Södra Regionvårdsnämnden

Projektbeskrivning Regional arbetsfördelning

Projektet består av två huvuddelar; nulägesbeskrivning samt arbete med att genomföra överenskomma samarbeten mellan huvudmännen:

1. Nulägesbeskrivning av den somatiska vården i Södra sjukvårdsregionen. Syftet är att göra en kartläggning så att välgrundade beslut kan tas av styrgruppen för det fortsatta arbetet.

2. Identifiera områden att samarbeta om. Projektgruppen återkommer med beslutsunderlag för att genomföra överenskomma samarbeten mellan huvudmännen.

Projektbeskrivning (pdf)