Ett andningsskydd skyddar luftvägarna mot luftburen exponering för exempelvis virus eller kemiska ämnen. För att få fullgott skydd av andningsskydd är det viktigt att passformen är god, dvs. att andningsskyddet sitter tätt mot ansiktet. Skägg, skäggstubb eller hårslingor påverkar andningsskyddets passform negativt och gör att andningsskyddet inte sitter tätt. Enligt Arbetsmiljöverket minskar skyddsfaktorn kraftigt, till endast 10%, om användaren har skäggstubb, vilket innebär att man riskerar att exponeras för exempelvis virus. I länkarna nedan kan man läsa mer om andningsskydd:

Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm
Arbetsmiljöverket
SVT

Tillbaka till I Fokus