Denna sidan innehåller en presentation av Arbets- och miljömedicin Syd, våra tjänster, nätverk och våra enheter i landet.

Denna sidan är enbart för informationssyfte, en översikt av vår befintliga hemsida. Länkar för ytterligare information tar dig vidare till vår hemsida.

Om AMM Syd

Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) arbetar med att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa. Vi är en vårdgivare med expertkompetens om hur riskfaktorer i arbetsmiljö och omgivningsmiljö påverkar människans hälsa. AMM Syd arbetar även sjukdomsförebyggande genom att bedriva utbildning och har ett nära samarbete med Lunds universitet vid forskning inom arbetsmiljö.

På enheten finns även ett analyslaboratorium som analyserar ämnen i arbetsmiljö eller omgivningsmiljö för att bestämma och bedöma hälsoskadlig exponering.

Arbets- och miljömedicin Syd är en av södra Sjukvårdsregionen verksamhet för regionerna Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland.

Våra tre främsta uppgifter är att:

Förebygga ohälsa betingad av arbetsmiljön eller den allmänna miljön.

Utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa. Patienterna har remiss från andra delar av hälso- och sjukvården eller företagshälsovården.

Vara ett lättillgängligt kunskapscentrum inom det arbetsmiljö- och miljömedicinska området. Vi anordnar en rad utbildningsaktiviteter.

Våra tjänster

MOTTAGNING

Mottagningen

Arbets- och miljömedicinska mottagningen utreder om det finns samband mellan sjukdom/besvär och det man utsatts för i sin arbetsmiljö eller omgivningsmiljön, till exempel kemiska ämnen, vibrationer eller fysisk belastning. I utredningen samarbetar olika yrkesgrupper och ofta ingår arbetsplatsbesök.

Vi bedömer remisser som kommer in, även om det är från företagshälsovården, primärvården eller egenvårdbegäran. En basal medicinsk utredning ska först ha genomförs.

Arbets- och miljömedicinska mottagningen finns i Lund, men tar emot patienter från hela södra sjukvårdsregionen

Gravidärenden

Arbetsgivaren ansvarar för att en bedömning av risken för graviditetspåverkan genomförs och att arbetet anpassas så att risken elimineras. Vid frågor om din arbetsmiljö och/eller behöver mer vägledning/rådgivning kan du vända sig till Arbets- och miljömedicin Syds mottagning.

Egenföretagare behöver i vissa fall få ett särskilt intyg (Särskilt läkarutlåtande för en gravid egenföretagare vid risker i arbetsmiljön) som ska skickas in vid ansökan om graviditetspenning via Försäkringskassan. Gravida egenföretagare är välkomna att vid behov kontakta Arbets- och miljömedicinsk mottagning per telefon för hjälp att erhålla sådant.

EXPERTRÅDIVNING

Fråga/svar

Har du en arbets- och/eller miljömedicinsk fråga?

Fråga/svar-funktionen hjälper dig vidare för svar på din fråga.
Miljösköterskor, yrkeshygieniker, miljöhygieniker eller läkare svarar på frågor alternativt hänvisar till den aktör som är mest lämpad att bistå med hjälp. AMM Syds sekreterare tar emot frågorna.

Telefonen till fråga-svar är öppen helgfri vardag under minst fyra timmar.

Tänk på att handlingar eller ärenden som kommer till AMM Syd via post, mail eller telefon kan bli allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära ut handlingen.

Miljömedicinsk riskbedömning

Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) genomför riskbedömningar med avseende på människors hälsa inom det miljömedicinska området åt kommuner och länsstyrelser, övriga myndigheter samt offentliga och privata vårdgivare inom Södra sjukvårdsregionen. Vi genomför inte riskbedömningar åt privatpersoner eller övriga företag, utan dessa aktörer hänvisas till privata konsultföretag och/eller vårdgivare.

Se Miljömedicinsk riskbedömning för ytterligare information

FORSKNING

Forskning & utveckling

Vår forskning är viktig för att stärka kunskapen om bland annat hur arbetslivslängden utvecklas i olika yrken, hur hälsa och välbefinnande påverkas av att vara kvar respektive lämna arbetet för människor med olika arbetsförhållanden, hälsotillstånd och livssituation.

Analyslaboratorium som analyserar ämnen i arbetsmiljö eller omgivningsmiljö för att bestämma och bedöma hälsoskadlig exponering. AMM Syd har ett nära samarbete med Lunds universitet. Flera av verksamhetens medarbetare är forskningsaktiva.

Arbets- och miljömedicin Syd är en del av Metalunds nätverk som har i uppdrag: forskning, utbildning och kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet. Se Metalunds hemsida

Många av AMM Syds forskningsprojekt sammanställs i rapporter som publiceras på vår hemsida. Ta också del av  faktablad, broschyrer och tidskriften Bulletin.

UTBILDNING

Kostnadsfria webbinarier

Ta gärna del av Jobba Frisk webbinarieserie 2022.  Webbinarierna ger fördjupning i olika hälsoområden att ta hänsyn till vid studie- och yrkesval för att förebygga ohälsa och få ett hållbart arbetsliv.

Våra utbildningar

Vi ordnar många olika former av utbildningar, kurser och utbildningsdagar. Se vilka kurser som är igång och följ länkarna för att läsa mer om respektive kurs. Våra andra kliniker i landet erbjuder också olika utbildningar som man kan ta del av.

Du hittar våra Utbildningar här
Scrolla längre ner för att se våra andra klinker.

Uppdragsutbildningar

Myndigheter och organisationer kan köpa utbildningar från oss. Vi ger också fria föreläsningar i mån av tid. Som företag kan ni höra av er med en förfrågan om utbildning inom ett ämne som är relaterat till Miljömedicin eller Arbetsmedicin/Arbetsmiljö.

Skicka gärna ett mejl med din förfrågan till: amm@skane.se

Lab Flaskor

UTHYRNING AV MÄTTEKNIK.

Mätutrustning

Vi har mätutrustning för olika provtagningar av miljöer och utrymmen. Uthyrning av denna utrustningen kan kombineras med beställning av provtagningsmaterial och expertrådgivning som vi också erbjuder. Vi har mätutrustning inom luft, vibrationer, ljud, gas och ergonomi.

Du som arbetar med arbets- eller omgivningsmiljöfrågor som arbetsmiljöingenjör, miljöinspektör, konsult eller liknande, kan hyra mätutrustning hos oss.

Se Uthyrning av mätutrustning för ytterligare information om vår utrustning samt priser.

LABORATORIUM

Laboratorietjänster

Vårt laboratorium utför analyser av olika ämnen t.ex. olika metaller, damm, isocyanater, OSA, PAH och cytostatika.

Våra remisser fungerar som beställningserkännande när du beställer analyser som finns på vår hemsida Laboratorietjänster. Vi använder oss också av vår WebPortal där du registrerar dina prover elektroniskt på nätet.

Med våra tjänster inom laboratorier så erbjuder vi också expertrådgivning och provtagningsanvisningar som säkerställer provtagningen.  

Nätverk och länkar

Andra Arbets- och miljömedicinska kliniker i Sverige

GÖTEBORG

Arbets- och miljömedicin Göteborg är en integrerad verksamhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.

Mottagning
Laboratorium
Forskning
Utbildningar
Uthyrning av mätutrustning

STOCKHOLM

Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att identifiera och förebygga olika risker i arbets- och omgivningsmiljön. Vi arbetar med patientutredningar och kartläggning av risker, informationsspridning, undervisning och forskning.

Mottagning
Forskning
Utbildningar
Uthyrning av mätutrustning

UPPSALA

Arbets- och miljömedicin | Uppsala är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Uppsalas gemensamma resurs. Vi är ett verksamhetsområde vid Akademiska sjukhuset och en forskargrupp på institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Mottagning
Forskning
Utbildningar

ÖREBRO

Arbets- och miljömedicin Örebro rör sambandet mellan hälsa och ohälsa och olika typer av exponeringar i miljön. Hos oss står arbetsmiljö och omgivande miljö i fokus.

Mottagning
Laboratorium
Forskning
Utbildningar
Uthyrning av mätutrustning

LINKÖPING

Arbets- och miljömedicin i Linköping är en arbets- och miljömedicinsk enhet med huvudsakligt upptagsområde i sydöstra sjukvårdsregionen som innefattar  Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

Mottagning
Laboratorium
Forskning
Utbildningar

UMEÅ

Arbets- och miljömedicin Umeå är ett kompetenscentrum för norra Sverige med uppdrag att förebygga, utreda, bedöma och bidra till att åtgärda ohälsa som har samband med arbete och omgivningsmiljö, samt att bedriva forskning och undervisning. Våra uppdrag rör regionerna i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland Härjedalen.

Mottagning
Forskning
Utbildningar
VibrationsDatabasen

Mottagning/Fråga-svar
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00
Lunch 12:00-13:00
Fre 09.00-12.00

Mottagning/Fråga-svar
amm@skane.se

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND