Bulletin

Tidskiften Bulletin innehåller information om våra verksamheter och den forskning som bedrivs vid båda enheterna och ger utblickar i aktuella frågor inom området.

Bulletin ges ut med fyra nummer/år – två tryckta nummer och två webbaserade.

Bulletin ges ut av Arbets- och Miljömedicin Syd (AMM Syd) i Lund och
Yrkes- och miljödermatologi (YMDA) i Malmö.

Klicka på bilden för att läsa Bulletin 1 2022 med tema: Prevention
Bulletin 4 2021 sida 1

Prenumeration

Det är kostnadsfritt att prenumerera på Bulletin.

Anmäl dig till vår e-postlista så får du besked när ett nytt webb-nummer av Bulletin läggs ut på vår hemsida.
 
Anmäl dig genom att kontakta:
Catharina Nygren

Bulletinredaktion

Jenny Gremark Simonsen (Redaktör)
Catharina Nygren (Layoutansvarig)
Elisabeth Dahlbäck (vilande)
Jakob Dahlin
Malin Engfeldt
Lotta Löfqvist
Catarina Nordander
Jörgen Olofsson
Jonathan Loive (vilande)
Bo Strandberg