Utbildningar

MEBA – Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomisk belastning på nacke armar och ländrygg.Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar...

läs mer

Kurs i Belastningsergonomi

Kursen omfattar grunderna i belastningsergonomi vad avser riskfaktorer och hur dessa kan mätas och bedömas. Hälsoeffekter av dålig ergonomi. Systematisk kartläggning av hälsotillstånd hos riskgrupper. Exempel på preventiva insatser på individ och gruppnivå, och hur...

läs mer