Om oss

Arbets- och miljömedicin Syd är en expertinstans för bedömning av samband mellan exponering i arbetsmiljö/omgivningsmiljö och negativa hälsoeffekter.

Vi tillhandahåller följande tjänster:

Patientmottagning

Om du misstänker att det finns skäl att en patients ohälsa orsakats eller förvärrats av faktorer i arbets- eller omgivningsmiljön, kan patienten remitteras till oss för en bedömning. Då bedömer vi om det finns samband mellan exponering och besvär. Information riktad till dig som ska remittera finns på vår hemsida. Ta gärna kontakt med mottagningen om du är osäker på vilken typ av utredning vi kan hjälpa till.

Fråga oss

Funderar du över något inom det arbets-och miljömedicinska området, går det bra att ställa din fråga till oss. Du kan antingen ringa, eposta eller använda knappfunktionen på vår hemsida. Frågeställare som vänder sig till oss är från företagshälsovården, offentliga/privata vårdgivare, kommuner, fackombud, privatpersoner m.fl.

Kurser

För att öka kunskaperna inom arbets- och miljömedicin arrangerar vi regelbundet utbildningar. Under utbildningarna föreläser våra experter om de hälsorisker som kan förekomma i vår arbets- och omgivningsmiljö. Information om aktuella utbildningar, program och anmälningslänkar hittar du under fliken ”Kurser”.

Miljömedicinsk riskbedömning

Vi genomför unika hälsoriskbedömningar inom det miljömedicinska området. Det innebär att vi bedömer riskfaktorer i omgivningsmiljön relaterat till människors hälsa. Kommuner, länsstyrelser och offentliga/privata vårdgivare i Södra sjukvårdsregionen är våra beställare. Läs mer om medicinska riskbedömningar här.

Laboratorium

På vårt laboratorium analyserar vi de ämnen man kan utsättas för i sin arbets- eller omgivningsmiljö, dvs sådana ämnen som kan kopplas till ohälsa. Vi analyserar alltifrån organiska ämnen till metaller i olika miljömatriser (t.ex. luft, ytor) men också exponerings- och effektmarkörer i urin och blod. Vill du veta mer vad vi kan erbjuda så kontakta oss eller läs här.

Hyra instrument

Vi har cirka 50 instrument till uthyrning. Med instrumenten kan du mäta allt från damm, gaser och lösningsmedel till buller, vibrationer, och ventilation. Du kan även få hjälp av vår personal som visar dig hur instrumenten fungerar så att du kan genomföra mätningar på egen hand. Vi hyr ut mätinstrument till arbetsmiljöingenjörer, miljöinspektörer, konsulter m fl. Instrumenten kan hyras via vår hemsida.

 

Vill du läsa mer om Arbets- och miljömedicin Syds uppdrag?

Uppdragsbeskrivning för AMM Syd (pdf) »

Vårt upptagningsområde är Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland (kommunerna Halland, Laholm och Hylte).

Verksamhetsberättelse

Uppföljning av verksamheten görs årligen och rapporteras genom verksamhetsberättelsen. I verksamhetsberättelsen redovisas hur uppdragen uppfyllts och genomförts under det gångna året.

Våra tre främsta uppgifter är att:

Förebygga ohälsa betingad av arbetsmiljön eller den allmänna miljön.

Utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa. Patienterna har remiss från andra delar av hälso- och sjukvården eller företagshälsovården.

Vara ett lättillgängligt kunskapscentrum inom det arbetsmiljö- och miljömedicinska området. Vi anordnar en rad utbildningsaktiviteter.

Nätverk och länkar

Metalund
Ett nätverk som omfattar tre fakulteter – Medicinska, Samhällsvetenskapliga och Tekniska fakulteten vid Lunds universitet

Arbets- och miljömedicinsk mottagning – 1177
Kontakta oss, egen vårdbegäran, hitta oss mm.

Bulletin
Tidskrift från Arbets- och miljömedicin Syd & Yrkes- och miljödermatologi (YMDA) i Malmö.

Andra Arbets- och miljömedicinska kliniker i Sverige

GÖTEBORG

Arbets- och miljömedicin Göteborg är en integrerad verksamhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Våra uppdrag rör regionerna Göteborg och norra Halland (Kungsbacka kommun, Varbergs kommun och Falkenbergs kommun).

Mottagning
Laboratorium
Forskning
Utbildningar
Uthyrning av mätutrustning

STOCKHOLM

Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att identifiera och förebygga olika risker i arbets- och omgivningsmiljön. Vi arbetar med patientutredningar och kartläggning av risker, informationsspridning, undervisning och forskning. Våra uppdrag rör regionerna i Stockholm och Gotland.

Mottagning
Forskning
Utbildningar
Uthyrning av mätutrustning

UPPSALA

Arbets- och miljömedicin | Uppsala är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Uppsalas gemensamma resurs. Vi är ett verksamhetsområde vid Akademiska sjukhuset och en forskargrupp på institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Mottagning
Forskning
Utbildningar

ÖREBRO

Arbets- och miljömedicin Örebro rör sambandet mellan hälsa och ohälsa och olika typer av exponeringar i miljön. Hos oss står arbetsmiljö och omgivande miljö i fokus. Våra uppdrag rör regionerna i Värmland, Örebro, Västmanland och Sörmland.

Mottagning
Laboratorium
Forskning
Utbildningar
Uthyrning av mätutrustning

LINKÖPING

Arbets- och miljömedicin i Linköping är en arbets- och miljömedicinsk enhet med huvudsakligt upptagsområde i sydöstra sjukvårdsregionen som innefattar Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

Mottagning
Laboratorium
Forskning
Bloggen
Utbildningar

UMEÅ

Arbets- och miljömedicin Umeå är ett kompetenscentrum för norra Sverige med uppdrag att förebygga, utreda, bedöma och bidra till att åtgärda ohälsa som har samband med arbete och omgivningsmiljö, samt att bedriva forskning och undervisning. Våra uppdrag rör regionerna i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland Härjedalen.

Mottagning
Forskning
Utbildningar
VibrationsDatabasen

Mottagning/Fråga oss
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00
Lunch 12:00-13:00
Fre 09.00-12.00

Laboratoriet
046-17 31 95
Telefontider
Mån – Fre 10:00-12:00

Mottagning/Fråga oss
amm@skane.se
Laboratoriet
ammlab@skane.se

Postadress
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
Scheelevägen 8
223 81 Lund

Besöksadress
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND