Södra Regionvårdsnämnden

Forskningsanslag

Landstingen i Södra sjukvårdsregionen samverkar enligt regionavtalet § 6 om klinisk forskning och utveckling. Det finns en gemensam FoU-grupp tillsatt som arbetar med dessa frågor. Vad gäller projektanslag till forsknings- och utvecklingsprojekt finns tre olika former:
 
1. Landstingsfinansierad regionforskning
 
2. Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet
 
3. Växjö – projekt med särskild inriktning ”Vård av särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka”


Aktuellt

Ledigkungörelse: Regionalt forskningsstöd för år 2018 avseende projekt med inriktning ”Vård av särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka” (pdf)

Ansökningsblankett (Word)