Bulletin

Klicka på sidan för att läsa
Bulletin 3 2018 med tema:
Hälsosam yrkesdebut

Bulletin ges ut av Arbets- och Miljömedicin Syd (AMM Syd) i Lund och
Yrkes- och miljödermatologi (YMDA) i Malmö.

Bulletin innehåller information om våra verksamheter och den forskning som bedrivs vid båda enheterna och ger utblickar i aktuella frågor inom området.

Bulletin ges ut med fyra nummer/år – två tryckta nummer och två webbaserade.

Nästa nummer (2018:4 med tema Forskning) beräknas färdigt i november 2018.  

 

Senaste utgåvorna
2018
Tema
 
2017
Tema 
 
Nr 1  Luftvägar   Nr 1  Asbest  
Nr 2  Kvinnors arbetsmiljö   Nr 2  Prevention  
Nr 3  Hälsosam yrkesdebut   Nr 3  Miljömedicin  
Nr 4     Nr 4  Vård & Omsorg  

Prenumeration

Det är kostnadsfritt att prenumerera på Bulletin.

Anmäl dig till vår e-postlista så får du besked om när ett nytt webb-nummer av vår Bulletin läggs ut.
Du kan även anmäla din postadress för att få våra tryckta nummer (2 av 4)  skickat till dig.
 
Anmäl dig genom att kontakta:
Gudrun Persson
Tel: 046 – 17 31 85

Bulletinredaktion

Zoli Mikoczy
(Redaktör & Layoutansvarig)
Ulla Andersson
Carl Aronsson
Jakob Dahlin
Malin Engfeldt
Monica Kåredal 
Estelle Larsson
Lotta Löfqvist