptäckt av sensoriskt bortfall för att förebygga vibrationsskada i händer 282.92 KB 10 downloads

     Catarina Nordander, Anna Axmon, Isolde Romanus Egerborg, Istvan Balogh, 2009 ...
      Icon

      Rapport 3:2011. Den fysiska miljön i förskolan - en miljömedicinsk bedömning 8.16 MB 30 downloads

      Emilie Stroh, Pernilla Almerud, Kristina Jakobsson, Lars Barregård. 2011 ...
       Icon

       Rapport 11:2017. Technical report: Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water 1.05 MB 50 downloads

       Ying Li, Daniel Mucs, Kristin Scott, Christian Lindh, et al. 2017 ...
       Icon

       Rapport 10:2017. Tidstrender för urinhalter av bekämpningsmedelsrester hos unga män och kvinnor. 159.12 KB 26 downloads

       Erika Norén, Moosa Faniband, Daniel Oudin Åström, et al. 2017 ...
       Icon

       Rapport 5:2017. Formaldehyd i luft vid äggkläckning 773.87 KB 22 downloads

       Jakob Riddar. 2017 ...
       Icon

       Rapport 18:2016. Cancer bland före detta anställda vid Karlskronavarvet 721.24 KB 74 downloads

       Kristina Jakobsson, Maria Albin, Håkan Tinnerberg, Zoli Mikoczy. 2016 ...
       Icon

       Rapport 15:2016. Får gravida kvinnor arbeta i e-cigarettbutik? 192.46 KB 50 downloads

       Carl Aronsson, Håkan Tinnerberg. 2016 ...
       Icon

       Rapport 13:2016. Mätrapport: Totaldamm och dess innehåll av aluminium(fluorid) 176.96 KB 20 downloads

       Jan-Eric Karlsson, Åsa Amilon. 2016 ...
       Icon

       Rapport 1:2016. Trikresylfosfat - en kunskapsöversikt 131.94 KB 17 downloads

       Anna-Therese Gunnskog, Bengt Sjögren, Maria Albin. 2016 ...
       Icon

       Rapport 27:2015. Effekter på barn vid låga blynivåer 143.30 KB 31 downloads

       Staffan Skerfving, Lina Löfmark, Thomas Lundh, et al. 2015 ...
       Icon

       Rapport 25:2015. Exponering för ftalater under fostertiden, och unga skånska mäns reproduktionsfunktion 115.65 KB 25 downloads

       Jonatan Axelsson, Lars Rylander, Anna Rignell-Hydbom, et al. 2015 ...
       Icon

       Rapport 22:2015. Exponering och effekter av bekämpningsmedel vid odling av trädgårdsprodukter 218.31 KB 9 downloads

       Margareta Littorin, Klara Löfkvist, Christian Lindh. 2015 ...
       Icon

       Rapport 17:2015. Exponering för mikroorganismer vid arbete i fordonstvätt 277.68 KB 13 downloads

       Maria Hedmer, Katrin Dierschke. 2015 ...
       Icon

       Rapport 15:2015. Ftalatexponering i vuxenlivet och manlig reproduktionsfunktion 125.93 KB 8 downloads

       Jonatan Axelsson, Lars Rylander, Anna Rignell-Hydbom, et al. 2015 ...
       Icon

       Rapport 13:2015. En ny signaleringsväg vid isocyanatexponering 134.37 KB 15 downloads

       Julia Broström, Anna Axmon, Margareta Littorin, et al. 2015 ...
       Icon

       Rapport 11:2015. Studier av proteiner i nässköljvätska från persulfatprovocerade frisörer 70.49 KB 14 downloads

       Harriet Mörtstedt, Monica Kåredal, Neserin Ali. 2015 ...
       Icon

       Rapport 8:2015. Svetsares arbetsmiljö och symtom från ögon och luftvägar 120.20 KB 15 downloads

       Håkan Tinnerberg, Ulla Andersson. 2015 ...
       Icon

       Rapport 3:2015 Kolnanorör och kolnanodiskar på arbetsytor hos en småskalig tillverkare 118.76 KB 5 downloads

       Maria Hedmer, Håkan Tinnerberg. 2015 ...
       Icon

       Rapport 21:2014 Utveckling och validering av en analysmetod för cytostatika; 5-fluorouracil 201.07 KB 8 downloads

       Monica Kåredal, Birgitta Björk. 2014 ...
       Icon

       Rapport 19:2014 Empirisk riskbedömning för bly i förorenad mark 254.02 KB 9 downloads

       Håkan Tinnerberg, Maria Albin. 2014 ...
       Icon

       Rapport 17:2014 Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksaneringen - En pilotstudie 107.52 KB 6 downloads

       Håkan Tinnerberg, Thomas Lundh, Kemist Christian Lindh. 2014 ...
       Icon

       Rapport 15:2014 Tidstrender för perfluorerade ämnen i plasma från svenska kvinnor 1987-2007 186.61 KB 5 downloads

       Anna Axmon, Jonatan Axelsson, Kristina Jakobsson, et al. 2014 ...
       Icon

       Rapport 12:2014 Modelleringsverktyget ART i praktiken 470.33 KB 9 downloads

       Håkan Tinnerberg, Hanna Landberg. 2014 ...
       Icon

       Rapport 8:2014 Exponering för perfluorerade ämnen (PFAS) i dricksvatten i Ronneby kommun 257.18 KB 26 downloads

       Kristina Jakobsson, Kerstin Kronholm Diab, Christian Lindh, et al. 2014 ...
       Icon

       Rapport 33:2013 Analyser av pesticider i urin hos skånska kvinnor 2010 (Universitetsrapport) 217.50 KB 6 downloads

       Margareta Littorin, Margareta Maxe, Åsa Amilon, et al. 2013 ...
       Icon

       Rapport 32:2013 Analyser av pesticider i urin hos skånska kvinnor 2010 (Klinikrapport) 167.46 KB 6 downloads

       Margareta Littorin, Margareta Maxe, Åsa Amilon, et al. 2013 ...
       Icon

       Rapport 31:2013 Symptom från ögon och luftvägar hos arbetare på en skånsk kvarn 154.61 KB 7 downloads

       Anabela Stan, Ulla Andersson, Eva Assarsson, et al. 2013 ...
       Icon

       Rapport 29:2013 Mätningar på ett tryckeri i Skåne 77.91 KB 6 downloads

       Jan-Eric Karlsson, Hanna Landberg. 2013 ...
       Icon

       Rapport 22:2013. Exponeringsbiomarkörer insamlade på måndag morgon som ett långtidsmått på exponering för aromatiska isocyanater 113.66 KB 6 downloads

       Håkan Tinnerberg, Karin Broberg, Christian Lindh, Bo Jönsson. 2013 ...
       Icon

       Rapport 12:2013. Mätning av smöraromer under stekning av pannkakor 88.86 KB 5 downloads

       Jan-Eric Karlsson. 2013 ...
       Icon

       Rapport 9:2013. Luftvägsbesvär hos arbetare exponerade för metalldamm innehållande nickel  260.80 KB 8 downloads

       Eva Assarsson, Jan-Eric Karlsson, Jörn Nielsen. 2013 ...
       Icon

       Rapport 3:2013. Cancerincidens i en kohort av svenska sotare 1958-2006 111.33 KB 8 downloads

       Håkan Tinnerberg. 2013 ...
       Icon

       Rapport 21:2012. Överföring av bromerade difenyletrar (PBDE) från mor till barn under graviditet och amning  148.53 KB 7 downloads

       Kristina Jakobsson, Johan Fång, Maria Athanasiadou, et al. 2012 ...
       Icon

       Rapport 10:2012. Mätning av inhalerbart damm på en kvarn 306.45 KB 6 downloads

       Håkan Tinnerberg. 2012 ...
       Icon

       Rapport 5:2012. Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor 221.31 KB 9 downloads

       Staffan Skerfving, Lina Löfmark, Gerda Rentschler, Thomas Lundh. 2012 ...
       Icon

       Rapport 4:2012. Bly, kadmium och kvicksilver i blod hos skånska barn 2009-2011  228.70 KB 8 downloads

       Staffan Skerfving, Lina Löfmark, Gerda Rentschler, Thomas Lundh. 2012 ...
       Icon

       Rapport 40:2011. Exponering för kemiska bekämpningsmedel hos landsbygdsbefolkning i Skåne 2010-11 203.65 KB 6 downloads

       Margareta Littorin, Åsa Amilon, Margareta Maxe, et al. 2011 ...
       Icon

       Rapport 36:2011. Formaldehyd vid utskärning av preparat - mätrapport 98.29 KB 7 downloads

       Jan-Eric Karlsson. 2011 ...
       Icon

       Rapport 29:2011. Mätrapport från ett tryckeri i Skåne 190.15 KB 6 downloads

       Jan-Eric Karlsson. 2011 ...
       Icon

       Rapport 26:2011. Klinisk blyförgiftning genom keramik och ayurveda-naturpreparat 413.32 KB 10 downloads

       Gerda Rentschler, Staffan Skerfving, Thomas Lundh. 2011 ...
       Icon

       Rapport 25:2011. Exponering för toxiska metaller och uremi 131.95 KB 7 downloads

       Staffan Skerfving, Thomas Lundh. 2011 ...
       Icon

       Rapport 24:2011. Exponering för luftföroreningar i Skåne och risk för stroke 122.52 KB 6 downloads

       Anna Oudin, Kristina Jakobsson. 2011 ...
       Icon

       Rapport 21:2011. Toxiska effekter av kadmium på njurar och skelett hos skånska kvinnor 129.46 KB 6 downloads

       Staffan Skerfving, Thomas Lundh. 2011 ...
       Icon

       Rapport 20:2011. Exponering för toxiska metaller hos Skånes befolkning 188.92 KB 8 downloads

       Staffan Skerfving, Thomas Lundh. 2011 ...
       Icon

       Rapport 18:2011. Tumörsjuklighet och dödlighet bland anställda exponerade för etylenoxid 171.62 KB 5 downloads

       Zoli Mikoczy, Maria Albin, Håkan Tinnerberg, Jonas Björk. 2011 ...
       Icon

       Rapport 15:2011. Utredning av PCB i marken på Stanstorp 1:6, Staffanstorp, miljömedicinsk bedömning 115.67 KB 6 downloads

       Kristoffer Mattisson, Håkan Tinnerberg. 2011 ...
       Icon

       Rapport 10:2011. Mätning av isocyanater vid användande av skumförstärkta grovrengöringsrondeller 193.61 KB 8 downloads

       Håkan Tinnerberg, Margareta Littorin. 2011 ...
       Icon

       Rapport 7:2011. Nanopartiklar i svetsmiljö och hälsoeffekter 66.67 KB 8 downloads

       Jörn Nielsen. 2011 ...
       Icon

       Rapport 2010. Ögon och luftvägsbesvär vid arbete med mjuka träslag inom träindustrin 301.66 KB 13 downloads

       Ulla Andersson, Else-Marie Åkerberg, Ulf Bergendorf, Jörn Nielsen, 2010 ...
       Icon

       Rapport 2010. Bisfenol A i urin från män och kvinnor i Norr- och Västerbotten 157.87 KB 37 downloads

       Christian Lindh, Bo Jönsson, Maya Berggren, Anna Beronius, et al., 2010 ...
       Icon

       Rapport 2009. Angående Gasverkstomten i Kristianstad 85.87 KB 9 downloads

       Håkan Tinnerberg, Birgitta Malmberg, 2009 ...
       Icon

       Rapport 2009. Yttrande över exponering för asbest vid sanering i flerfamiljshus 89.85 KB 14 downloads

       Maria Albin, Håkan Tinnerberg, 2009 ...
       Icon

       Rapport 2009. Förorenad mark på kvarteret Mariehage 1 Malmö - miljömedicinsk bedömning 110.87 KB 12 downloads

       Håkan Tinnerberg, Kristina Jakobsson. 2009 ...
       Icon

       Rapport 2009. Exponeringsbedömning av förorenad mark i området Rydöbruk, Hylte kommun, Halland 141.21 KB 12 downloads

       Håkan Tinnerberg, Eva Tekavec, Kristina Jakobsson, 2009 ...
       Icon

       Rapport 2009. Uppskattning av befolkningens exponering för kemiska bekämpningsmedel 2004-2008 2009 708.05 KB 9 downloads

       Margareta Littorin, Christian Lindh, Åsa Amilon, et al., 2009 ...
        Icon

        Rapport 20:2015. Ögon-, luftvägs- och magtarmbesvär hos avfallshämtare 181.83 KB 14 downloads

        Carl Aronsson, Jörn Nielsen, Else Åkerberg Krook. 2015 ...
        Icon

        Rapport 17:2015. Exponering för mikroorganismer vid arbete i fordonstvätt 277.68 KB 13 downloads

        Maria Hedmer, Katrin Dierschke. 2015 ...
        Icon

        Rapport 12:2015. Risker med ögonfransförlängning 85.77 KB 20 downloads

        Maria Hedmer, Katrin Dierschke. 2015 ...
        Icon

        Rapport 11:2015. Studier av proteiner i nässköljvätska från persulfatprovocerade frisörer 70.49 KB 14 downloads

        Harriet Mörtstedt, Monica Kåredal, Neserin Ali. 2015 ...
        Icon

        Rapport 8:2015. Svetsares arbetsmiljö och symtom från ögon och luftvägar 120.20 KB 15 downloads

        Håkan Tinnerberg, Ulla Andersson. 2015 ...
        Icon

        Rapport 3:2015 Kolnanorör och kolnanodiskar på arbetsytor hos en småskalig tillverkare 118.76 KB 5 downloads

        Maria Hedmer, Håkan Tinnerberg. 2015 ...
        Icon

        Rapport 31:2013 Symptom från ögon och luftvägar hos arbetare på en skånsk kvarn 154.61 KB 7 downloads

        Anabela Stan, Ulla Andersson, Eva Assarsson, et al. 2013 ...
        Icon

        Rapport 29:2013 Mätningar på ett tryckeri i Skåne 77.91 KB 6 downloads

        Jan-Eric Karlsson, Hanna Landberg. 2013 ...
        Icon

        Rapport 12:2013. Mätning av smöraromer under stekning av pannkakor 88.86 KB 5 downloads

        Jan-Eric Karlsson. 2013 ...
        Icon

        Rapport 9:2013. Luftvägsbesvär hos arbetare exponerade för metalldamm innehållande nickel  260.80 KB 8 downloads

        Eva Assarsson, Jan-Eric Karlsson, Jörn Nielsen. 2013 ...
        Icon

        Rapport 3:2013. Cancerincidens i en kohort av svenska sotare 1958-2006 111.33 KB 8 downloads

        Håkan Tinnerberg. 2013 ...
        Icon

        Rapport 16:2012. World Spirometry Day, Lund 2012-06-30 313.51 KB 5 downloads

        Kerstin Kronholm Diab. 2012 ...
        Icon

        Rapport 15:2012. Arbetsrelaterade luftvägsbesvär, nasal reaktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos kvinnliga frisörer 62.86 KB 9 downloads

        Kerstin Kronholm Diab, Bo Jönsson, Anna Axmon, Jørn Nielsen. 2012 ...
        Icon

        Rapport 10:2012. Mätning av inhalerbart damm på en kvarn 306.45 KB 6 downloads

        Håkan Tinnerberg. 2012 ...
        Icon

        Rapport 36:2011. Formaldehyd vid utskärning av preparat - mätrapport 98.29 KB 7 downloads

        Jan-Eric Karlsson. 2011 ...
        Icon

        Rapport 10:2011. Mätning av isocyanater vid användande av skumförstärkta grovrengöringsrondeller 193.61 KB 8 downloads

        Håkan Tinnerberg, Margareta Littorin. 2011 ...
        Icon

        Rapport 7:2011. Nanopartiklar i svetsmiljö och hälsoeffekter 66.67 KB 8 downloads

        Jörn Nielsen. 2011 ...
        Icon

        Rapport 2010. Ögon och luftvägsbesvär vid arbete med mjuka träslag inom träindustrin 301.66 KB 13 downloads

        Ulla Andersson, Else-Marie Åkerberg, Ulf Bergendorf, Jörn Nielsen, 2010 ...
        Icon

        Rapport 2010. Luftvägshälsa hos badhuspersonal 644.27 KB 8 downloads

        Märta Björling, Else-Marie Åkerberg, Jörn Nielsen, 2010 ...
         Icon

         Rapport 18:2017. Åtgärdsnivåer mot belastningsskada 331.79 KB 71 downloads

         Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, Henrik Enquist, Catarina Nordander. 2017 ...
         Icon

         Rapport 25:2016. Dispersion modelling for particles in Scania 1.58 MB 19 downloads

         Ebba Malmqvist, Ralf Rittner, Emilie Stroh, et al. 2016 ...
         Icon

         Rapport 4:2016. Riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador, baserade på tekniska mätningar av exponering 246.29 KB 168 downloads

         Gert-Åke Hansson, Inger Arvidsson, Catarina Nordander. 2016 ...
         Icon

         Rapport 13:2015. En ny signaleringsväg vid isocyanatexponering 134.37 KB 15 downloads

         Julia Broström, Anna Axmon, Margareta Littorin, et al. 2015 ...
         Icon

         Rapport 21:2014 Utveckling och validering av en analysmetod för cytostatika; 5-fluorouracil 201.07 KB 8 downloads

         Monica Kåredal, Birgitta Björk. 2014 ...
         Icon

         Rapport 12:2014 Modelleringsverktyget ART i praktiken 470.33 KB 9 downloads

         Håkan Tinnerberg, Hanna Landberg. 2014 ...
         Icon

         Rapport 29:2011. Mätrapport från ett tryckeri i Skåne 190.15 KB 6 downloads

         Jan-Eric Karlsson. 2011 ...
          Icon

          Rapport 16:2017. Miljöhälsorapport Skåne 2017 8.49 MB 79 downloads

          Kristoffer Mattisson, Emilie Stroh, Estelle Larsson. 2017 ...
          Icon

          Rapport 15:2017. Miljöhälsorapport Kronoberg 2017 7.15 MB 38 downloads

          Kristoffer Mattisson, Emilie Stroh, Estelle Larsson. 2017 ...
          Icon

          Rapport 14:2017. Miljöhälsorapport Blekinge 2017 7.97 MB 43 downloads

          Kristoffer Mattisson, Emilie Stroh, Estelle Larsson. 2017 ...
          Icon

          Rapport 25:2016. Dispersion modelling for particles in Scania 1.58 MB 19 downloads

          Ebba Malmqvist, Ralf Rittner, Emilie Stroh, et al. 2016 ...
          Icon

          Rapport 24:2016. Utvärdering av folkhälsoenkät om trafikbuller i Malmö stad 1.63 MB 14 downloads

          Estelle Larsson, Åsa Almqvist. 2016 ...
          Icon

          Rapport 19:2016. Miljömedicinsk bedömning av vägtrafikbuller vid Kemira Kemi Helsingborg 497.46 KB 37 downloads

          Estelle Larsson, Åsa Almqvist. 2016 ...
          Icon

          Rapport 2:2016. Förskolegårdar 21.26 MB 39 downloads

          Åsa Almqvist, Emilie Stroh. 2016 ...
          Icon

          Rapport 10:2015. Mammors exponering för luftföroreningar och typ 1 diabetes 170.43 KB 7 downloads

          Ebba Malmqvist, Anna Rignell Hydbom, Håkan Tinnerberg. 2015 ...
          Icon

          Rapport 20:2014 Dos-responssamband för kortvarig ökning av NO2 312.51 KB 6 downloads

          Ebba Malmqvist, Håkan Tinnerberg. 2014 ...
          Icon

          Rapport 10:2014 Ozonmodellering i Malmö och Umeå 123.39 KB 5 downloads

          Ebba Malmqvist. 2014 ...
          Icon

          Rapport 9:2014 Beredskapsplan och varningssystem för värmeböljor/höga temperaturer i Skåne 4.05 MB 13 downloads

          Birgitta Malmberg, Eskil Jakobsson, Maria Albin, et al. 2014 ...
          Icon

          Rapport 8:2014 Exponering för perfluorerade ämnen (PFAS) i dricksvatten i Ronneby kommun 257.18 KB 26 downloads

          Kristina Jakobsson, Kerstin Kronholm Diab, Christian Lindh, et al. 2014 ...
          Icon

          Rapport 2:2013. Ozonmätningar i Malmö med omnejd 1.03 MB 6 downloads

          Kristoffer Mattisson, Emilie Stroh, Håkan Tinnerberg. 2013 ...
          Icon

          Rapport 12:2012. Miljömedicinsk bedömning angående förorenad mark på koloniområde i kv. Tuppen, Helsingborg 448.53 KB 8 downloads

          Kristoffer Mattisson, Håkan Tinnerberg, Maria Albin. 2012 ...
          Icon

          Rapport 2:2012. Är konstgräsplaner farliga? 383.02 KB 25 downloads

          Eva Tekavec, Kristina Jakobsson. 2012 ...
          Icon

           Rapport 1:2012. Miljömedicinskt utlåtande angående luftföroreningar i Trelleborg 959.37 KB 7 downloads

          Anna Lindgren, Kristoffer Mattisson, Maria Albin. 2012 ...
          Icon

          Rapport 24:2011. Exponering för luftföroreningar i Skåne och risk för stroke 122.52 KB 6 downloads

          Anna Oudin, Kristina Jakobsson. 2011 ...
          Icon

          Rapport 6:2011. Rapport 3:2011. Befolkningens exponering för luftföroreningar i Skåne 708.18 KB 7 downloads

          Kristina Jakobsson, Ralf Rittner, Emilie Stroh. 2011 ...
          Icon

          Rapport 2010. Cancerframkallande ämnen i tätortsluft – Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Malmö 2008 1.85 MB 5 downloads

          Ulf Bergendorf, Katarina Friman, Håkan Tinnerberg, 2010 ...
          Icon

          Rapport 2010. Miljömedicinskt utlåtande avseende luftkvaliteten i Ystad 7.25 MB 5 downloads

          Maria Albin, Emilie Stroh, Ralf Rittner, 2010 ...
          Icon

          Rapport 2009. Angående Gasverkstomten i Kristianstad 85.87 KB 9 downloads

          Håkan Tinnerberg, Birgitta Malmberg, 2009 ...
          Icon

          Rapport 2009. Yttrande över exponering för asbest vid sanering i flerfamiljshus 89.85 KB 14 downloads

          Maria Albin, Håkan Tinnerberg, 2009 ...
          Icon

          Rapport 2009. Förorenad mark på kvarteret Mariehage 1 Malmö - miljömedicinsk bedömning 110.87 KB 12 downloads

          Håkan Tinnerberg, Kristina Jakobsson. 2009 ...
          Icon

          Rapport 2009. Exponeringsbedömning av förorenad mark i området Rydöbruk, Hylte kommun, Halland 141.21 KB 12 downloads

          Håkan Tinnerberg, Eva Tekavec, Kristina Jakobsson, 2009 ...
           Icon

           Rapport 9:2017. Arbetsmiljö och hälsa inom äldrevård. 1.65 MB 74 downloads

           Inger Arvidsson, Jenny Gremark Simonsen, Lothy Granqvist, et al. 2017 ...
           Icon

           Rapport 30:2013 Arbetsmiljö och hälsa hos operationspersonal 1.03 MB 12 downloads

           Inger Arvidsson, Jenny Gremark Simonsen, Camilla Dahlqvist, et al. 2013 ...
           Icon

           Rapport 25:2013. Arbetsmiljö och hälsa hos ultraljudsanvändare 482.34 KB 8 downloads

           Jenny Gremark Simonsen, Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, et al. 2013 ...
           Icon

           Rapport 21:2013. Reaktioner på införandet av flexibel kontorsmiljö – en prospektiv fältstudie 375.92 KB 9 downloads

           Kai Österberg, Björn Karlson, Sofia Skogsliden, Njördur Viborg. 2013 ...
           Icon

           Rapport 20:2013. El-olyckor i arbetet – en undersökning av kognitiv funktion efter strömgenomgång 220.14 KB 7 downloads

           Kai Österberg, Sara Thomée, Kristina Jakobsson. 2013 ...
           Icon

           Rapport 14:2013. Arbetsmiljö och hälsa hos lärare i grundskolan 577.47 KB 19 downloads

           Inger Arvidsson, Jenny Gremark Simonsen, Camilla Dahlqvist, et al. 2013 ...
           Icon

           Rapport 1:2013. Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder – en prospektiv studie 669.66 KB 8 downloads

           Jenny Gremark Simonsen, Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, et al. 2013 ...
           Icon

           Rapport 23:2011. Effekter på sömn och självrapporterad hälsa efter en förändring av skiftschema 87.34 KB 13 downloads

           Björn Karlson, Frida Eek, Palle Ørbæk, Kai Österberg. 2011 ...
           Icon

           Rapport 16:2011. Kognitiv funktionsförmåga vid arbetsrelaterad utmattning 338.33 KB 11 downloads

           Kai Österberg, Björn Karlson, Åse Marie Hansen. 2011 ...
           Icon

           Rapport 14:2011. Polisarbete i yttre tjänst 398.20 KB 6 downloads

           Sofia Skogsliden, Kai Österberg, Björn Karlson. 2011 ...
           Icon

           Rapport 9:2011. Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder (Skolor Helsingborg) 164.51 KB 7 downloads

           Jenny Gremark Simonsen, Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist et al. 2011 ...
            Icon

            Rapport 18:2016. Cancer bland före detta anställda vid Karlskronavarvet 721.24 KB 74 downloads

            Kristina Jakobsson, Maria Albin, Håkan Tinnerberg, Zoli Mikoczy. 2016 ...
            Icon

            Rapport 6:2013. DNA-skador från den toxiska metallen kadmium 205.80 KB 6 downloads

            Karin Broberg Palmgren. 2013 ...
            Icon

            Rapport 5:2013. Genvarianter som påverkar halter av kadmium i kroppen 110.37 KB 6 downloads

            Karin Broberg Palmgren. 2013 ...
              Icon

              Verksamhetsberättelse 2015 419.52 KB 35 downloads

              ...
              Icon

              Verksamhetsberättelse 2013 2.83 MB 7 downloads

              ...
              Icon

              Verksamhetsberättelse 2012 Skåne 237.53 KB 6 downloads

              ...
              Icon

              Verksamhetsberättelse 2012 Halland 165.43 KB 5 downloads

              ...
              Icon

              Verksamhetsberättelse 2011 221.07 KB 5 downloads

              ...
              Icon

              Verksamhetsberättelse 2010 214.39 KB 5 downloads

              ...
              Icon

              Verksamhetsberättelse 2009 199.75 KB 5 downloads

              ...
              Icon

              Verksamhetsberättelse 2008 233.90 KB 6 downloads

              ...
              Icon

              Verksamhetsberättelse 2007 221.10 KB 6 downloads

              ...
              Icon

              Verksamhetsberättelse 2006 312.93 KB 6 downloads

              ...