Södra Regionvårdsnämnden

Projektorganisation Regional arbetsfördelning

(klicka på bilden för att förstora den)

Politisk styrgrupp

Huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen har utsett följande representanter att ingå i den politiska styrgruppen för regional arbetsfördelning.

Landstinget Blekinge
Kalle Sandström (S)
Alexander Wendt (M)

Region Halland
Mats Eriksson (M)
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S)

Region Kronoberg
Charlotta Svanberg (S)
Suzanne Frank (M)

Region Skåne
Henrik Fritzon (S)
Stefan Lamme (M)

Tjänstemannastyrgrupp

Ledamöterna i Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp, en per huvudman, är utsedda av respektive huvudmans landstings- eller regiondirektör. Dessa ledamöter bildar tjänstemannastyrgrupp tillsammans med adjungerade tjänstemän från Södra Regionvårdsnämnden.

Rita Jedlert, Södra Regionvårdsnämnden, ordförande
Ingrid Bengtsson-Rijavec, Region Skåne
Ralph Harlid, Landstinget Blekinge
Per-Henrik Nilsson, Region Kronoberg
Magdalena Barkström, Region Halland
Per Wendel, Södra Regionvårdsnämnden, adjungerad
Christer Lindbladh, Södra Regionvårdsnämnden, adjungerad

Tjänstemannastyrgruppen har det övergripande ansvaret för projektets genomförande och rapporterar till den politiska styrgruppen.

Projektgrupp

Projektgruppen är utsedd av Tjänstemannastyrgruppen och består av följande representanter:

Margaretha Albinsson, Projektledare
Christer Lindbladh, Södra Regionvårdsnämnden
Per Wendel, Södra Regionvårdsnämnden
Ulf Kvist, Region Skåne
Birger Paulsson, Region Kronoberg
Håkan Friberg, Landstinget Blekinge
Mattias Berggren, Region Halland
Mef Nilbert, RCC Syd

Projektgruppen kan vid behov adjungera kompetenser till gruppen.

Projektgruppen ansvarar för att ta fram förslag och plan för projektets genomförande samt att kontinuerligt rapportera till tjänstemannastyrgruppen.

Kontaktperson
Margareta Albinsson
projektledare 
margareta.albinsson@skane.se