Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa, samt bedriver forskning inom ämnet.
Verksamheten arbetar i Södra sjukvårdsregionen, men är organisatoriskt placerad under Medicinsk Service, Region Skåne.

På dessa sidor hittar du bland annat kontaktuppgifter, information om uthyrning och utredningar, rapporter och nyhetsbrev.

Är du patient eller anhörig?

Klicka nedan så finner du kontaktuppgifter till Arbets- och miljömedicin på 1177 Vårdguiden.

Kostnadsfritt webbinarium angående hälsosam yrkesdebut

Onsdagen 2 februari 2022 kommer nätverket HINTA (Hälsosamt INTräde i Arbetslivet) att hålla ett kostnadsfritt webbinarium om att en hälsosam yrkesdebut börjar redan i skolan. Webbinariet kommer att beröra både medicinsk studie- och yrkesvägledning och studie- och yrkesvägledning av personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (autism, ADHD och så vidare). Målgrupp för webbinariet är studie- och yrkesvägledare, elevhälsans personal och rektorer och andra berörda professioner och myndigheter.

Mer information och anmälningsformulär hittar du här: 

Ny AMM-kurs

Nu kan du anmäla dig till en ny AMM-kurs för skolläkare. Kursens syfte är att ge dig tillräcklig kunskap om exponering i olika arbetsmiljöer för att bl.a. kunna genomföra tillämpliga medicinska kontroller av gymnasieelever på vissa yrkesprogram.

Covid19 och arbete

Situationen runt covid19 och spridningsrisken påverkar oss alla och de flesta av oss har många funderingar och frågor i dessa tider. En del av dessa frågeställningar har med våra arbeten att göra.

Centrum för Arbets- och miljömedicin (CAMM) i Stockholm har information och råd om bl.a. användning av skyddsutrustning och säker användning av andningsskydd.
CAMM har också en väldigt bra och användbar länklista med både nationella och internationella sidor med information om ”hur man ska tänka på arbetsplatsen”. Gå vidare till CAMMs länklista.

Säker användning av andningsskydd

Ett andningsskydd skyddar luftvägarna mot luftburen exponering för exempelvis virus eller kemiska ämnen. För att få fullgott skydd av andningsskydd är det viktigt att passformen är god, dvs. att andningsskyddet sitter tätt mot ansiktet. Skägg, skäggstubb eller hårslingor påverkar andningsskyddets passform negativt och gör att andningsskyddet inte sitter tätt. Enligt Arbetsmiljöverket minskar skyddsfaktorn kraftigt, till endast 10%, om användaren har skäggstubb, vilket innebär att man riskerar att exponeras för exempelvis virus. I länkarna nedan kan man läsa mer om andningsskydd:

Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm
Arbetsmiljöverket
SVT

Nu har Bulletin nummer 4:2021 kommit!
Tema denna gång: Att mäta – Fältmätningar

 

AMM Syd är en del av Region Skåne. Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Skåne får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Skånes myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.
På skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Kontakt

Telefon: Mottagning/Fråga-svar:
046-17 31 85
Lab: 046-17 31 95
Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag: 10:00-12:00
Onsdag: 13:00-15:00
Fredag: 08:00-10:00
Telefontider Lab:
Mån – Fre: 10:00-12:00

E-post: amm@skane.se Lab: ammlab@skane.se
Postadress:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND
Områdeskarta (pdf)
Öppettider: Mån – Fre: 08:30-16:00

Arbets- och miljömedicin Syd