Kalendarium

Dessa möten och utbildningar riktar sig i första hand till vårdpersonal inom berörda verksamheter i Södra sjukvårdsregionen – ibland är utbildningarna öppna även för vårdpersonal från övriga sjukvårdsregioner.

Specifik målgrupp finns i anslutning till respektive anmälan.

 


12 oktober 2018

ETPOD – European Training Program on Organ Donation

Syfte: Basutbildning i hela donationsprocessen.
Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt övrig personal inom sjukvården.
Plats: Lund, F1, bakom aulan.
Arrangör: R-DAL, R-DAS i samarbete med donationsansvariga på SUS Lund.
Anmälan: Senast den 14 september till anette.g.johansson@skane.se
Inbjudan (pdf)
Program (pdf)


15-16 november 2018

EDHEP-kurs

Syfte: Två dagars internat för läkare och sjuksköterskor inom intensivvården. EDHEP är ett interaktivt utbildningsprogram och syftet är bl a att träna förmågan att ge svåra besked, informera om organdonation och på ett professionellt sätt klara av situationen.
Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor inom intensivvården i Södra sjukvårdsregionen.
Plats: Åkersberg kursgård, Höör.
Arrangör: Regionala styrgruppen för organdonation i samarbete med Transplantationsenheten, SUS Malmö.
Information om kursen och anmälan finns på www.vavnad.se, klicka på Utbildning.
Vid frågor kontakta regionalstyrgrupp.organdonation@skane.se

 


A

Nationella och internationella möten