Södra Regionvårdsnämnden

Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2017

Efter förhandlingar mellan landstingen i Södra sjukvårdsregionen har Södra Regionvårdsnämnden 2016-11-24 § 50 i enlighet med regionavtal, fastställt överenskommelse om regionala priser och ersättningar 2017 mellan landstingen i Södra sjukvårdsregionen, se vår webbplats sodrasjukvardsregionen.se. 
 
Överenskommelsen har sammanställts i dokumentet ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2017” .
 
Information har genom protokollsutdrag och handlingar i enlighet med Riksavtalet för utomlänsvård lämnats till Sveriges Kommuner och Landsting samt samverkansnämnder/motsvarande.
 
Avdrag för patientavgifter för öppen vård sker vid fakturering. Priser för sluten vård är nettopriser.
Tillämpningsanvisningar framgår av respektive avsnitt.
 
Södra Regionvårdsnämnden
Rita Jedlert
Direktör