Mottagning

Arbets- och miljömedicinska mottagningen utreder om det finns samband mellan sjukdom/besvär och det patienten utsatts för i sin arbetsmiljö eller omgivningsmiljön. Exempel på vad man kan bli utsatt för: kemiska ämnen, vibrationer eller fysisk belastning. I utredningen samarbetar olika yrkesgrupper och ofta ingår arbetsplatsbesök.

Vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till din vårdcentral eller företagshälsovård för att få en bedömning av dina besvär och en basal medicinsk utredning. Om misstänkt samband finns, skickar din behandlande läkare en remiss till oss. Det finns även möjlighet att göra en egen vårdbegäran. Innan egen vårdbegäran skrivs, vänligen läs igenom våra remisskriterier för att säkerställa att vi har utredning att erbjuda dig. Använd den röda knappen nedan för att komma till våra e-tjänster på 1177.

Arbets- och miljömedicinska mottagningen finns i Lund, men tar emot patienter från hela Södra sjukvårdsregionen: Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland (kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte). Väntetid för icke-akuta ärenden är ca 1-2 månader.

Om du som patient, eller tidigare patient, vill komma i kontakt med mottagningen skriftligen gällande ditt vårdärende ska du använda e-tjänsten ”Kontakta oss” på 1177.se

Klicka på knappen nedan för Arbets- och miljömedicin e-tjänster på 1177.

Patient parkering

Det finns 3 reserverade kostnadsfria parkeringsplatser för patienter till Arbets- och miljömedicin Syd vid ingången.

Hitta hit

Det är ombyggnationer i området. Tryck här för vägbeskrivning genom Google Maps.

Mottagning/Fråga oss
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00
Lunch 12:00-13:00
Fre 09.00-12.00

Laboratoriet
046-17 31 95
Telefontider
Mån – Fre 10:00-12:00

Mottagning/Fråga oss
amm@skane.se
Laboratoriet
ammlab@skane.se

Postadress
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
Scheelevägen 8
223 81 Lund

Besöksadress
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND