Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa, samt bedriver forskning inom ämnet.
Verksamheten arbetar i Södra sjukvårdsregionen (Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland dvs kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte), men är organisatoriskt placerad under Medicinsk Service, Region Skåne.

PFAS

Arbets och miljömedicin Syd kan nu erbjuda analys av PFAS i blod för exponeringskontroll. Mer information för vårdenheter finns här.

Vi rekommenderar att man läser igenom faktablad om PFAS som innehåller anvisningar, fördjupad kunskap och informativa länkar.

För de som vill ta del av tidigare PFAS-provtagningsresultat, vänligen skicka en förfrågan via e-postmeddelande till oss på amm@skane.se eller använd frågeformuläret på hemsidan.

En sammanfattning av den forskning om PFAS som bedrivits vid Lunds universitet finns publicerad på Arbets- och miljömedicins hemsida, se länken nedan: Ronneby PFAS Research Program – sammanfattning av forskning 2014-23 – Södra sjukvårdsregionen (sodrasjukvardsregionen.se)

Webinarium: Säkert arbete med sexvärt krom

Webinarium där resultaten från SafeChrom-projektets första del presenteras.

Datum: 22 maj 2024
Tid: 13.00–13.55

Program:

• Exponering för sexvärt krom bland svenska arbetstagare
Malin Engfeldt, yrkeshygieniker och docent
Arbets- och miljömedicin Syd, Lund

• Riskuppfattning av exponering för sexvärt krom hos företag
Linda Schenk, senior forskare och docent
Karolinska Institutet, Stockholm

• Öppen frågestund
Representanter bestående av yrkeshygieniker, läkare och forskare vid de arbets- och miljömedicinska klinikerna/universitetsavdelningarna svarar på dina frågor.

För ytterligare information och anmälan
Webinarium: Säkert arbete med sexvärt krom

Anmälan till webinarium SafeChrom

Forskning om vibrationsskador ökar förståelsen för vanlig arbetssjukdom

Eva Tekavec, specialistläkare vid Arbets- och miljömedicin Syd och forskare vid Lunds universitet, har i sin nyligen publicerade avhandling tittat närmare på de skador i händer och armar som uppkommer till följd av arbete med handhållna vibrerande maskiner. Typiska symtom på vibrationsskada i händer och armar är domningar och stickningar i fingrar och händer, nedsatt känsel för beröring och temperatur, nedsatt finmotorik, köldkänslighet och köldintolerans samt Raynauds fenomen – även kallat “vita fingrar”.

Läs mer om forskningen här: Forskning om vibrationsskador ökar förståelsen för vanlig arbetssjukdom – Vetenskap och Hälsa (vetenskaphalsa.se)

Aktuell forskning

I det senaste numret av Vetenskap och Hälsa berättar några av våra forskare om aktuella  forskningsprojekt inom arbets- och miljömedicin. Belastningsergonom och forskare Jenny Gremark Simonsen berättar om en studie där man undersökte den fysiska arbetsbelastningen hos kvinnliga lokalvårdare. Studien syftade till att ta reda på om det finns särskilt ansträngande arbetsmoment som är möjliga att förebygga, och därigenom förhindra framtida arbetsskador hos denna yrkesgrupp. Epidemiolog och forskare Emelie Stroh berättar att barnens lekmiljöer bortprioriteras i städerna och vilka konsekvenser det ger.

Senaste rapporterna

Arbets- och miljömedicin Syd har tagit fram ett faktablad om asbest. I faktabladet kan du läsa om vad asbest är och vad som gäller vid exponering av asbest. Långvarig inandning av asbestfibrer kan ge upphov till flera allvarliga sjukdomar, t.ex. asbestdammlunga (asbestos), lungsäckscancer (mesoteliom) och lungcancer. Läs mer…

Är du patient eller anhörig?

Klicka nedan så finner du kontaktuppgifter till Arbets- och miljömedicin på 1177 Vårdguiden.

Lyssna på vår Podcast

Arbets- och miljömedicin Syd har 7 podavsnitt genom Region Skånes podcast. Ämnena vi tar upp är ergonomi, vibrationer, gifter mm. Lyssna gärna, nedan finns information om de olika avsnitten samt länkar till avsnitten. Tryck här för att komma till sidan Podcast
 

Arbets- och miljömedicin Syd är en del av Region Skåne.
Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Skåne får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Skånes myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. På skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Kontakt

Mottagning/Fråga oss
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00
Lunch 12:00-13:00
Fre 09.00-12.00

Laboratoriet
046-17 31 95
Telefontider
Mån – Fre 10:00-12:00

Mottagning/Fråga oss
amm@skane.se
Laboratoriet
ammlab@skane.se

Postadress
:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
Scheelevägen 8​
223 81 Lund

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND

Hitta hit

Det är ombyggnationer i området. Tryck här för vägbeskrivning genom Google Maps.

Arbets- och miljömedicin Syd har en fråga-svar-funktion för arbets- och miljömedicinska frågor.