Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa, samt bedriver forskning inom ämnet. Verksamheten arbetar i Södra sjukvårdsregionen, men är organisatoriskt placerad under Labmedicin, Region Skåne.
På dessa sidor hittar du bland annat kontaktuppgifter, information om uthyrning och utredningar, rapporter och nyhetsbrev.

Informationsdag med AMM Syd & Arbetsmiljöverket

INFORMATIONSDAGEN ÄR FULLTECKNAD OCH ANMÄLAN ÄR EJ LÄNGRE ÖPPEN!

Den 1 november 2019 träder Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet i kraft. Arbets- och miljömedicin Syd bjuder därför tillsammans med Arbetsmiljöverket in till en informationsträff i Hässleholm om de nya föreskrifterna onsdag 23 oktober.

Tid: Onsdag 23 oktober 2019  kl. 10:00 – 15:30

Plats: Hässleholm, Norra station, Aulan Stockholm, (Norra Stationsgatan 6A Hässleholm)

PROGRAM

kl. 10:00 – 12:00 Arbetsmiljöverket

Den 1 november 2019 träder Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) i kraft. Fokus denna dag kommer att ligga på de viktigaste ändringarna som genomförts jämfört med de nu gällande föreskrifterna. Struktur, språk och kopplingen till andra föreskrifter, samt ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas. Medicinska kontroller införs vid handintensivt arbete och arbete med kvicksilverexponering, och utgår för helkroppsvibrationer och arbete med armerad esterplast. Ändringar genomförs för nattarbete, arbete med bly och klättring med stor nivåskillnad (tidigare mast- och stolparbete).
Föreläsare:
Igge Gustavsson, läkare, Kersti Lorén, ergonom, Ingemar Rödin, läkare

kl. 12:00 – 13:00 Lunch
kl. 13:00 – 15:30 AMM Syd (med kort kaffepaus)

Representanter från AMM Syd berättar därefter om sin verksamhet och hur man kan erbjuda kunskapsstöd med anledning av att den nya AFS:en träder i kraft. Vi kommer att ha föredrag inom dessa områden:
   Intoduktion till AMM Syds remisskriterier och patientmottagande: Birgitta Malmberg, överläkare
   Nattarbete: Birgitta Malmberg, överläkare
   Handintensivt arbete: Catarina Nordander, överläkare
   Vibrationer: Catarina Nordander, överläkare
   Härdplaster: Katrin Dierschke, specialistläkare
   Bly och kvicksilver: Thomas Lundh, kemist
Avslutande paneldiskussion

Dagen är kostnadsfri och AMM Syd bjuder på lunch & fika!

VÄLKOMMEN!

Praktiska frågor: monica.x.hansson@skane.se  046-17 31 85 

Motsvarande informationsdagar kommer att hållas på landets övriga AMM-kliniker:
Göteborg 19/9, Linköping 26/9, Örebro 2/10, Uppsala 18/10, Stockholm 28/10

INFORMATIONSDAGEN ÄR FULLTECKNAD OCH ANMÄLAN ÄR EJ LÄNGRE ÖPPEN!

Är du patient eller anhörig?
Klicka nedan så finner du kontaktuppgifter till Arbets- och miljömedicin på 1177 Vårdguiden.

Nu har Bulletin nummer 3:2019 kommit!
Tema denna gång: Lagstiftning

I fokus

I fokus

Hur kan vi förebygga arbetsskador?

En liten svart manick är allt som behövs för att mäta fysisk belastning i jobbet? I filmen nedan ser du hur det går till. – Med enkla mätmetoder kan vi mäta fysisk belastning och förebygga arbetsskador, säger forskaren Camilla Dahlqvist på Arbets- och miljömedicin...

läs mer

Hälsosamt inträde i arbetslivet

På alla Arbets- och miljömedicinska kliniker i landet har vi sett ett ökat behov av förebyggande insatser och ökade kunskaper inom området arbetsmiljö och medicinsk studie- och yrkesvägledning för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar hos unga. För att bättre kunna...

läs mer

Ögonfransförlängning

Nu är det många som arbetar som fransstylister (som genomför ögonfransförlängningar) som har fått besvär av cyanoakrylater i limmet, som man fäster fransarna med. Typiska besvär är kliande, rinnande näsa och nysningar under arbetet, hosta, andningssvårigheter, pip i...

läs mer

Bisfenol A

Bisfenol A i dricksvatten efter relining av vattenledningarVar finns bisfenol A?Bisfenol A är ett ämne som används för att producera polykarbonat- och epoxiplast. Mycket stora volymer produceras globalt. Polykarbonat är en klar hårdplast. Det användes tidigare, men...

läs mer

PFAS

För aktuell information om PFAS se: Forskning om PFAS i Ronneby (Lunds universitet)Till I fokus - Arbets- och miljömedicinTillbaka till Arbets- och miljömedicin

läs mer
 

AMM Syd är en del av Region Skåne. Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Skåne får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Skånes myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.
På skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Kontakt

Telefon: Mottagning/Fråga-svar:
046-17 31 85
Lab: 046-17 31 95
Telefontider Mottagning:
Mån, Fre: 09:00-15:00
Tis – Tor: 08:00-15:00
Telefontider Fråga-svar:
Mån – Fre: 09:00-15:00
Telefontider Lab:
Mån – Fre: 10:00-12:00

E-post: amm@skane.se Lab: ammlab@skane.se
Postadress:
Labmedicin
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND
Områdeskarta som pdf-fil
Öppettider: Mån – Fre: 08:30-16:00

Arbets- och miljömedicin Syd