Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa, samt bedriver forskning inom ämnet.
Verksamheten arbetar i Södra sjukvårdsregionen (Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland dvs kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte), men är organisatoriskt placerad under Medicinsk Service, Region Skåne.

På dessa sidor hittar du bland annat kontaktuppgifter, information om uthyrning och utredningar, rapporter och nyhetsbrev.

Ny studie: Stadsluftens hälsobelastning på barn

En ny studie vid Arbets-och miljömedicin Syd visar att barn är särskilt känsliga för luftföroreningar. Förskolebarn i trafiktäta storstadsområden är ute betydligt kortare tid av sin dag på förskolan men riskerar samtidigt att andas in en dubbelt så hög dos av luftföroreningar (partiklar*/minut) jämfört med barn i medelstora och mindre orter.

Studien är genomförd inom ramen för den nationella miljöövervakningen, på uppdrag av Naturvårdsverket, och utförd av forskare Emelie Stroh vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin samt forskare Jenny Rissler vid institutionen för Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet. Resultaten presenteras i rapporten ”Stadsluftens hälsobelastning på barn”

Läs pressmeddelandet från Lunds universitet

Kostnadsfria webbinarier för ett hållbart arbetsliv

Ta gärna del av Jobba Frisk webbinarieserie 2022.  Webbinarierna ger fördjupning i olika hälsoområden att ta hänsyn till vid studie- och yrkesval för att förebygga ohälsa och få ett hållbart arbetsliv.

Är du patient eller anhörig?

Klicka nedan så finner du kontaktuppgifter till Arbets- och miljömedicin på 1177 Vårdguiden.

Covid19 och arbete

Situationen runt covid19 och spridningsrisken påverkar oss alla och de flesta av oss har många funderingar och frågor i dessa tider. En del av dessa frågeställningar har med våra arbeten att göra.

Centrum för Arbets- och miljömedicin (CAMM) i Stockholm har information och råd om bl.a. användning av skyddsutrustning och säker användning av andningsskydd.
CAMM har också en väldigt bra och användbar länklista med både nationella och internationella sidor med information om ”hur man ska tänka på arbetsplatsen”. Gå vidare till CAMMs länklista.

Säker användning av andningsskydd

Ett andningsskydd skyddar luftvägarna mot luftburen exponering för exempelvis virus eller kemiska ämnen. För att få fullgott skydd av andningsskydd är det viktigt att passformen är god, dvs. att andningsskyddet sitter tätt mot ansiktet. Skägg, skäggstubb eller hårslingor påverkar andningsskyddets passform negativt och gör att andningsskyddet inte sitter tätt. Enligt Arbetsmiljöverket minskar skyddsfaktorn kraftigt, till endast 10%, om användaren har skäggstubb, vilket innebär att man riskerar att exponeras för exempelvis virus. I länkarna nedan kan man läsa mer om andningsskydd:

Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm
Arbetsmiljöverket
SVT

Nu har Bulletin nummer 1:2022 kommit!
Tema denna gång: Prevention

Lyssna på vår Podcast

Arbets- och miljömedicin Syd har 7 podavsnitt genom Region Skånes podcast. Ämnena vi tar upp är ergonomi, vibrationer, gifter mm. Lyssna gärna, nedan finns information om de olika avsnitten samt länkar till avsnitten. Tryck här för att komma till sidan Podcast

AMM Syd är en del av Region Skåne. Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Skåne får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Skånes myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.
På skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Kontakt

Mottagning/Fråga-svar
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00
Lunch 12:00-13:00
Fre 09.00-12.00

Laboratoriet
046-17 31 95
Telefontider
Mån – Fre 10:00-12:00

Mottagning/Fråga-svar
amm@skane.se
Laboratoriet
ammlab@skane.se

Postadress
:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund
Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND