Södra sjukvårdsregionen
Karta över Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen

består av regionerna Blekinge,

Kronoberg, Skåne och södra Halland. Ofta omfattar dock samarbetet inom Södra sjukvårdsregionen hela Halland.

I Södra sjukvårdsregionen samarbetar vi för att skapa bättre vård för invånarna. Vi vill erbjuda god och jämlik vård med ökad tillgänglighet i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser på bästa sätt.

Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården i södra Sverige!

Karta över Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen består av regionerna Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland. Ofta omfattar dock samarbetet inom Södra sjukvårdsregionen hela Halland.

I Södra sjukvårdsregionen samarbetar vi för att skapa bättre vård för invånarna. Vi vill erbjuda god och jämlik vård med ökad tillgänglighet i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser på bästa sätt.

Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården i södra Sverige!