Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa, samt bedriver forskning inom ämnet.
Verksamheten arbetar i Södra sjukvårdsregionen (Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland dvs kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte), men är organisatoriskt placerad under Medicinsk Service, Region Skåne.

På dessa sidor hittar du bland annat kontaktuppgifter, information om uthyrning och utredningar, rapporter och nyhetsbrev.

Lokalvårdares arbetsbelastning kartläggs

I ett projekt med Städservice i Malmö stad undersöker forskare på AMM Syd den fysiska arbetsbelastningen hos kvinnliga lokalvårdare. Projektet syftar till att ta reda på om det finns särskilt ansträngande arbetsmoment som är möjliga att förebygga, och därigenom förhindra framtida arbetsskador hos denna yrkesgrupp. Läs artikeln som publicerades i Malmö stads interna personaltidning Esset.

Vid frågor rörande projektet kontakta
Jenny Gremark Simonsen, projektsamordnare
Dr. Med. Vet. Leg. Fysioterapeut, Specialist inom ergonomi
E-post: Jenny.Gremark-Simonsen@skane.se

Om nanoteknikens möjligheter och risker

I senaste numret av Dagens Arbete skriver AMM Syds forskare Maria Hedmer, tillsammans med forskarkollegor, en läsvärd debattartikel om nanoteknikens möjligheter och risker. Läs den här!

Det blir allt vanligare med skador efter arbete med vibrerande verktyg

Besvär i händerna kan vara tecken på en vibrationsskada. Denna typ av skador blir allt vanligare i takt med en ökad användning av vibrationsverktyg inom många yrken. Det visar ny en forskningsstudie från Arbets- och miljömedicin Syd i Region Skåne.

Läs mer i vårt pressmeddelande

Är du patient eller anhörig?

Klicka nedan så finner du kontaktuppgifter till Arbets- och miljömedicin på 1177 Vårdguiden.

Covid19 och arbete

Situationen runt covid19 och spridningsrisken påverkar oss alla och de flesta av oss har många funderingar och frågor i dessa tider. En del av dessa frågeställningar har med våra arbeten att göra.

Centrum för Arbets- och miljömedicin (CAMM) i Stockholm har information och råd om bl.a. användning av skyddsutrustning och säker användning av andningsskydd.
CAMM har också en väldigt bra och användbar länklista med både nationella och internationella sidor med information om ”hur man ska tänka på arbetsplatsen”. Gå vidare till CAMMs länklista.

Säker användning av andningsskydd

Ett andningsskydd skyddar luftvägarna mot luftburen exponering för exempelvis virus eller kemiska ämnen. För att få fullgott skydd av andningsskydd är det viktigt att passformen är god, dvs. att andningsskyddet sitter tätt mot ansiktet. Skägg, skäggstubb eller hårslingor påverkar andningsskyddets passform negativt och gör att andningsskyddet inte sitter tätt. Enligt Arbetsmiljöverket minskar skyddsfaktorn kraftigt, till endast 10%, om användaren har skäggstubb, vilket innebär att man riskerar att exponeras för exempelvis virus. I länkarna nedan kan man läsa mer om andningsskydd:

Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm
Arbetsmiljöverket
SVT

Nu har Bulletin nummer 1:2022 kommit!
Tema denna gång: Prevention

 

AMM Syd är en del av Region Skåne. Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Skåne får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Skånes myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.
På skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Kontakt

Telefon
Mottagning/Fråga-svar:
046-17 31 85
Lab:
046-17 31 95
Telefontider
Måndag -Torsdag
10:00-12:00
13:00-15:00
Fredag
08:00-12:00
Telefontider Lab
Måndag – Fredag
10:00-12:00

E-post: amm@skane.se Lab: ammlab@skane.se
Postadress:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND
Områdeskarta (pdf)
Öppettider: Mån – Fre: 08:30-16:00

Arbets- och miljömedicin Syd