Uthyrning av ergonomisk mätutrustning

För att kunna hyra ergonomisk mätutrustning krävs det att man gått utbildning i mätmetodik hos oss. Längden på utbildningen är mellan 1 – 4 dagar (beroende på antal metoder), se tabell nedan. Minsta hyresperiod som debiteras är 1 vecka. Utrustningen måste bokas minst 10 arbetsdagar i förväg och kan antingen hämtas på AMM Syd eller skickas mot fraktkostnad. Vid avhämtning undertecknas ett hyreskontrakt och i de fall utrustningen skickas så sänds det med e-post.

Bruksanvisningar och program erhålls i samband med utbildningen.

Bokningsförfrågan av utbildning i mätmetodik, mätutrustning och tillbehör görs i formuläret som du kommer till via knappen nedan. En bokningsbekräftelse skickas då bokning är fastställd.

Utbildning Metoder Omfattning Antal
metoder
Antal dagar Antal
deltagare
Pris
(SEK exkl
moms
)
Förenklad
metod
Inklinometri Mätning och
tolkning
1 2 minst 4,
max 8
deltagare
2500 kr /
deltagare
Fördjupade
standard-
metoder

Elektromyografi

Inklinometri

Goniometri

Endast mätning
(AMM Syd
analyserar)
1 1 max 4
deltagare
/ tillfälle
7000 kr / dag*
2 1,5
3 2
Mätning plus
analys
1 2
2 3
3 4

* Fler deltagare reducerar priset, d.v.s. 1 deltagare 7000 kr/person ,
2 deltagare 3500 kr/person o.s.v.

 

Utrustning Typ Pris (SEK exkl moms)
per vecka per månad
Goniometri (Standardmetod) Logger + 2 goniometrar 1500 4500
Inklinometri (Standardmetod) Logger + 4 inklinometrar 500 1500
Inklinometri (Förenklad metod) 5 USB-inklinometrar (GCDC X16 mini) 1000 3000
Dynamometer Jamar 150 500
Elektronisk
Förbrukningsmaterial EMG-elektrod 6 kr styck
Tegaderm 200 kr per rulle

 

Analys Antal Pris (SEK exkl moms)
Inklinometri 1 person 500
12 personer 5000
Gruppmedelvärden med rapport 1000
Goniometri 1 person 500
12 personer 5000
Gruppmedelvärden med rapport 1000

Kontakt

Camilla Dahlqvist
Specialist Biomedicinsk analytiker, Dr Med Vet
camilla.dahlqvist@skane.se
Tel: 046-17 31 62

Postadress:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund