De Arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder i höst en utbildning om hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Kursen är placerad i Lund. Detta är den femte kursen i ett planerat antal liknande utbildningar på olika ställen i Sverige. Nästa kurs ges i Umeå våren 2019.

Syfte/målsättning
Kursen syftar till att höja kompetensen hos arbetsmiljöingenjörer/konsulter vad gäller att planera, utföra och rapportera arbetsmiljörelaterade mätningar inom de kemiska och fysikaliska områdena. Grundkunskaper inom det kemiska/fysikaliska arbetsmiljöområdet krävs, liksom kännedom om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Kursen kommer att läggas upp så att deltagarna får kännedom om lämpliga mätmetoder inom respektive område, och alla kommer att testa olika mätinstrument i mindre grupper. Mellan kursens två avsnitt (3 + 2 dagar) ska kursdeltagaren genomföra en egen arbetsmiljömätning och skriva en mätrapport. Mätrapporterna kommer vi sedan att gå igenom under del två av kursen.

Datum: Avsnitt 1: tisdag 6 – torsdagen 8 november 2018
               Avsnitt 2: tisdag 5 – onsdag 6 februari 2019

Plats: Arbets- och miljömedicin Syd, Medicon Village byggnad 402A, Scheelegatan 2, Lund.

Målgrupp: Arbetsmiljöingenjörer/konsulter/yrkeshygieniker som saknar tillräckliga kunskaper om arbetsmiljömätningar. I första hand vänder vi oss till intresserade i Södra Sverige vid detta kurstillfälle.

Pris: 10 000 kronor. I avgiften ingår dokumentation, luncher, kaffe och kursmiddag, avsnitt 1 dag två, avsnitt 2 dag ett.
(Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Full avgift debiteras om avanmälan inte gjorts innan dess.)

Anmälan: Bindande anmälan senast måndag 8 oktober 2018.
Deltagarantalet är begränsat.
Om du anmält dig och inte kan utnyttja din plats kan den, efter information till oss, överlåtas till annan person.

Upplysningar: Vill du veta mer om kursen kan du kontakta Jakob B. Riddar, Yrkeshygieniker

Kursprogram som pdf

OBS: Anmälan till kurs inte längre möjlig. OBS