Arbete med handhållna vibrerande verktyg -riskbedömning, prevention och medicinsk kontroll

Kursinnehåll

Medicinska, tekniska och ergonomiska aspekter av arbete med vibrerande verktyg. Föreläsningar om vibrationskador, medicinska kontroller, undersökningsmetoder, exponering för vibrationer, ergonomisk belastning samt gällande föreskrifter.
Kursen uppfyller del av delmål c1, c4, c6 och c11 i ST-utbildning för läkare i Arbetsmedicin och Arbets- och miljömedicin om man väljer spår A.

Målgrupp

Sjuksköterskor, läkare, arbetsmiljöingenjörer och ergonomer inom företagshälsovård samt arbetsmiljöansvariga och arbetsmiljöinspektörer. Verksamma inom södra sjukvårdsregionen prioriteras.

Datum

Onsdag 14 september 2022, klockan 9.00-14.30.

Plats

Digitalt via TEAMs (länk skickas innan mötet).

Program

Program (pdf)

Sista anmälningsdatum

Anmäl dig senast fredagen 9 augusti.

Pris

2900 kr exkl moms.

Kontaktperson

Else Åkerberg Krook
Leg. Sjuksköterska m specialkunskap inom arbets- och miljömedicin
Telefon: 046-177924
E-post: else.akerbergkrook@skane.se

Kontaktperson

Maria Willman
Leg. Sjuksköterska m specialkunskap inom arbets- och miljömedicin
Telefon: 046- 173172
E-post: maria.willman@skane.se