Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om bland annat kemiska, fysikaliska och ergonomiska exponeringar i olika arbetsmiljöer. Det är exponeringar som påverkar elevens skolsituation och elevens framtida arbetsliv.

Datum: 31 januari till 1 februari 2024.
Målgrupp: Skolläkare, ST-läkare i skolhälsovård.

läs mer