Risker vid arbete med vibrerande verktyg

Välkommen till Arbets- och miljömedicin Syds kostnadsfria webbinarium: Risker vid arbete med vibrerande verktyg.

Arbets- och miljömedicin Syd utreder många patienter med vibrationsskada. Det är skador som kan ge livslånga problem. Vi arbetar med att förebygga sådana skador. Arbetsgivare har uttryck önskemål om mer kunskap i ämnet och hur man kan arbeta förebyggande för att minska vibrationsbelastningen.

Kursinnehåll
Vad är en vibrationsskada? Hur minskar man risken? Vibrationer och ergonomi. Riskbedömning: poängmetoden. Lagstiftning. Utredning på AMM Syd.  Tillfälle för frågor och diskussion.

Från vårt team medverkar läkare, yrkeshygieniker, ergonom och sjuksköterska.

Datum
Torsdag den 13 oktober, klockan 9.00-11.00
eller
Måndag den 17 oktober klockan 13:00-15:00

Plats
Digtialt via Teams (länk skickas innan mötet).

Målgrupp
Arbetsgivare (chef, arbetsledare, HR-personal, arbetsmiljösamordnare, m.fl.).
Skyddsombud och andra fackliga representanter.

Kostnad
Kostnadsfri utbildning.

Anmäl dig här
Anmälningsformulär

VÄLKOMMEN!

Kontaktperson
Else Åkerberg Krook
Leg. Sjuksköterska m specialkunskap inom arbets- och miljömedicin
Telefon: 046-177924
E-post: else.akerbergkrook@skane.se

Kontaktperson       
Maria Willman
Leg. Sjuksköterska m specialkunskap inom arbets- och miljömedicin
Telefon: 046- 173172
E-post: maria.willman@skane.se