Uthyrning av mätutrustning

Du som arbetar med arbets- eller omgivningsmiljöfrågor som arbetsmiljö-ingenjör, miljöinspektör, konsult eller liknande, kan hyra mätutrustning hos oss.
Minsta hyresperiod som debiteras är 1 vecka och priserna är exklusive moms. Mätning, bearbetning och utvärdering av instrumentdata kan utföras mot timtaxa. Mätutrustning bör bokas minst 10 arbetsdagar före hyresperiodens början. Vid avhämtning av utrustningen undertecknas ett hyreskontrakt. I de fall utrustningen skickas undertecknas hyreskontraktet elektroniskt. Hyrestagaren har fullt betalningsansvar för förkommen eller skadad mätutrustning som inte beror på normal förslitning.  

Mätutrustning

Pris/vecka

Provtagningspumpar MSA eller SKC

800

Bullermätare Larson Davies 831

2000

Bullerdosimetrar Larson Davies Spark, set om 5 st

2000

Bullerdosimetrar Svantek SV 104, set om 5 st

2000

Vibrationsmätare Larson Davies HVM 100
inklusive accelerometer eller sittplatta

1700

Vibrationsmätare Svantek SV 106
inklusive accelerometer eller sittplatta

2000

Extra accelerometer eller sittplatta till
HVM 100 eller SV 106

500

 

 

Kontakt

Pumpar: 
ammlab@skane.se

Övrig mätutrustning:
Jan-Eric Karlsson
Telefon: 046-17 72 97