Arbets- och miljömedicins utbud

Arbets- och miljömedicin Syd Tillbaka Broschyr Innehåller en översikt av Arbets- och miljömedicin Syds utbud. För utskrift av broschyren:Ladda ner .pdf  PATIENTMOTTAGNING Om du misstänker att det finns skäl att en patients ohälsa orsakats eller förvärrats av faktorer...

Säker användning av andningsskydd

Ett andningsskydd skyddar luftvägarna mot luftburen exponering för exempelvis virus eller kemiska ämnen. För att få fullgott skydd av andningsskydd är det viktigt att passformen är god, dvs. att andningsskyddet sitter tätt mot ansiktet. Skägg, skäggstubb eller...

Vägen Framåt

Varje år drabbas ett stort antal arbetstagare av vibrationsskador i arbetet. För att minska antalet skadade behöver de förebyggande åtgärderna samordnas. Broschyren ”Vägen Framåt” vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården (FHV), är...

Hur kan vi förebygga arbetsskador?

En liten svart manick är allt som behövs för att mäta fysisk belastning i jobbet? I filmen nedan ser du hur det går till. – Med enkla mätmetoder kan vi mäta fysisk belastning och förebygga arbetsskador, säger forskaren Camilla Dahlqvist på Arbets- och miljömedicin...

Hälsosamt inträde i arbetslivet

På alla Arbets- och miljömedicinska kliniker i landet har vi sett ett ökat behov av förebyggande insatser och ökade kunskaper inom området arbetsmiljö och medicinsk studie- och yrkesvägledning för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar hos unga. För att bättre kunna...