Hälsosamt inträde i arbetslivet

På alla Arbets- och miljömedicinska kliniker i landet har vi sett ett ökat behov av förebyggande insatser och ökade kunskaper inom området arbetsmiljö och medicinsk studie- och yrkesvägledning för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar hos unga. För att bättre kunna...

Lungsjukdomar i arbetslivet

OBS! Kursen kommer att hållas som webbaserad distansutbildning onsdag 11 november. OBS! Kursen omfattar lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet, kemiska hälsorisker, medicinska kontroller och gällande föreskrifter. c Datum: onsdag 11 november 2020, heldag Plats:...