Lungfunktionsundersökning PEF

PEF (Peak Expiratory Flow) mäter förändringar i utandningsflödet, den maximala utandningsvolymen. PEF-mätningen mäter luftrörens variationer under dygnet. Genom att följa PEF-värdet kan man mäta hur patientens lungor fungerar, till exempel på morgonen, vid olika arbetsuppgifter på arbetet, på kvällen eller när patienten anstränger sig.

PEF-mätaren är enkel att använda. Vid mätning ska patienten blåsa så hårt och snabbt som möjligt i ett rör. På röret finns en mätare som registrerar luftflödet och ett så kallat PEF-värde framkommer. Tre PEF-värden ska registreras i PEF-dagboken.

PEF-paket

Till dig som sällan utför PEF-mätningar, exempelvis personal inom företagshälsovården, har vi samlat ihop vårt material i ett PEF-paket för att underlätta mätningarna för dig. Kika gärna på materialet för vidare instruktion och vägledning i hur vi utför PEF-mätningar.

PEF-PAKET

Tryck här för att ladda ner

PEF-paketet innehåller filerna nedan. Tryck på önskad fil för nedladdning.

PEF-instruktion

PEF-exempel

PEF-dagbok