Kalendarium

Dessa möten och utbildningar riktar sig i första hand till vårdpersonal inom berörda verksamheter i Södra sjukvårdsregionen – ibland är utbildningarna öppna även för vårdpersonal från övriga sjukvårdsregioner.

Specifik målgrupp finns i anslutning till respektive anmälan.

 


9-10 november 2017

EDHEP-kurs    **INSTÄLLD**

 


21-23 november 2017

Avancerad Donationsutbildning, AD

Syfte: Att belysa intensivvårdens roll och ansvar vid organdonationsprocessen och ge personal inom intensivvård/anestesi fördjupade kunskaper att leda, utbilda och utveckla det donationsbefrämjande arbetet lokalt och att arbeta i team.
Målgrupp: Anestesi/IVA/NIVA läkare/sjuksköterska som tidigare har gått grundutbildning inom donationsområdet och/eller EDHEP eller har motsvarande erfarenheter samt donationsansvarig läkare/sjuksköterska eller blivande donationsansvariga.
Plats: Hotell Torekov, Torekov.
Information om kursen och anmälan finns på www.vavnad.se, klicka på Utbildning.

 


7 december 2017

Arbetsmöte med DAL, DAS, TX i Södra sjukvårdsregionen

Målgrupp: Donationsansvariga läkare och sjuksköterskor (DAL och DAS) i Södra sjukvårdsregionen.
Plats: Hotell Statt, Hässleholm.
Arrangör: Regionala styrgruppen för organdonation.
Inbjudan och anmälan har skickats ut till berörda.
Vid frågor kontakta regionalstyrgrupp.organdonation@skane.se

 


A

Nationella och internationella möten