Logotyp Kliniska Studier Sverige Forum Söder

Aktuella utbildningar

Tisdagen 8 maj 2018 kl. 12:00 – 13:00

Remissgatan 4, Wigerthuset, plan 3, Lund

Onsdagen 9 maj 2018 kl. 12:00 – 13:00

Seminarierum 37:an, CRC, Jan Waldenströmsgata 35, Malmö

Introduktionskurs inom klinisk läkemedelsprövning – GCP

Kursen är i första hand avsedd för läkare/forskare, sjuksköterskor och andra personer involverade i kliniska prövningar inom Region Skåne/Södra sjukvårdsregionen. I mån av plats finns det möjlighet för personer utanför Södra sjukvårdsregionen att delta.

Målsättning med kursen

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna ha fått en grundläggande introduktion inom:

  • området klinisk forskning/prövning,
  • kunskaper om gällande nationella och internationella regelverk inklusive GCP (Good Clinical Practice) för att kunna tillämpa detta i planering, genomförande och avslutning av en klinisk prövning.

Kursen uppfyller regulatoriska krav (EU-direktivet om kliniska prövningar och LVFS 2011:19) för ”dokumenterad erfarenhet av medverkan i kliniska läkemedels-prövningar, kunskap om vetenskaplig metodik och principerna för GCP”.

Dessa krav ställs idag från de myndigheter (Regionala etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket) som ger godkännande för att vara ansvarig prövare – ”principal investigator” för en klinisk prövning.

Antal deltagare

25 – 30 st

Avgift

  • 2900 kr exkl. moms för deltagare från Södra sjukvårdsregionen.
  • 4500 kr exkl. moms för externa deltagare och läkemedelsföretag.

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika för båda dagarna.
Om avbokning sker senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Om avbokning sker mindre än 3 dagar innan kursstart debiteras 100 procent av kursavgiften. Om du får förhinder har du möjlighet att skicka en kollega. Detta ska meddelas till kursadministrationen.

17-18 oktober 2018. Anmäl dig senast: 10 oktober

Skånes universitetssjukhus, Lund F-sal 4, Kioskgatan 21