Mottagning

Arbets- och miljömedicinska mottagningen utreder om det finns samband mellan sjukdom/besvär och det patienten utsatts för i sin arbetsmiljö eller omgivningsmiljön, till exempel kemiska ämnen, vibrationer eller fysisk belastning. I utredningen samarbetar olika yrkesgrupper och ofta ingår arbetsplatsbesök. Patienten kommer på remiss från behandlande läkare eller företagsläkare, som först gjort en basal medicinsk utredning.

Arbets- och miljömedicinska mottagningen finns i Lund, men tar emot patienter från hela södra sjukvårdsregionen. Väntetid för icke-akuta ärenden är ca 1-2 månader.

Kontakt

Telefon: Mottagning/Fråga-svar:
046-17 31 85
Lab: 046-17 31 95
Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag: 10:00-12:00
Onsdag: 13:00-15:00
Fredag: 08:00-10:00
Telefontider Lab:
Mån – Fre: 10:00-12:00

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND
Områdeskarta (pdf)
Öppettider: Mån – Fre: 08:30-16:00

Arbets- och miljömedicin Syd