Arbete med handhållna vibrerande verktyg

Kursen omfattar medicinska, tekniska och ergonomiska aspekter av arbete med vibrerande verktyg. Den vänder sig till dig som arbetar i företagshälsovården, arbetsmiljöansvariga inom privat eller offentlig verksamhet, arbetsmiljöinspektörer etc. Dagen bjuder på gemensamma föreläsningar om vibrationsskador, medicinska kontroller, exponering för vibrationer, ergonomisk belastning samt gällande föreskrifter. Dessutom visar vi hur mätning av vibrationskänsel, handkraft, perceptionskänsel, 2 PD-tvåpunktsdiskrimination utförs.

Kursen uppfyller del av delmål c1, c4, c6 och c11 i ST-utbildning för läkare i Arbetsmedicin och Arbets- och miljömedicin om man väljer spår A.

Datum: onsdag 20 oktober 2021 kl. 9:00-15:00

Plats: TEAMS-länk kommer att skickas i anslutning till kursstart

Kostnad: 2 000 kr

Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare, arbetsmiljöingenjörer och ergonomer inom företagshälsovård samt arbetsmiljöansvariga och arbetsmiljöinspektörer. Verksamma inom södra sjukvårdsregionen prioriteras.

Sista anmälningsdag: Fredag 1 oktober 2021

Vid frågor kontakta:
else.akerbergkrook@skane.se eller
jenny.gremark-simonsen@skane.se eller 046-17 31 85

Frågor i mail till :elisabeth.abrahamsson-bodforss@skane.se.