Södra Regionvårdsnämnden

Arbetsgrupper inom ramen för projekt Regional arbetsfördelning

Arbetsgrupp med fokus på HR-frågor
Arbetsgrupp Tillgänglighet till vård och behandling

Arbetsgrupp Tillgänglighet till vård och behandling (pdf)

Delarbetsgrupp (pdf)

För att utbyta erfarenheter och identifiera områden där möjlighet finns för att underlätta samarbetet krävs det en grupp som till vardags operativt jobbar med tillgänglighetsfrågan. Förslag att en sådan grupp tillskapas med Carina Werner från Halland som sammankallande.

Carina Werner, sammankallande
carina.werner@regionhalland.se

Marie Nilsson, Region Skåne
marie.e.nilsson@skane.se

Catharina Ericsson, Landstinget Blekinge
catharina.ericsson@ltblekinge.se

Annika Tyledal, Region Halland
annika.tyledal@regionhalland.se

Reka Vass, Region Kronoberg
reka.vass@kronoberg.se

Arbetsgrupp Kommunikation med medborgarna