MEBA-kurs

MEBA – Medicinska kontroller i Ergonomiskt Belastande Arbete är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomisk belastning på nacke, armar och ländrygg. Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera arbetstagare som behöver hjälp.
Metoden innehåller en screeningdel och en fullständig undersökning och kan utföras på arbetsplatsen eller på mottagningen Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl individnivå som gruppnivå.
 
Kursinnehåll:
Kursen består av en WEB- baserad teoretisk del och en praktisk undersöknings del. Den praktiska delen genomförs i en möteslokal på Medicon Village i Lund (där AMM Syd också finns).
 
Målgrupp:
Sjukgymnaster/fysioterapeuter, läkare och naprapater främst verksamma inom företagshälsovård.
 
Kursansvarig:
Jenny Gremark Simonsen, belastningsergonom och fysioterapeut vid Arbets- och Miljömedicin Syd.
 
Kontaktperson:
 
Antal deltagare:
minst 4 deltagare för att genomföra kursen och max 10 deltagare.
 
Kursdatum:
WEB- baserad teoretisk del:  tisdag 2022 05 17, kl. 09.00 – 11.00
Praktisk del: tisdag 2022 05 31, kl. 09.00 – 15.30
 
Kurskostnad:
3500 kr (exklusive moms), fika och lunch ingår.
 
Anmälan senast:
2022 05 10