Fransförlängning

Visste du att ögonfransförlängning och modellbyggeri har något gemensamt? Hur går egentligen en fransförlängning till? Vilka besvär kan det framkalla och hos vem. Hur kan du skydda dig mot dessa besvär. I det fjärde avsnittet ur Region Skånes poddserie från Arbete- och miljömedicin Syd (Region Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg) besvarar specialistläkare Katrin Dierschke dessa frågor.

SoundCloud
Lyssna på hela spellistan från Arbets- och miljömedicin Syd, tryck här

Podcastar

Ergonomi

Så här ligger det till – Ergonomen och forskaren Inger Arvidsson om Ergonomi. Varför är belastningsskador inom en del yrken så vanliga?

läs mer

Miljöskandaler

Så här ligger det till – Överläkare Margareta Littorin om Miljöskandaler. Skåne har drabbats av flera ganska stora miljöskandaler.

läs mer

Lab-kuriosa

Så här ligger det till – Thomas Lund, kemist, om labkuriosa. Hur har Arbete- och miljömedicin Syds (Region Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg) laboratorium förändrats över tid?

läs mer

Asbest

Så här ligger det till – Yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson om asbest. Asbest väcker obehagskänslor och oro hos många! Är detta alltid befogat?

läs mer

Vibrationer

Så här ligger det till – Catarina Nordander, överläkare och expert, om vibrationer. Vem får vibrationsskador och varför? Går det att bota?

läs mer

Gifter

Så här ligger det till – Miljöhygieniker Estelle Larsson om gifter. Hur vi ska förhålla oss till ämnen som kan vara giftiga?

läs mer