Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa, samt bedriver forskning inom ämnet.
Verksamheten arbetar i Södra sjukvårdsregionen (Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland dvs kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte), men är organisatoriskt placerad under Medicinsk Service, Region Skåne.

Rapporter från Arbets-och miljömedicin Syd

Arbets- och miljömedicin Syd har i uppdrag att förebygga ohälsa genom preventivt arbete och kunskapsspridning. Rapporterna är en del av vårt kunskapsspridande uppdrag. Kunskap som produceras vid Arbets- och miljömedicin Syd sammanställs i en rapport och publiceras på hemsidan. Nedan kan du läsa våra senaste rapporter

Ergonomi

Rapport 16:2022 Praktisk ergonomilektion på elprogrammet, på en gymnasieskola i Malmö

I detta projekt ville vi ta fram en modell för en praktisk ergonomilektion avsedd för yrkesförberedande gymnasieprogram och samtidigt undesöka om en av våra tekniska mätmetoder (inklinometri) och AMM Syds Åtgärdsnivåer är tillämpbara i undervisning.

Fysikaliska faktorer

Rapport 17:2022 Hand-armvibrationer från joystickreglage och armstöd vid körning av teleskoplastare, samt fotvibrationer

Mätning av hand- och armvibrationsnivåer vid körning av fordonet teleskoplastare. Mätningar genomfördes både vid tomgång och vid motorbelastning samt med både stödben utfällda och då teleskoplastaren stod på hjulen.

Miljömedicin och folkhälsa

Rapport 18:2022 Hälsopåverkan från vägtrafikbuller i Malmö och miljöorättvisa 2022 – En hälsokonsekvensbeskrivning

I denna rapport presenteras resultaten av en hälsokonsekvensberäkning baserad vägtrafikbullerexponering i Malmö för samtliga invånare 18 år eller äldre för 2021. Vidare studeras eventuell miljöorättvisa kopplade till hälsobelastning från vägtrafikbuller på delområdesnivå.

Dags att välja gymnasieutbildning?

Ska du eller någon du känner välja utbildning eller yrke. Kolla då in Jobbafrisk.se. Där hittar du information om olika jobb, hälsorisker och hur du kan hålla dig frisk i framtiden.

Jobbafrisk.se vill bidra till att unga får ett hållbart arbetsliv. Många problem går att förebygga om man redan från början får rätt information om arbetsmiljö, lagar och regler och vad man bör tänka på i utifrån sina egna medicinska förutsättningar. 

Ny längre film om Jobba Frisk (2022)

Tatueringar och cancer

Forskning från arbets- och miljömedicin blir uppmärksammad i forskning.se, TV4 och SVT. Studien undersöker om det finns ett samband mellan tatueringar och cancer. Trots att det är ganska vanligt med tatueringar idag så vet man ingenting om hur det påverkar kroppen, säger forskaren Christel Nielsen. Forskarna hoppas på att studien kan bidra till mer kunskap kring hur man, i framtiden, kan tatuera sig på ett mer säkert sätt.

Ny utgåva av tidskriften Bulletin

I detta nummer har vi fokus på hur vi i Sverige och regionalt påverkats och hanterat pandemin. Vi får bland annat läsa om hur miljö och miljöhälsan påverkats under pandemin, hur arbetsmiljön påverkats och särskilt hur det har skiljt sig mellan olika yrken. Från kliniken får vi mer läsa om hur huden påverkats samt hur olika mun och andningsskydd fungerar bäst. Vi får också möjlighet att läsa mer om hur undanträngningseffekter blivit en stor utmaning på olika sätt under pandemin.

Tidningen Bulletin är ett samarbete mellan Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd), Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) och deras motsvarande forskningsavdelningar vid Lunds universitet.

Nyhetsbrev för ergonomer i Södra sjukvårdsregionen

Här hittar du AMM Syds senaste nyhetsbrevet till som riktar sig till ergonomer i Södra sjukvårdsregionen. Nyhetsbrev för ergonomer  
I nyhetsbrevet samlar vi tips och nyheter för dig som är intresserad av ergonomi. Det kan handla om allt ifrån forskningsrelaterade nyheter, tips på aktuella seminarier/utbildningar eller generella tips inom kunskapsområdet. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år.

Kommande kurser 2023

Lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet
Torsdag 27 april 2023

MEBA-Kurs
Tisdag 7 mars (web) och onsdag 15 mars (heldag i Lund)

Förebygg vibrationsskador! Information för arbetsgivare
Torsdag 2 mars 2023 eller tisdag 9 maj 2023

Medicinska kontroller och andra
arbetsmiljöaspekter i skolläkares arbete

Måndag 29 maj 2023 till onsdag 31 maj 2023.

Animerad film sprider kunskap om hur man kan förebygga arbetsrelaterad cancer

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) är EU:s informationsbyrå på arbetsmiljöområdet. Man arbetar från EU:s sida bland annat med att bekämpa cancer, vilket är en prioritering inom EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027. I det arbetet används en animerad film för att sprida kunskap om arbetsrelaterad cancer och hur den kan förebyggas. Filmen åskådliggör yrkesmässig exponering för dieselavgaser, kvartsdamm, trädamm och svetsrök samt hur man ska arbeta för att inte bli exponerad. Filmen är både informativ och uttrycksfull samt fungerar över alla språkbarriärer, se den här Napo i…de dolda farorna

Är du patient eller anhörig?

Klicka nedan så finner du kontaktuppgifter till Arbets- och miljömedicin på 1177 Vårdguiden.

Lyssna på vår Podcast

Arbets- och miljömedicin Syd har 7 podavsnitt genom Region Skånes podcast. Ämnena vi tar upp är ergonomi, vibrationer, gifter mm. Lyssna gärna, nedan finns information om de olika avsnitten samt länkar till avsnitten. Tryck här för att komma till sidan Podcast
 

AMM Syd är en del av Region Skåne. Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Skåne får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Skånes myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.
På skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Kontakt

Mottagning/Fråga-svar
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00
Lunch 12:00-13:00
Fre 09.00-12.00

Laboratoriet
046-17 31 95
Telefontider
Mån – Fre 10:00-12:00

Mottagning/Fråga-svar
amm@skane.se
Laboratoriet
ammlab@skane.se

Postadress
:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND

Hitta hit

Det är ombyggnationer i området. Tryck här för vägbeskrivning genom Google Maps.

Arbets- och miljömedicin Syd har en fråga-svar-funktion för arbets- och miljömedicinska frågor.