Kurs i Belastningsergonomi

Kursen omfattar grunderna i belastningsergonomi vad avser riskfaktorer och hur dessa kan mätas och bedömas. Hälsoeffekter av dålig ergonomi. Systematisk kartläggning av hälsotillstånd hos riskgrupper. Exempel på preventiva insatser på individ och gruppnivå, och hur...