Donationsveckan 9-15 oktober 2017

Inför Donationsveckan vill vi påminna om hur viktigt det är att själv ta ställning till om du vill donera dina organ och vävnader. Det rådet stor brist på organ och vävnader för transplantation i Sverige. Många patienter väntar på en transplantation och köerna växer.

I Sverige uppmärksammas Donationsveckan 9-15 oktober 2017, för att lyfta frågan om organ- och vävnadsdonation. Donationsveckan är också ett tillfälle att minnas och hedra de människor som genom sina donationer gett andra en möjlighet till fortsatt liv

Det ingår som en del av vårduppdraget att alla ska vara med och främja organ- och vävnadsdonation. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Vävnadsrådet tagit fram en webbutbildning som riktar sig till all vårdpersonal:
Donationsutbildning.se

Om du som vårdpersonal har frågor om organ- och vävnadsdonation, kontakta donationsansvarig läkare (DAL) eller donationsansvarig sjuksköterska (DAS) på ditt sjukhus.
Förteckning DAL/DAS i Södra sjukvårdsregionen (pdf)

På sjukhusen i Södra sjukvårdsregionen finns informationsmaterial och donationskort bl a i väntrum och informationsavdelningar.

Se även www.socialstyrelsen.se/organ-ochvavnadsdonation/donationsveckan – här finns en film som kan visas på väntrums-tv på vårdcentraler och tandläkarmottagningar. Budskapet i filmen är ”Du kan rädda någons liv. Ta ställning till organ- och vävnadsdonation.”.