Tjänster inom epidemiologisk och statistisk metodik

Region Skåne ger via Kliniska Studier Sverige – Forum Söder rådgivning, analyshjälp och utbildning inom epidemiologisk och statistisk metodik i alla faser av kliniska och epidemiologiska forsknings- och utvecklingsprojekt.
Kortare konsultationer ges kostnadsfritt medan mer omfattande projektstöd och utbildning debiteras. Kontakta oss gärna med dina förfrågningar.
 

Tjänster som erbjuds kostnadsfritt

 • Rådgivning: Kortare rådgivning vid enstaka tillfällen via e-post, telefon eller personligt möte kring etablering av forskningsdatabas, statistiskt metodval, resultattolkning etc.
 • Design och dimensionering: Rådgivning kring val av undersökningsupplägg. Styrkeberäkningar.
 • Enklare statistisk analys: Enklare statistiskt analysarbete, till exempel ett begränsat antal gruppjämförelser utan ytterligare justering eller mindre omfattande deskriptiv statistik. Förutsätter hög kvalitet i och god struktur på datamaterialet. Rådgivning kring hur statistiska metoder och resultat ska redovisas samt kort hjälp till självhjälp inom exempelvis SPSS.
 • Kortare manusgranskning: Översiktlig granskning av använd statistik och epidemiologisk metodik i ett enskilt manuskript. Hjälp med att bemöta synpunkter från tidskriftens granskare.

Tjänster som debiteras

Vi lämnar gärna kostnadsuppskattningar på begäran vid alla projekt som bedöms överstiga tio timmar.

 • Löpande projektstöd: Aktiv medverkan av våra medarbetare vid flera tillfällen vid ett forskningsprojekt.
 • Enskild undervisning i exempelvis programpaket
 • Randomisering: Upprätta randomiseringslista, inklusive eventuella stratifieringar eller blockningar.
 • Urvalsförfarande: Upprätta urvalsplan, hantera kontakter med registerägare, ta ut registerurval etcetera
 • Etablering av forskningsdatabas: Praktiskt arbete med att sammanföra filer, skapa variabler, genomföra rimlighetskontroller etc.
 • Avancerade statistiska analyser: Omfattande statistiskt analysarbete, till exempel med datamaterial som innehåller ett flertal variabler, ett stort antal gruppjämförelser eller ett flertal omkörningar. Komplexa frågeställningar, eller ett flertal olika frågeställningar. Regressionsmodellering. Bortfallsanalyser. Hantering av saknade värden (”missing data”). Meta-analyser.
 • Omfattande manusgranskning: Detaljerad granskning av använd statistik och epidemiologisk metodik, ofta i mer än ett manuskript. Utfärdande av intyg.
 • Expressleveranser: Statistiskt analysarbete, oavsett omfattning, med kort leveranstid. Erbjuds endast om utrymme finns i verksamheten.

Utbildning

Vi har omfattande erfarenhet av att bedriva utbildning inom medicinsk statistik, epidemiologi och statistisk programvara.

 • Vi medverkar regelbundet på olika grundutbildningar och ansvarar för forskarutbildningskurser i medicinsk statistik som ges varje termin för doktorander vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
 • I samarbete med forskarnätverken EpiHealth och SIMSAM vid Lunds universitet anordnar vi regelbundet seminarier som rör metodfrågor samt frivilliga forskarutbildningskurser i epidemiologi och avancerad statistisk metodik.
 • Vi håller också introduktionskurser i användning av statistikprogrammet SPSS för grundläggande dataanalyser.

Utöver detta arrangerar gärna skräddarsydda kurser eller seminarier som passar din avdelning eller forskargrupps behov.