Samarbete för bättre vård i Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt

Delprojekt 1: ST- och AT-utbildning
Uppdrag (pdf) 
Beslut 2017-10-04 (pdf)

Delprojekt 2: HTA, Health Technology Assessment
Uppdrag (pdf) 
Beslut 2017-10-04 (pdf)

Delprojekt 3: Kirurgi för benign sjukdom i njurarna
Uppdrag (pdf) 
Beslut 2018-04-23 (pdf)

Delprojekt 4: Ortopedi – axelkirurgi
Uppdrag (pdf)
Beslut 2017-11-30 (pdf)
Rapport: Frakturer i mellersta delen av nyckelbenet (pdf)

Delprojekt 5: Ortopedi – ryggkirurgi
Uppdrag (pdf)
Beslut 2018-04-23 (pdf)

Delprojekt 6: Ortopedi – bäckenkirurgi efter trauma
Uppdrag (pdf) 
Beslut 2017-11-30 (pdf) 

Delprojekt 7: Stroke
Uppdrag (pdf)

Delprojekt 8: Kirurgi för benigna kolorektala sjukdomar
Uppdrag (pdf) 
Underlag inför beslut (pdf)

Delprojekt 9: Benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel
Uppdrag (pdf)

Delprojekt 10: Kompetensutveckling inom medicinsk teknik
Uppdrag (pdf) 
Beslut 2017-11-30 (pdf)

Delprojekt 11: Skopi-utredning
Uppdrag (pdf) 
Underlag inför beslut (pdf)

Delprojekt 12: Samverkan i onkologisk vård för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov
Uppdrag (pdf) 

Delprojekt 13: Ablationer mot hjärtrytmrubbningar
Uppdrag (pdf)

Delprojekt 14: Spinal rehabilitering
Uppdrag (pdf)

Delprojekt 15: Thyroidea
Uppdrag (pdf)