Nils Hamnerius disputation

Den 3 maj 2019 disputerade Nils Hamnerius från YMDA i ämnet klinisk medicin med inriktning dermatologi. Avhandlingens titel är Hand eczema and contact allergy in healthcare work. Huvudhandledare under arbetet var docent Ann Pontén. Fakultetsopponent vid disputationen...