Mottagning

Arbets- och miljömedicinska mottagningen utreder om det finns samband mellan sjukdom/besvär och det patienten utsatts för i sin arbetsmiljö eller omgivningsmiljön, till exempel kemiska ämnen, vibrationer eller fysisk belastning. I utredningen samarbetar olika yrkesgrupper och ofta ingår arbetsplatsbesök. Patienten kommer på remiss från behandlande läkare eller företagsläkare, som först gjort en basal medicinsk utredning.

Arbets- och miljömedicinska mottagningen finns i Lund, men tar emot patienter från hela södra sjukvårdsregionen. Väntetid för icke-akuta ärenden är ca 1-2 månader.

Kontakt

Mottagning/Fråga-svar
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00
Lunch 12:00-13:00
Fre 09.00-12.00

Laboratoriet
046-17 31 95
Telefontider
Mån – Fre 10:00-12:00

Mottagning/Fråga-svar
amm@skane.se
Laboratoriet
ammlab@skane.se

Postadress
:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND

Arbets- och miljömedicin Syd