Bulletin

Bulletin 2:2021 sida 1
Klicka på sidan för att läsa
Bulletin 3 2021 med tema:
Graviditet – Gravida

Bulletin ges ut av Arbets- och Miljömedicin Syd (AMM Syd) i Lund och
Yrkes- och miljödermatologi (YMDA) i Malmö.

Bulletin innehåller information om våra verksamheter och den forskning som bedrivs vid båda enheterna och ger utblickar i aktuella frågor inom området.

Bulletin ges ut med fyra nummer/år – två tryckta nummer och två webbaserade.

Nästa nummer (2021:4) som kommer ha tema Att mäta / Fältmätningar beräknas färdigt i december 2021.

 

Senaste utgåvorna
2021
Tema
 
2020
Tema 
 
Nr 1 Genetik   Nr 1 Blandat nummer  
Nr 2 Ergonomi – Handintensivt arbete   Nr 2 Arbetsorganisation och hälsa  
Nr 3 Graviditet – Gravida   Nr 3 Vibrationer  
Nr 4     Nr 4 Hud  

Prenumeration

Det är kostnadsfritt att prenumerera på Bulletin.

Anmäl dig till vår e-postlista så får du besked när ett nytt webb-nummer av Bulletin läggs ut på vår hemsida.
 
Anmäl dig genom att kontakta:
Zoli Mikoczy

Bulletinredaktion

Jenny Gremark Simonsen (Redaktör)
Zoli Mikoczy (Layoutansvarig)
(Elisabeth Dahlbäck (vilande))
Jakob Dahlin
Malin Engfeldt
Lotta Löfqvist
Catarina Nordander
Jörgen Olofsson
(Jonathan Loive (vilande))
Bo Strandberg