Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa, samt bedriver forskning inom ämnet.
Verksamheten arbetar i Södra sjukvårdsregionen, men är organisatoriskt placerad under Medicinsk Service, Region Skåne.

På dessa sidor hittar du bland annat kontaktuppgifter, information om uthyrning och utredningar, rapporter och nyhetsbrev.

Är du patient eller anhörig?

Klicka nedan så finner du kontaktuppgifter till Arbets- och miljömedicin på 1177 Vårdguiden.

Covid19 och arbete

Situationen runt covid19 och spridningsrisken påverkar oss alla och de flesta av oss har många funderingar och frågor i dessa tider. En del av dessa frågeställningar har med våra arbeten att göra.

Centrum för Arbets- och miljömedicin (CAMM) i Stockholm har information och råd om bl.a. användning av skyddsutrustning och säker användning av andningsskydd.
CAMM har också en väldigt bra och användbar länklista med både nationella och internationella sidor med information om ”hur man ska tänka på arbetsplatsen”. Gå vidare till CAMMs länklista.

Säker användning av andningsskydd

Ett andningsskydd skyddar luftvägarna mot luftburen exponering för exempelvis virus eller kemiska ämnen. För att få fullgott skydd av andningsskydd är det viktigt att passformen är god, dvs. att andningsskyddet sitter tätt mot ansiktet. Skägg, skäggstubb eller hårslingor påverkar andningsskyddets passform negativt och gör att andningsskyddet inte sitter tätt. Enligt Arbetsmiljöverket minskar skyddsfaktorn kraftigt, till endast 10%, om användaren har skäggstubb, vilket innebär att man riskerar att exponeras för exempelvis virus. I länkarna nedan kan man läsa mer om andningsskydd:

Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm
Arbetsmiljöverket
SVT

Nu har Bulletin nummer 2:2020 kommit!
Tema denna gång: Arbetsorganisation och hälsa

I fokus

Vårmöte 2020

På grund av rådande situation med covid-19 har det beslutats att flytta det arbets- och miljömedicinska vårmötet i Umeå till kommande vår, 20-21/5, 2021.

För mer info.

I fokus

Säker användning av andningsskydd

Ett andningsskydd skyddar luftvägarna mot luftburen exponering för exempelvis virus eller kemiska ämnen. För att få fullgott skydd av andningsskydd är det viktigt att passformen är god, dvs. att andningsskyddet sitter tätt mot ansiktet. Skägg, skäggstubb eller...

läs mer

Vägen Framåt

Varje år drabbas ett stort antal arbetstagare av vibrationsskador i arbetet. För att minska antalet skadade behöver de förebyggande åtgärderna samordnas. Broschyren "Vägen Framåt" vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården (FHV), är arbetsgivare eller...

läs mer

Hur kan vi förebygga arbetsskador?

En liten svart manick är allt som behövs för att mäta fysisk belastning i jobbet? I filmen nedan ser du hur det går till. – Med enkla mätmetoder kan vi mäta fysisk belastning och förebygga arbetsskador, säger forskaren Camilla Dahlqvist på Arbets- och miljömedicin...

läs mer

Hälsosamt inträde i arbetslivet

På alla Arbets- och miljömedicinska kliniker i landet har vi sett ett ökat behov av förebyggande insatser och ökade kunskaper inom området arbetsmiljö och medicinsk studie- och yrkesvägledning för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar hos unga. För att bättre kunna...

läs mer

Ögonfransförlängning

Nu är det många som arbetar som fransstylister (som genomför ögonfransförlängningar) som har fått besvär av cyanoakrylater i limmet, som man fäster fransarna med. Typiska besvär är kliande, rinnande näsa och nysningar under arbetet, hosta, andningssvårigheter, pip i...

läs mer

Bisfenol A

Bisfenol A i dricksvatten efter relining av vattenledningarVar finns bisfenol A?Bisfenol A är ett ämne som används för att producera polykarbonat- och epoxiplast. Mycket stora volymer produceras globalt. Polykarbonat är en klar hårdplast. Det användes tidigare, men...

läs mer

PFAS

För aktuell information om PFAS se: Forskning om PFAS i Ronneby (Lunds universitet)Till I fokus - Arbets- och miljömedicinTillbaka till Arbets- och miljömedicin

läs mer
 

AMM Syd är en del av Region Skåne. Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Skåne får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Skånes myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.
På skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Kontakt

Telefon: Mottagning/Fråga-svar:
046-17 31 85
Lab: 046-17 31 95
Telefontider Mottagning:
Mån, Fre: 09:00-15:00
Tis – Tor: 08:00-15:00
Telefontider Fråga-svar:
Mån – Fre: 09:00-15:00
Telefontider Lab:
Mån – Fre: 10:00-12:00

E-post: amm@skane.se Lab: ammlab@skane.se
Postadress:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND
Områdeskarta (pdf)
Öppettider: Mån – Fre: 08:30-16:00

Arbets- och miljömedicin Syd