Södra Regionvårdsnämnden

Forskningsanslag

Landstingen i Södra sjukvårdsregionen samverkar enligt regionavtalet § 6 om klinisk forskning och utveckling. Det finns en gemensam FoU-grupp tillsatt som arbetar med dessa frågor. Vad gäller projektanslag till forsknings- och utvecklingsprojekt finns tre olika former:
 
1. Landstingsfinansierad regionforskning
 
2. Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet
 
3. Växjö – projekt med särskild inriktning ”Vård av särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka”


Ledigkungörelse – Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet, UFo-anslag

Landstingen/regionerna i Södra sjukvårdsregionen har för år 2018 avsatt ca 1 miljon kronor för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet inklusive tandvården.

Sista ansökningsdag är den 13 september 2017.

Ledigkungörelse (pdf)

Ansökningssystem

Frågor?
Kontakta Margaretha Nilsson, margaretha.i.nilsson@skane.se.