Södra Regionvårdsnämnden

Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp för gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor (LGR)

 
Landstinget Blekinge
Ralph Harlid
ralph.harlid@ltblekinge.se
 
Landstinget Kronoberg
Per-Henrik Nilsson
per-henrik.nilsson@kronoberg.se 
   
Region Halland
Haleh Lindqvist
haleh.lindqvist@regionhalland.se

Region Skåne

  
Adjungerad
Björn Eriksson
bjorn.eriksson@skane.se
 
Södra Regionvårdsnämnden
Rita Jedlert
rita.jedlert@skane.se
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se 
Per Wendel
per.o.wendel@skane.se
 

Arbetsuppgifter

Ärenden till Södra Regionvårdsnämnden bereds av ledningsgrupp. I beredningen deltar representanter som utsetts av respektive landsting. Direktören för nämndens kansli leder ledningsgruppen.