SRVN – Doktorandanslag, projektanslag

Regionalt forskningsstöd doktorandanslag för år 2020Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen, att fördela doktorandanslag för år 2020.Doktorandanslaget avser stödja doktorandens avhandlingsarbete inom området klinisk patientnära...

Forskningsanslag

ForskningsanslagLandstingen i Södra sjukvårdsregionen samverkar enligt regionavtalet § 6 om klinisk forskning och utveckling. Det finns en gemensam FoU-grupp tillsatt som arbetar med dessa frågor. Vad gäller projektanslag till forsknings- och utvecklingsprojekt finns...

Landstingsfinansierad regionforskning

Landstingsfinansierad regionforskningLandstingsfinansierad regionforskning administreras av Region Skånes enhet för forskning och utveckling. Anslag för klinisk forskning och utveckling kan sökas av samtliga landstingsanställda i Södra sjukvårdsregionen, dvs Region...