OBS! Kursen inställd p.g.a. rådande omständigheter runt covid-19 OBS!

Kursen omfattar genomgång av MEBA-metoden. MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller. Den vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården.

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomisk belastning på nacke, armar och ländrygg.

Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera arbetstagare som behöver hjälp.

Metoden innehåller en screeningdel och en fullständig undersökning och kan utföras på arbetsplatsen eller på företagshälsovården.

Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl individnivå som gruppnivå.

Kursinnehåll: Genomgång och praktisk träning under handledning. Sammanställning och databehandling av resultat under vägledning.

Medtag: Bärbar dator, systemkrav: Windows 7 och senare eller Office 2010 och senare. För att kunna delta i samtliga teoretiska moment som avser den digitala genomgången behöver du Adobe Acrobat Pro/Adobe Acrobat DC. Det är möjligt att ladda ner gratis ”prova på version” av Adobe Acrobat Pro/Adobe Acrobat DC i sju dagar.  Medtag också ett linne (eftersom vi tränar undersökning på varandra).

Datum: Torsdag den 7 maj 2020, kl. 8.30 – 16.00

Plats: Medicon Village, Lund

Kostnad: 2500 kr (exkl. moms) (fika och lunch ingår)

Målgrupp: Ergonomer, sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare främst verksamma inom företagshälsovården

Vill du veta mer om MEBA gå in på FHV-metodiks hemsida

Har du frågor om kursen går det bra att kontakta:
Jenny Gremark-Simonsen eller 046-17 31 85