Användarinstruktioner och instruktioner för datahantering för AMM Syds uthyrningsinstrument

Pump

Casella APEX2 (pdf)
Casella VAPex (pdf)
Tillval (AMM Syd tar inte ansvar för dessa applikationers funktionalitet och för den som önskar använda dessa applikationer hänvisar vi till Casellas instruktioner)
Mobil- & datahantering (pdf)

Bullermätare

Larson Davis 831 (pdf)
Datahantering (pdf) (Larson Davies 831)

Bullerdosimetrar

Larson Davis Spark 706 (pdf)
Datahantering (pdf)  (Larson Davies Spark 706)

Svantek SV 104 (pdf)
Datahantering (pdf) PC++ (Svantek 104)
Datahantering (pdf) Supervisor (Svantek 104)

Vibrationsmätare

Larson Davis HVM100 (pdf)
Datahantering (pdf) (Larson Davies HVM100)

Svantek SV 106 (pdf)
Datahantering (pdf) (Svantek 106)

Flödesmätare

TSI Model 4100 (pdf)

IR Termometer

Fluke VT04IR (pdf) (lathund)
Fluke VT04IR (pdf) (dataöverföring)

Inomhusklimatmätare Luftkvalitet/VOC, direktvisande

TSI VelociCalc 9565P, probe 987 (pdf) (lathund)
TSI VelociCalc 9565P, probe 987 (pdf) (dataöverföring)

Lufthastighetsmätare

TSI VelociCalc 9545 (pdf) (lathund)
TSI VelociCalc 9545 (pdf) (dataöverföring)

Fuktmätare

Protiometer GE Surveymaster (pdf)

Direktflödesmätare

AIRFLOW LCA301 (pdf)

Gasdetektor CO och NO2

Dräger Pac X-am 5000 (pdf)

 

Provtagningsanvisningar

Luftprovtagningsmaterial

Beskrivning av luftprovtagningsmaterial (pdf).

Prislista (pdf) för analys.

Även oanvända eller efter fyra månader ej återlämnade vägda filter samt ej återlämnade eller skadade provtagare debiteras.