Logotyp Kliniska Studier Sverige Forum Söder

Hjälp att identifiera prövare och/eller kliniker till kliniska studier

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder kan hjälpa er att identifiera intresserade prövare och/eller kliniker till både industrisponsrade och akademiska kliniska studier inom alla terapiområden. När en förfrågan inkommit, kontrolleras förfrågan inom tre arbetsdagar. Vid behov ber vi om kompletteringar eller förtydligande från er. Efter eventuell komplettering vidarebefordrar vi er studieförfrågan till våra nätverk i Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge. Ni får därefter svar från oss med kontaktuppgifter till de prövare och/eller kliniker som visat intresse för studien, så att ni kan ta direktkontakt med prövaren/kliniken för fortsatt informationsutbyte och ”feasibility”.

Tjänsten syftar främst till att hjälpa dem som inte redan har etablerade kontakter att hitta rätt prövare/klinik, att sprida studieförfrågningar till fler potentiellt intresserade prövare och kliniker, samt att underlätta för prövarna/klinikerna att snabbare ta ställning till studieförfrågningar. Tjänsten är frivillig att använda.

Studieförfrågan

För att Kliniska Studier Sverige – Forum Söder ska kunna hitta intresserade prövare bör så mycket relevant information som möjligt (utan att sekretessavtal behövs) finnas med i er förfrågan. Vi behöver även en kontaktperson vid eventuella frågor. Uppge även om och i så fall vilka prövare i regionen som förfrågan redan har skickats till i syfte att undvika dubbelkontakt.

Kortfattad information som underlättar en snabb process inkluderar följande:  

 • Studietitel
 • Indikation och primärt syfte med studien
 • Studiefas (I-IV)
 • Kort beskrivning av:
  • Prövningssubstans/läkemedel/medicinteknisk produkt eller motsvarande
  • Inklusions- och exklusionskriterier
  • Förslag på kliniker och eventuella krav på specialistkompetens/utrustning
  • Tidsplan
 • Namn på redan kontaktade prövare, i det fall ni redan kontaktat någon/några
 • Kontaktperson hos er (namn, företag/institution, adress, e-postadress, telefon)

Studieförfrågan skickas via e-post till forumsoder@skane.se.