Södra Regionvårdsnämnden

Arbetsgrupper inom ramen för projekt Regional arbetsfördelning

Arbetsgrupp med fokus på HR-frågor

Arbetsgrupp med fokus på HR-frågor (pdf)


HR-grupp avtal och villkor

Per Wendel, sammankallande
per.o.wendel@skane.se

Mats Magnusson, Landstinget Blekinge
mats.magnusson@ltblekinge.se

Mats Bunse, Region Halland
mats.bunse@regionhalland.se

Pontus Juhlin, Region Kronoberg
pontus.juhlin@kronoberg.se

Lina Månsdotter, Region Skåne
lina.mansdotter@skane.se


HR-grupp kompetensförsörjning

Margareta Albinsson, sammankallande
margareta.albinsson@skane.se

Ramona Wadman, Landstinget Blekinge
ramona.wadman@ltblekinge.se

Susann Lidqvist, Region Halland
susann.lidqvist@regionhalland.se

Pontus Juhlin, Region Kronoberg
pontus.juhlin@kronoberg.se

Marie Karlsson, Region Skåne
marie.mk.karlsson@skane.se

Arbetsgrupp Tillgänglighet till vård och behandling

Arbetsgrupp Tillgänglighet till vård och behandling (pdf)

Margareta Albinsson, sammankallande
margareta.albinsson@skane.se

Birgitta Friberg, Landstinget Blekinge
birgitta.friberg@ltblekinge.se

Carina Werner, Region Halland
carina.werner@regionhalland.se

Maria Wiltz, Region Kronoberg
maria.wiltz@kronoberg.se

Marie Nilsson, Region Skåne
marie.e.nilsson@skane.se

Christina Ståhl, Region Skåne
christina.stahl@skane.se


Samordnings– och tillgänglighetsgrupp (pdf)

Syfte med gruppens arbete
– Att alla patienter i Södra sjukvårdsregionen ska erbjudas jämlik vård i rimlig tid på lika villkor

Mål
– Att korta väntetiderna för alla patienter i Södra Sjukvårdsregionen

Delmål
– Att identifiera väntetider, behov, kapacitet och problemområden inom Södra sjukvårdsregionen gällande patientflöden
– Att föreslå rutiner för ett standardiserat sätt för samordning och förmedling av patienter inom Södra sjukvårdsregionen.
– Att föreslå enhetligt administrativt stöd för samordning inom Södra sjukvårdsregionen
– Att utarbeta förslag för ökad kunskap och följsamhet till Södra sjukvårdsnämndens samverkansavtal.

 

Carina Werner, Region Halland och sammankallande
carina.werner@regionhalland.se

Catharina Ericsson, Landstinget Blekinge
catharina.ericsson@ltblekinge.se

Thomas Frisk, Region Kronoberg 
thomas.frisk@kronoberg.se  

Reka Vass, Region Kronoberg 
reka.vass@kronoberg.se

Marie Nilsson, Region Skåne
marie.e.nilsson@skane.se

Arbetsgrupp Kommunikation med medborgarna