Om oss

Arbets- och miljömedicin har kompetens inom beteendemedicin, epidemiologi, miljömedicin, ergonomi, luftvägssjukdomar, yrkes- och miljöhygien, analys av miljögifter och metaller i människa och natur samt markörer för sjukdom. Vi arbetar bland annat med rutinmässigt utförda serviceanalyser, nya analysmetoder som utvecklas kontinuerligt, och har en beredskap för att snabbt utveckla och analysera substanser vid akuta situationer.
Våra tre främsta uppgifter är att:

 • Utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa. Patienterna har remiss från andra delar av hälso- och sjukvården eller företagshälsovården.
 • Förebygga ohälsa betingad av arbetsmiljön eller den allmänna miljön.
 • Vara ett lättillgängligt kunskapscentrum inom det arbetsmiljö- och miljömedicinska området. Vi anordnar en rad utbildningsaktiviteter.

Vill du läsa mer om AMM Syds uppdrag?
Uppdragsbeskrivning för AMM Syd (pdf)

Yrkeskategorier hos
Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd)

 • Läkare
 • Yrkeshygieniker
 • Miljöhygieniker
 • Kemister
 • Biomedicinska analytiker (BMA)
 • Ergonomer
 • Psykolog
 • Sekreterare
 • Annan administrativ personal
 • Miljösköterskor
 • Epidemiologer

Kontakt

Mottagning/Fråga-svar
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00 Lunch 12:00-13:00
Fre 09.00-12.00

Lab
046-17 31 95
Telefontider
Mån – Fre 10:00-12:00

E-post: amm@skane.se Lab: ammlab@skane.se
Postadress:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND
Områdeskarta (pdf)