Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa, samt bedriver forskning inom ämnet. Verksamheten arbetar i Södra sjukvårdsregionen, men är organisatoriskt placerad under Labmedicin, Region Skåne.
På dessa sidor hittar du bland annat kontaktuppgifter, information om uthyrning och utredningar, rapporter och nyhetsbrev.

Är du patient eller anhörig?
Klicka nedan så finner du kontaktuppgifter till Arbets- och miljömedicin på 1177 Vårdguiden.

Nu har Bulletin nummer 3:2018 kommit!
Tema denna gång: Hälsosam yrkesdebut

I fokus

AMM Syd & Biobank 60 år i år!

Vi firar med jubileumsföreläsningar och Tårtkalas

Program:

Symposiet öppnas: (Richard Davidsson, verksamhetschef; Lars Rylander, ämnesföreträdare, lektor)
Arbets- och miljömedicin i Lund – utmaningar och landvinningar under 60 år (Maria Albin, professor och överläkare)
Miljögifter och havandeskapsförgiftning (Lars Rylander, lektor)
Biobanker förr och nu (Malin Ivarsson, enhetschef)
Brandskumsförorenat dricksvatten – är det farligt? (Anna Rignell-Hydbom, lektor)
Masspektrometrins möjligheter att spåra miljöfarliga ämnen (Christian Lindh, lektor)
Belastningsskador idag och om tio år (Catarina Nordander, överläkare)
Polycykliska aromatiska kolväten – en gammal miljöbov med aktualitet (Bo Strandberg, kemist)
       Ca: 14.30-15.00 Kaffe och tårta
Luftföroreningar i Sverige och i utvecklingsländer – hur kan problemen lösas? (Ebba Malmqvist, forskare)
Nanopartiklar med spridning i arbetsmiljön (Maria Hedmer, yrkeshygieniker)
Hitta tidiga tecken på miljörelaterad sjukdom (Monica Kåredal, kemist)
En framtid utan vibrationsskador (Jakob Riddar, yrkeshygieniker)
Selektion för att tåla en farlig miljö (Karin Broberg, professor)
When Quality Matters (Eva Ortega-Paino, provservicekoordinator)
Hur står det till med lärares hälsa? (Inger Arvidsson, ergonom, docent)
Avslutning

Välkomna att fira vårt jubileum tillsammans med oss.

Fredag 23 november kl. 13:00 – 16:30

Hörsalen Medicon Village, Byggnad 302, Lund.

Anmälan senast tisdag 6/11 till anna_e.larsson@med.lu.se

Programmet som pdf finns här. Sprid gärna denna info till era kollegor!

I fokus

Ögonfransförlängning

Nu är det många som arbetar som fransstylister (som genomför ögonfransförlängningar) som har fått besvär av cyanoakrylater i limmet, som man fäster fransarna med. Typiska besvär är kliande, rinnande näsa och nysningar under arbetet, hosta, andningssvårigheter, pip i...

läs mer

Bisfenol A

Bisfenol A i dricksvatten efter relining av vattenledningarVar finns bisfenol A?Bisfenol A är ett ämne som används för att producera polykarbonat- och epoxiplast. Mycket stora volymer produceras globalt. Polykarbonat är en klar hårdplast. Det användes tidigare, men...

läs mer

PFAS

För aktuell information om PFAS se: Forskning om PFAS i Ronneby (Lunds universitet)Till I fokus - Arbets- och miljömedicinTillbaka till Arbets- och...

läs mer
 

AMM Syd är en del av Region Skåne. Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Skåne får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Skånes myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.
På skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Kontakt

Telefon: Mottagning/Fråga-svar:
046-17 31 85
Lab: 046-17 31 95
Telefontider Mottagning:
Mån – Tor: 08:30-16:00
Fre: 08:30-15:00
Telefontider Fråga-svar:
Mån – Fre: 09:00-15:00
Telefontider Lab:
Mån – Tor: 08:30-16:00
Fre: 08:30-15:00

E-post: amm@skane.se Lab: ammlab@skane.se
Postadress:
Labmedicin
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND
Områdeskarta som pdf-fil
Öppettider: Mån – Fre: 08:30-16:00

Arbets- och miljömedicin Syd