Kommande kurser

Arbets- och miljömedicin Syd erbjuder kurser inom bl.a ergonomi, vibrationer och olika medicinska kontroller.

Nedan kan ni se våra kommande kurser.

Har ni frågor om kurserna?
Tveka inte att höra av er genom mejl eller telefon. Se kontaktuppgifter genom att tryck här

Intresseanmälan till kurser

Är du intresserad av en tidigare kurs som inte är aktiv ännu? Registrera dig här.

När mer information kommer, meddelas ni genom e-post.

Webbinarier

Ung med NPF- vägen till arbete

Tid: 15 maj kl. 15:00-15:50
Målgrupp: Framförallt yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare men webbinaret kan även passa för personal inom elevhälsan och andra intresserade.

Tidigare kurser

Nationellt spirometrikörkort

Kursen syftar till att kvalitetssäkra lungfunktionsmätning. Teori och praktik kommer att varvas under de två dagarna.

Målgrupp: Sjuksköterskor och läkare inom företagshälsovård i privat eller offentlig verksamhet.

läs mer

Informationsträff

Vi arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa. Vi utreder patienter och kartlägger risker.
AMM Syd arbetar även sjukdomsförebyggande genom att bedriva utbildningar och forskning.

Målgrupp: För arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljökonsulter, miljökonsulter eller liknande professioner.

läs mer

Hel- och delkroppsvibrationer

Kursen omfattar riskerna med hel- och delkroppsvibrationer och hur dessa kan mätas och bedömas.

Målgrupp: ST-läkare i Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin samt läkare, ergonomer, yrkes- och miljöhygieniker, beteendevetare och sköterskor på arbets- och miljömedicinsk klinik.

läs mer

Belastningsergonomi

Kursen omfattar grunderna i belastningsergonomi vad avser riskfaktorer och hur dessa kan mätas och bedömas. Hälsoeffekter av dålig ergonomi. Systematisk kartläggning av hälsotillstånd hos anställda som är utsatta för risk för smärttillstånd.

Målgrupp: ST-läkare i Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin. Ergonomer och andra läkare på AMM kliniker och företagshälsovård (FHV).

läs mer

Lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om luftvägssjuklighet och yrkesmässig exponering i olika arbetsmiljöer. Vi går även igenom allergiframkallande kemiska produkter (härdplaster) som är vanligt förkommande i arbetslivet.

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovård samt arbetsmiljöansvariga.
Läkare och sjuksköterskor inom primärvården.

läs mer

Förebygg vibrationskador!

Kursen syftar till at ge kännedom om vibrationsskador och hur man minskar risken för dessa. Vi går också igenom hur man bedömer riskerna samt aktuell lagstiftning inom området.

Målgrupp: Arbetsgivare (chef, arbetsledare, HR-personal, arbetsmiljösamordnare, m.fl.). Skyddsombud och andra fackliga representanter.

läs mer

MEBA-kurs

MEBA – Medicinska kontroller i Ergonomiskt Belastande Arbete är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomisk belastning på nacke, armar och ländrygg.

Målgrupp: Sjukgymnaster/fysioterapeuter, läkare och naprapater främst verksamma inom företagshälsovård.

läs mer

Mottagning/Fråga oss
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00
Lunch 12:00-13:00
Fre 09.00-12.00

Laboratoriet
046-17 31 95
Telefontider
Mån – Fre 10:00-12:00

Mottagning/Fråga oss
amm@skane.se
Laboratoriet
ammlab@skane.se

Postadress
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
Scheelevägen 8
223 81 Lund

Besöksadress
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND