Södra Regionvårdsnämnden

Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2017

Efter förhandlingar mellan landstingen i Södra sjukvårdsregionen har Södra Regionvårdsnämnden 2016-11-24 § 50 i enlighet med regionavtal, fastställt överenskommelse om regionala priser och ersättningar 2017 mellan landstingen i Södra sjukvårdsregionen, se vår webbplats sodrasjukvardsregionen.se. 
 
Överenskommelsen har sammanställts i dokumentet ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2017” .
 
Information har genom protokollsutdrag och handlingar i enlighet med Riksavtalet för utomlänsvård lämnats till Sveriges Kommuner och Landsting samt samverkansnämnder/motsvarande.
 
Avdrag för patientavgifter för öppen vård sker vid fakturering. Priser för sluten vård är nettopriser.
Tillämpningsanvisningar framgår av respektive avsnitt.
 
Södra Regionvårdsnämnden
Rita Jedlert
Direktör

Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2017