Södra Regionvårdsnämnden

Landstingsfinansierad regionforskning

Landstingsfinansierad regionforskning administreras av Region Skånes enhet för forskning och utveckling. Anslag för klinisk forskning och utveckling kan sökas av samtliga landstingsanställda i Södra sjukvårdsregionen, dvs Landstinget Blekinge, kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte i Region Halland, Region Kronoberg samt Region Skåne, enligt förordning 1982:777.
 
En särskilt tillsatt prioriteringsgrupp fördelar anslag till projekt. Gruppen ska årligen utses av Region Skåne efter samråd med Södra Regionvårdsnämnden. I gruppen ska bl a ingå representanter från övriga landsting. Ordförande utses av Region Skåne.


Regionalt forskningsstöd för år 2018 avseende doktorandanslag

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen att fördela doktorandanslag för år 2018.

Anslaget avser stödja doktorandens avhandlingsarbete inom området klinisk patientnära forskning, med syfte att leda fram till disputation. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma att tillämpas kliniskt inom rimlig tid. Klinisk behandlingsforskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning.

Behörig att söka är anställd som är kliniskt aktiv inom:
– Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, södra Halland Region (Halmstad, Laholm och Hylte kommuner), Region Skåne
– Privata vårdenheter med avtal med ersättning från landstingen ovan

Ledigkungörelse Regionalt forskningsstöd för år 2018 inkl information om driftsmedel 

Ansökningssystem

Frågor kring prioriteringen
Anders Håkansson, e-post anders_c.hakansson@med.lu.se

Frågor kring ansökningsförfarandet
Margaretha Nilsson, e-post margaretha.i.nilsson@skane.se, tfn 046-17 64 51

Övriga frågor
region.forskning@skane.se