Bulletin

Klicka på sidan för att läsa
Bulletin 1 2019 med tema:
Metaller

Bulletin ges ut av Arbets- och Miljömedicin Syd (AMM Syd) i Lund och
Yrkes- och miljödermatologi (YMDA) i Malmö.

Bulletin innehåller information om våra verksamheter och den forskning som bedrivs vid båda enheterna och ger utblickar i aktuella frågor inom området.

Bulletin ges ut med fyra nummer/år – två tryckta nummer och två webbaserade.

Nästa nummer (2019:2 med tema Industri) beräknas färdigt i början av juni 2019.  

 

Senaste utgåvorna
2018
Tema
 
2017
Tema 
 
Nr 1 Luftvägar   Nr 1 Asbest  
Nr 2 Kvinnors arbetsmiljö   Nr 2 Prevention  
Nr 3 Hälsosam yrkesdebut   Nr 3 Miljömedicin  
Nr 4 Forskning   Nr 4 Vård & Omsorg  

Prenumeration

Det är kostnadsfritt att prenumerera på Bulletin.

Anmäl dig till vår e-postlista så får du besked om när ett nytt webb-nummer av vår Bulletin läggs ut.
Du kan även anmäla din postadress för att få våra tryckta nummer (2 av 4)  skickat till dig.
 
Anmäl dig genom att kontakta:
Zoli Mikoczy

Bulletinredaktion

Zoli Mikoczy
(Redaktör & Layoutansvarig)
Ulla Andersson
Carl Aronsson
Jakob Dahlin
Malin Engfeldt
Monica Kåredal 
Lotta Löfqvist