Södra Regionvårdsnämnden

Kontaktuppgifter projektgruppen

Välkommen att kontakta oss i projektgruppen om du har några frågor!

Porträttbild Margareta Albinsson
Margareta Albinsson
Projektledare
margareta.albinsson@skane.se

Porträttbild Håkan Friberg
Håkan Friberg
Landstinget Blekinge
hakan.friberg@ltblekinge.se

Porträttbild Birger Pålsson
Birger Pålsson
Region Kronoberg
birger.palsson@kronoberg.se

Porträttbild Mattias Berggren
Mattias Berggren
Region Halland
mattias.a.berggren@regionhalland.se

 

 

Pia Lundbom 
Region Skåne
pia.lundbom@skane.se

Porträttbild Björn Ohlsson
Björn Ohlsson
Regionalt Cancercentrum Syd
bjorn.ohlsson@skane.se

Porträttbild Per Wendel
Per Wendel
Södra Regionvårdsnämndens kansli
per.o.wendel@skane.se

Porträttbild Christer Lindbladh
Christer Lindbladh
Södra Regionvårdsnämndens kansli
christer.lindbladh@skane.se