Forskning & utveckling

För att människor ska kunna arbeta längre upp i åren och må bra, behövs det strategier som inkluderar arbetsförhållanden, hälsoaspekter och förhållanden utanför arbetslivet.
Det krävs en flervetenskaplig miljö med nära samverkan mellan medicinsk, epidemiologisk, biostatistisk, ergonomisk, beteendevetenskaplig, molekylärbiologisk och kemisk analytisk kompetens för att möta framtidens problem inom arbetsmiljö- och miljöområdet. En sådan miljö finns vid Arbets- och miljömedicin i Lund. Forskare vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin har fått finansiering från AFA och från FAS för att stärka kunskapen om bland annat hur arbetslivslängden utvecklas i olika yrken, hur hälsa och välbefinnande påverkas av att vara kvar respektive lämna arbetet för människor med olika arbetsförhållanden, hälsotillstånd och livssituation. Forskningsprojekten drivs i samarbete med Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola, samt Arbets- och miljömedicin och Sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Metalund

Arbets- och miljömedicin Syd är en del av Metalunds nätverk som har i uppdrag: forskning, utbildning och kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet. Primärt fokus ligger på att ta fram forskningsbaserad kunskap. Se Metalunds hemsida för mer info om forskning och utveckling.