En liten svart manick är allt som behövs för att mäta fysisk belastning i jobbet? I filmen nedan ser du hur det går till.

– Med enkla mätmetoder kan vi mäta fysisk belastning och förebygga arbetsskador, säger forskaren Camilla Dahlqvist på Arbets- och miljömedicin Syd.
Hennes forskning gör det nu enklare att mäta fysisk belastning i olika yrken. Camilla har utvärderat enkla sensorer som lätt kan fästas på kroppen, exempelvis på armen.

Hur kan sensorerna användas för att mäta belastning i arbetslivet?

– Sensorer kan sättas på exempelvis armar om arbetstagaren känner besvär vid tunga eller repetitiva lyft. Det är en objektiv mätmetod som kan användas på vilken arbetsplats som helst.
Sensorerna lagrar data under mätningen. Med hjälp av ett enkelt analysprogram får man fram siffervärden som visar hur kroppen belastas.

Enkelt att mäta

– Du kan snabbt göra en mätning själv, så enkelt är det. Men första steget är ett en arbetstagare kontaktar företagshälsovården eller skyddsombud för att undersöka risk för arbetsskador, säger Camilla.

Mätmetoden kan användas exempelvis inom hälso- och sjukvården, byggsektorn, slakteribranschen och i andra branscher, där yrkesgrupper belastas fysiskt.

Hotellstädare utsätts för tuff belastning visar en uppmärksammad forskningsstudie som ingår i Camillas doktorsavhandling. Inom Arbets- och miljömedicin Syd har det gjorts studier av 60 olika yrken.

  • Önskemålet är att få framtida gränsvärden för fysisk belastning. Det har vi inte i dag, även om vi vet att det till exempel är olämpligt att hantera bördor tyngre än 25 kilo. Jämför med exempelvis gränsvärden för bly som inte får överstiga en viss nivå.
  • Vid hög belastning är det viktigt att sätta in åtgärder för att minska risken att drabbas av besvär i muskler och leder.
    Bäst är om vi mäter innan besvären kommer. Då finns möjligheter att sätta in åtgärderna i tid och variera arbetsuppgifterna.
  • Med hjälp av enkla sensorer kan en medarbetare själv mäta belastningen under en arbetsdag. Vi kan i princip mäta alla typer av arbete.
  • Sensorerna fästs med dubbelhäftande tejp på en arm och det finns olika varianter.