Donationsveckan 2016

Det råder stor brist på organ och vävnader för transplantation i Sverige. Många patienter väntar på att få en transplantation och köerna växer. För en del av dem är väntan inte bara plågsam utan också livshotande.

Under Donationsveckan vill vi påminna om hur viktigt det är att själv ta ställning till om du vill donera dina organ och vävnader. Det är också ett tillfälle att minnas och hedra de människor som genom sina donationer gett andra en möjlighet till fortsatt liv.

Europarådet beslutade att den 8 oktober ska vara Europeiska donationsdagen 2016, vilket innebär att i år inföll Donationsveckan den 10-16 oktober. Donationsansvariga och transplantations- och vävnadskoordinatorer fanns tillgängliga på sjukhusen i Södra sjukvårdsregionen för att dela ut donationskort och informationsmaterial. Donationsveckan uppmärksammades även på SF-biograferna i Skåne runtom i Skåne, genom en kort film om en lungtransplanterad kvinna som visas i samband med reklamen innan biofilmen börjar.

Det ingår som en del av vårduppdraget att alla ska vara med och främja organ- och vävnadsdonation. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Vävnadsrådet tagit fram en webbutbildning som riktar sig till all vårdpersonal:
Donationsutbildning.se

Om du som vårdpersonal har frågor om organ- och vävnadsdonation, kontakta donationsansvarig läkare (DAL) eller donationsansvarig sjuksköterska (DAS) på ditt sjukhus:
Förteckning DAL/DAS i Södra sjukvårdsregionen (pdf)