Bisfenol A

Bisfenol A i dricksvatten efter relining av vattenledningar

Var finns bisfenol A?

Bisfenol A är ett ämne som används för att producera polykarbonat- och epoxiplast. Mycket stora volymer produceras globalt. Polykarbonat är en klar hårdplast. Det användes tidigare, men inte nu längre, i nappflaskor och barnmatsburkar. Epoxi förekommer till exempel i elektronik, i vissa typer av tandfyllnadsmaterial, i lackerade konserv- och läskburkar och vissa andra livsmedelsförpackningar, i byggmaterial och material som används för att renovera vattenrör, så kallad relining.

Hur påverkar bisfenol A människor?

Bisfenol A är ett hormonstörande ämne och har i djurstudier visat kunna störa utvecklingen av hjärnan, och påverka beteende och reproduktionsorgan. EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (EFSA) har fastställt ett tolerabelt daglig intaget (TDI) för bisfenol A till 50 mikrogram per kg kroppsvikt och dag. Ett TDI värde innehåller alltid en säkerhetsmarginal.

Hur mycket bisfenol A får man vanligen i sig?

Undersökningar av allmänbefolkningen i Sverige visar på en låggradig exponering för bisfenol A, några få mikrogram per kg kroppsvikt och dag, både för barn och vuxna. Den största källan är troligen mat från konservburkar.

Hur mycket vatten från nyligen relinad vattenledning måste man dricka för att TDI-värdet ska överskridas?

Ett räkneexempel baserat på uppmätta halter i ett bostadsområde i Ängelholm: Om man antar att en vuxen person som väger 60 kg dagligen dricker tre liter kallvatten från nyligen relinade rör med halten 1 mikrogram per liter, får denna i sig en daglig dos av bisfenol A motsvarande 3 mikrogram. Enligt EFSA är det tolerabla dagliga intaget 3000 mikrogram. En vuxen person skulle således behöva dricka nästan 3000 liter vatten dagligen för att komma upp i halter som överskrider det tolerabla dagliga intaget – en gräns som dessutom är satt för att ge säkerhetsmarginaler till skadliga effekter. Om personen i stället hade druckit varmvatten som innehöll 60 mikrogram bisfenol A per liter hade det behövts ca 50 liter dagligen för att överskrida TDI. Motsvarande mängder för ett barn som väger 5 kg är ca 250 liter kallvatten eller 4 liter varmvatten. För information om Bisfenol A, se Livsmedelsverkets webbplats: Bisfenol A (Livsmedelsverket)