Södra Regionvårdsnämnden

Arbetsgrupper inom ramen för projekt Regional arbetsfördelning

Arbetsgrupp med fokus på HR-frågor

Arbetsgrupp med fokus på HR-frågor (pdf)


HR-grupp avtal och villkor

Per Wendel, sammankallande
per.o.wendel@skane.se

Mats Magnusson, Landstinget Blekinge
mats.magnusson@ltblekinge.se

Mats Bunse, Region Halland
mats.bunse@regionhalland.se

Pontus Juhlin, Region Kronoberg
pontus.juhlin@kronoberg.se

Lina Månsdotter, Region Skåne
lina.mansdotter@skane.se


HR-grupp kompetensförsörjning

Margareta Albinsson, sammankallande
margareta.albinsson@skane.se

Ramona Wadman, Landstinget Blekinge
ramona.wadman@ltblekinge.se

Susann Lidqvist, Region Halland
susann.lidqvist@regionhalland.se

Pontus Juhlin, Region Kronoberg
pontus.juhlin@kronoberg.se

Vivianne Sahlin, Region Skåne
vivianne.sahlin@skane.se

Arbetsgrupp Tillgänglighet till vård och behandling

Arbetsgrupp Tillgänglighet till vård och behandling (pdf)

Delarbetsgrupp (pdf)

För att utbyta erfarenheter och identifiera områden där möjlighet finns för att underlätta samarbetet krävs det en grupp som till vardags operativt jobbar med tillgänglighetsfrågan. Förslag att en sådan grupp tillskapas med Carina Werner från Halland som sammankallande.

Carina Werner, sammankallande
carina.werner@regionhalland.se

Marie Nilsson, Region Skåne
marie.e.nilsson@skane.se

Catharina Ericsson, Landstinget Blekinge
catharina.ericsson@ltblekinge.se

Annika Tyledal, Region Halland
annika.tyledal@regionhalland.se

Reka Vass, Region Kronoberg
reka.vass@kronoberg.se

Arbetsgrupp Kommunikation med medborgarna