Bulletin

Bulletin nummer 3 2020 sida1
Klicka på sidan för att läsa
Bulletin 3 2020 med tema:
Vibrationer

Bulletin ges ut av Arbets- och Miljömedicin Syd (AMM Syd) i Lund och
Yrkes- och miljödermatologi (YMDA) i Malmö.

Bulletin innehåller information om våra verksamheter och den forskning som bedrivs vid båda enheterna och ger utblickar i aktuella frågor inom området.

Bulletin ges ut med fyra nummer/år – två tryckta nummer och två webbaserade.

Nästa nummer (2020:4) som kommer ha tema Hud beräknas färdigt i december 2020.

 

Senaste utgåvorna
2020
Tema
 
2019
Tema 
 
Nr 1 Blandat nummer   Nr 1 Metaller  
Nr 2 Arbetsorganisation och hälsa   Nr 2 Industri  
Nr 3     Nr 3 Lagstiftning  
Nr 4     Nr 4 Klimat  

Prenumeration

Det är kostnadsfritt att prenumerera på Bulletin.

Anmäl dig till vår e-postlista så får du besked när ett nytt webb-nummer av Bulletin läggs ut på vår hemsida.
 
Anmäl dig genom att kontakta:
Zoli Mikoczy

Bulletinredaktion

Zoli Mikoczy
(Redaktör & Layoutansvarig)
Ulla Andersson
Carl Aronsson
Jakob Dahlin
Malin Engfeldt
Monica Kåredal 
Lotta Löfqvist